Coreano | Frasario - Immigrazione | Studiare

Studiare - Università

Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Dire che vuoi iscriverti
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Dire che vuoi iscriverti ad un corso universitario
studia licencjackie
Tipo di laurea
studia magisterskie
Tipo di laurea
studia doktoranckie
Tipo di laurea
studia dzienne
Tipo di laurea
studia zaoczne
Tipo di laurea
studia przez internet
Tipo di laurea
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Dire quanto dura il tuo periodo di scambio
(jeden) semestr
Durata dello scambio in un'università all'estero
cały rok akademicki
Durata dello scambio in un'università all'estero
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Informarsi sulle restrizioni lavorative per gli studenti
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Chiedere se devi fornire documenti originali o copie
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Usato quando fai la domanda di ammissione all'università
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Domandare se riceverai una lettera di ammissione
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Domandare se l'università garantisce l'alloggio
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Domandare se il tuo corso universitario prevede un periodo di stage
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Domandare se devi pagare delle spese d'iscrizione per il periodo di scambio all'estero
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Domandare come puoi essere aggiornato/a sul progresso della tua domanda di ammissione
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Informarsi sui requisiti linguistici per essere ammesso/a all'università
Jak działa system ______ ?
Informarsi sul sistema universitario
punktowy
Tipo di sistema
oceniania
Tipo di sistema
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Domandare se avrai un certificato degli esami sostenuti alla fine dello scambio universitario
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Informarsi sul metodo d'insegnamento
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Informarsi sul metodo d'insegnamento
wykłady
Tipo di lezione
ćwiczenia/seminaria
Tipo di lezione
konsultacje
Tipo di lezione
konferencje
Tipo di lezione
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Informarsi sui corsi proposti dalle Summer School
Kiedy odbywają się egzaminy?
Informarsi sulle date degli esami
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Domandare dove puoi trovare informazioni sui corsi
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Domandare se c'è un centro sportivo universitario
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Domandare come puoi unirti ai club studenteschi
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
Informarsi sul costo della vita nella città

Studiare - Corsi di lingua

Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Domandare quali lingue vengono insegnate nella scuola
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Domandare se è previsto un test per stabilire il livello di partenza
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Domandare se puoi cambiare livello in caso non sei soddisfatto/a di quello che stai frequentando
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Domandare se è disponibile una descrizione dettagliata del corso
Jak liczne są grupy?
Domandare qual è il numero massimo di studenti per classe
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Domandare quali strutture sono presenti nella scuola
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Domandare se la scuola organizza anche delle escursioni
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Domandare quali programmi sono a disposizione

Studiare - Borse di studio

Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Informarsi sulle possibilità di finanziamento
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Domandare quali enti possono finanziare i tuoi studi
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Dire che hai bisogno di aiuto finanziario
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
Oggetto dell'aiuto finanziario
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
Oggetto dell'aiuto finanziario
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
Oggetto dell'aiuto finanziario
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Domandare quali borse di studio sono disponibili

Studiare - Convalidare titoli di studio esteri

Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Dire che vuoi convalidare il tuo certificato di laurea nel paese dove ti trovi
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Chiedere la lista dei traduttori giurati nella combinazione linguistica che ti serve
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Domandare dove puoi ottenere un certificato di equivalenza