Ceco | Frasario - Immigrazione | Studiare

Studiare - Università

Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Dire che vuoi iscriverti
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Dire che vuoi iscriverti ad un corso universitario
studia licencjackie
bakalářské studium
Tipo di laurea
studia magisterskie
postgraduální studium
Tipo di laurea
studia doktoranckie
doktorské studium
Tipo di laurea
studia dzienne
prezenční studium
Tipo di laurea
studia zaoczne
kombinované studium
Tipo di laurea
studia przez internet
online
Tipo di laurea
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Dire quanto dura il tuo periodo di scambio
(jeden) semestr
(jeden) semestr
Durata dello scambio in un'università all'estero
cały rok akademicki
celý akademický rok
Durata dello scambio in un'università all'estero
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Informarsi sulle restrizioni lavorative per gli studenti
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Chiedere se devi fornire documenti originali o copie
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Usato quando fai la domanda di ammissione all'università
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Domandare se riceverai una lettera di ammissione
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Domandare se l'università garantisce l'alloggio
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Domandare se il tuo corso universitario prevede un periodo di stage
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Musím jako výměnný student platit školné?
Domandare se devi pagare delle spese d'iscrizione per il periodo di scambio all'estero
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Domandare come puoi essere aggiornato/a sul progresso della tua domanda di ammissione
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Jaké jsou jazykové požadavky?
Informarsi sui requisiti linguistici per essere ammesso/a all'università
Jak działa system ______ ?
Jaký je ____________ systém?
Informarsi sul sistema universitario
punktowy
kredity
Tipo di sistema
oceniania
známkování
Tipo di sistema
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Domandare se avrai un certificato degli esami sostenuti alla fine dello scambio universitario
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Informarsi sul metodo d'insegnamento
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Jsou tam _____________ ?
Informarsi sul metodo d'insegnamento
wykłady
přednášky
Tipo di lezione
ćwiczenia/seminaria
semináře
Tipo di lezione
konsultacje
konsultace
Tipo di lezione
konferencje
konference
Tipo di lezione
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Jaké předměty nabízí letní škola?
Informarsi sui corsi proposti dalle Summer School
Kiedy odbywają się egzaminy?
Kdy jsou zkoušky?
Informarsi sulle date degli esami
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Domandare dove puoi trovare informazioni sui corsi
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Domandare se c'è un centro sportivo universitario
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Domandare come puoi unirti ai club studenteschi
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Informarsi sul costo della vita nella città

Studiare - Corsi di lingua

Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Domandare quali lingue vengono insegnate nella scuola
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Domandare se è previsto un test per stabilire il livello di partenza
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Domandare se puoi cambiare livello in caso non sei soddisfatto/a di quello che stai frequentando
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Nabízíte detailní popis kurzu?
Domandare se è disponibile una descrizione dettagliata del corso
Jak liczne są grupy?
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Domandare qual è il numero massimo di studenti per classe
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Domandare quali strutture sono presenti nella scuola
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Pořádáte exkurze?
Domandare se la scuola organizza anche delle escursioni
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Jaké programy nabízí vaše škola?
Domandare quali programmi sono a disposizione

Studiare - Borse di studio

Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Informarsi sulle possibilità di finanziamento
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Domandare quali enti possono finanziare i tuoi studi
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Dire che hai bisogno di aiuto finanziario
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
školné
Oggetto dell'aiuto finanziario
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
životní náklady
Oggetto dell'aiuto finanziario
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
péče o dítě
Oggetto dell'aiuto finanziario
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Domandare quali borse di studio sono disponibili

Studiare - Convalidare titoli di studio esteri

Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Dire che vuoi convalidare il tuo certificato di laurea nel paese dove ti trovi
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Chiedere la lista dei traduttori giurati nella combinazione linguistica che ti serve
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Domandare dove puoi ottenere un certificato di equivalenza