Svedese | Frasario - Immigrazione | Studiare

Studiare - Università

Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Jag vill anmäla mig till universitetet.
Dire che vuoi iscriverti
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Jag vill anmäla mig till en ___________.
Dire che vuoi iscriverti ad un corso universitario
studia licencjackie
kandidatkurs
Tipo di laurea
studia magisterskie
avancerad kurs
Tipo di laurea
studia doktoranckie
doktorandkurs
Tipo di laurea
studia dzienne
fulltidskurs
Tipo di laurea
studia zaoczne
deltidskurs
Tipo di laurea
studia przez internet
onlinekurs
Tipo di laurea
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Jag skulle vilja studera på ert universitet i ________.
Dire quanto dura il tuo periodo di scambio
(jeden) semestr
en termin
Durata dello scambio in un'università all'estero
cały rok akademicki
ett läsår
Durata dello scambio in un'università all'estero
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Vad är det för arbetsbegränsningar för studenter?
Informarsi sulle restrizioni lavorative per gli studenti
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Måste jag visa originaldokumenten eller kopior av originaldokumenten?
Chiedere se devi fornire documenti originali o copie
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Vilka är behörighetskraven för universitetet?
Usato quando fai la domanda di ammissione all'università
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Kommer ni att skicka ett formellt erbjudande?
Domandare se riceverai una lettera di ammissione
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Garanterar universitetet boende?
Domandare se l'università garantisce l'alloggio
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Innefattar kursen en praktikperiod?
Domandare se il tuo corso universitario prevede un periodo di stage
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Måste jag, som utbytesstudent, betala terminsavgift på ditt universitet?
Domandare se devi pagare delle spese d'iscrizione per il periodo di scambio all'estero
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Hur kan jag följa utvecklingen av min ansökan?
Domandare come puoi essere aggiornato/a sul progresso della tua domanda di ammissione
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Vilka är språkkraven?
Informarsi sui requisiti linguistici per essere ammesso/a all'università
Jak działa system ______ ?
Hur fungerar _______ ?
Informarsi sul sistema universitario
punktowy
poängsystemet
Tipo di sistema
oceniania
betygssättningen
Tipo di sistema
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Får jag en kopia av mina akademiska resultat i slutet av mitt utbyte?
Domandare se avrai un certificato degli esami sostenuti alla fine dello scambio universitario
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Hur är undervisningen?
Informarsi sul metodo d'insegnamento
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Finns det _______?
Informarsi sul metodo d'insegnamento
wykłady
föreläsningar
Tipo di lezione
ćwiczenia/seminaria
seminarier
Tipo di lezione
konsultacje
handledning
Tipo di lezione
konferencje
konferenser
Tipo di lezione
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Vilka kurser erbjuds i sommarskolan?
Informarsi sui corsi proposti dalle Summer School
Kiedy odbywają się egzaminy?
När är tentaperioderna?
Informarsi sulle date degli esami
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Var kan jag hitta information om alla tillgängliga kurser?
Domandare dove puoi trovare informazioni sui corsi
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Har universitetet en idrottsanläggning?
Domandare se c'è un centro sportivo universitario
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Hur kan jag gå med i studentföreningar?
Domandare come puoi unirti ai club studenteschi
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
Hur höga är levnadskostnaderna i [stad]?
Informarsi sul costo della vita nella città

Studiare - Corsi di lingua

Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Vilka språk kan jag studera på denna skolan?
Domandare quali lingue vengono insegnate nella scuola
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Finns det ett test jag kan ta för att bedöma min nivå?
Domandare se è previsto un test per stabilire il livello di partenza
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Kan jag byta nivå om jag inte är nöjd med den jag går i?
Domandare se puoi cambiare livello in caso non sei soddisfatto/a di quello che stai frequentando
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Finns det en detaljerad beskrivning av kursen?
Domandare se è disponibile una descrizione dettagliata del corso
Jak liczne są grupy?
Hur många studenter tar kursen maximalt in?
Domandare qual è il numero massimo di studenti per classe
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Vilka olika anläggningar finns det i skolan?
Domandare quali strutture sono presenti nella scuola
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Arrangerar skolan också utflykter?
Domandare se la scuola organizza anche delle escursioni
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Vilka program erbjuds?
Domandare quali programmi sono a disposizione

Studiare - Borse di studio

Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Jag är här för att fråga om finansieringsmöjligheter.
Informarsi sulle possibilità di finanziamento
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Vilka organisationer kan finansiera mina studier?
Domandare quali enti possono finanziare i tuoi studi
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Jag behöver ekonomisk hjälp för ________.
Dire che hai bisogno di aiuto finanziario
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
skolavgifter
Oggetto dell'aiuto finanziario
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
mina levnadskostnader
Oggetto dell'aiuto finanziario
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
barnomsorg
Oggetto dell'aiuto finanziario
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Vilka typer av stipendier finns det?
Domandare quali borse di studio sono disponibili

Studiare - Convalidare titoli di studio esteri

Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Jag skulle vilja validera mitt examensbevis i [landet].
Dire che vuoi convalidare il tuo certificato di laurea nel paese dove ti trovi
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Finns det en lista över alla certifierade översättare för [språk]?
Chiedere la lista dei traduttori giurati nella combinazione linguistica che ti serve
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Var kan jag få ett likvärdigt certifikat?
Domandare dove puoi ottenere un certificato di equivalenza