Greco | Frasario - Immigrazione | Studiare

Studiare - Università

Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο.
Dire che vuoi iscriverti
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Θα ήθελα να γραφτώ για ____________.
Dire che vuoi iscriverti ad un corso universitario
studia licencjackie
ένα προπτυχιακό
Tipo di laurea
studia magisterskie
ένα μεταπτυχιακό
Tipo di laurea
studia doktoranckie
ένα διδακτορικό
Tipo di laurea
studia dzienne
πλήρους απασχόλησης
Tipo di laurea
studia zaoczne
μερικής απασχόλησης
Tipo di laurea
studia przez internet
εξ αποστάσεως
Tipo di laurea
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο σας για ___________.
Dire quanto dura il tuo periodo di scambio
(jeden) semestr
ένα εξάμηνο
Durata dello scambio in un'università all'estero
cały rok akademicki
ένα ακαδημαϊκό έτος
Durata dello scambio in un'università all'estero
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους φοιτητές;
Informarsi sulle restrizioni lavorative per gli studenti
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα;
Chiedere se devi fornire documenti originali o copie
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου;
Usato quando fai la domanda di ammissione all'università
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά;
Domandare se riceverai una lettera di ammissione
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή;
Domandare se l'università garantisce l'alloggio
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο πανεπιστημιακός κύκλος;
Domandare se il tuo corso universitario prevede un periodo di stage
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;
Domandare se devi pagare delle spese d'iscrizione per il periodo di scambio all'estero
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της αίτησης μου;
Domandare come puoi essere aggiornato/a sul progresso della tua domanda di ammissione
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων;
Informarsi sui requisiti linguistici per essere ammesso/a all'università
Jak działa system ______ ?
Πώς είναι το σύστημα _____________;
Informarsi sul sistema universitario
punktowy
πόντων
Tipo di sistema
oceniania
βαθμολόγησης
Tipo di sistema
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
Domandare se avrai un certificato degli esami sostenuti alla fine dello scambio universitario
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας;
Informarsi sul metodo d'insegnamento
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Υπάρχουν _____________ ;
Informarsi sul metodo d'insegnamento
wykłady
διαλέξεις
Tipo di lezione
ćwiczenia/seminaria
σεμινάρια
Tipo di lezione
konsultacje
προγράμματα εκμάθησης
Tipo di lezione
konferencje
συνέδρια
Tipo di lezione
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά σχολεία;
Informarsi sui corsi proposti dalle Summer School
Kiedy odbywają się egzaminy?
Πότε είναι οι εξετάσεις;
Informarsi sulle date degli esami
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα μαθήματα;
Domandare dove puoi trovare informazioni sui corsi
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο;
Domandare se c'è un centro sportivo universitario
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού συλλόγου;
Domandare come puoi unirti ai club studenteschi
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη];
Informarsi sul costo della vita nella città

Studiare - Corsi di lingua

Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας;
Domandare quali lingue vengono insegnate nella scuola
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ;
Domandare se è previsto un test per stabilire il livello di partenza
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;
Domandare se puoi cambiare livello in caso non sei soddisfatto/a di quello che stai frequentando
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Έχετε λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος;
Domandare se è disponibile una descrizione dettagliata del corso
Jak liczne są grupy?
Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός μαθητών σε μια τάξη;
Domandare qual è il numero massimo di studenti per classe
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας;
Domandare quali strutture sono presenti nella scuola
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Οργανώνετε και εκδρομές;
Domandare se la scuola organizza anche delle escursioni
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Τι προγράμματα προσφέρετε;
Domandare quali programmi sono a disposizione

Studiare - Borse di studio

Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης.
Informarsi sulle possibilità di finanziamento
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;
Domandare quali enti possono finanziare i tuoi studi
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για ____________.
Dire che hai bisogno di aiuto finanziario
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
δίδακτρα
Oggetto dell'aiuto finanziario
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
τα έξοδα διαβίωσής μου
Oggetto dell'aiuto finanziario
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
τη φροντίδα των παιδιών
Oggetto dell'aiuto finanziario
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν;
Domandare quali borse di studio sono disponibili

Studiare - Convalidare titoli di studio esteri

Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην [χώρα].
Dire che vuoi convalidare il tuo certificato di laurea nel paese dove ti trovi
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους μεταφραστές της [γλώσσας];
Chiedere la lista dei traduttori giurati nella combinazione linguistica che ti serve
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης;
Domandare dove puoi ottenere un certificato di equivalenza