Arabo | Frasario - Immigrazione | Studiare

Studiare - Università

Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
أود التسجيل في الجامعة.
Dire che vuoi iscriverti
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
أود التقدم لحضور مقرر ____________.
Dire che vuoi iscriverti ad un corso universitario
studia licencjackie
ما قبل التخرج
Tipo di laurea
studia magisterskie
ما بعد التخرج
Tipo di laurea
studia doktoranckie
دكتوراه
Tipo di laurea
studia dzienne
بدوام كامل
Tipo di laurea
studia zaoczne
بدوام جزئي
Tipo di laurea
studia przez internet
على الإنترنت
Tipo di laurea
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
أرغب في الدراسة في جامعتكم لمدة_________________.
Dire quanto dura il tuo periodo di scambio
(jeden) semestr
فصل
Durata dello scambio in un'università all'estero
cały rok akademicki
عام دراسي
Durata dello scambio in un'università all'estero
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
ما هي القوانين الخاصة بالعمل للطلاب؟
Informarsi sulle restrizioni lavorative per gli studenti
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
هل علي إظهار المستندات الأصل أو نسخ منها؟
Chiedere se devi fornire documenti originali o copie
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
ما هي المتطلبات الخاصة للدخول إلى الجامعة؟
Usato quando fai la domanda di ammissione all'università
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
هل ستقومون بإرسال عرض رسمي لي؟
Domandare se riceverai una lettera di ammissione
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
هل تضمن الجامعة وجود إقامة أيضا؟
Domandare se l'università garantisce l'alloggio
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
هل يتضمن هذا المقرر فترة تدريب؟
Domandare se il tuo corso universitario prevede un periodo di stage
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
هل هناك كلفة علي كطالب تبادل في جامعتكم؟
Domandare se devi pagare delle spese d'iscrizione per il periodo di scambio all'estero
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
كيف يمكنني تتبع تقدم طلبي؟
Domandare come puoi essere aggiornato/a sul progresso della tua domanda di ammissione
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
ما هي متطلبات اللغة [لغة]؟
Informarsi sui requisiti linguistici per essere ammesso/a all'università
Jak działa system ______ ?
ما هو نظام ________________؟
Informarsi sul sistema universitario
punktowy
النقاط
Tipo di sistema
oceniania
العلامات
Tipo di sistema
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
هل سأحصل على كشف بالدرجات العلمية في نهاية فترة التبادل؟
Domandare se avrai un certificato degli esami sostenuti alla fine dello scambio universitario
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
كيف ستكون طريقة التعليم؟
Informarsi sul metodo d'insegnamento
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
هل هناك___________________؟
Informarsi sul metodo d'insegnamento
wykłady
محاضرات
Tipo di lezione
ćwiczenia/seminaria
حلقات بحث
Tipo di lezione
konsultacje
فيديوهات تعليمية
Tipo di lezione
konferencje
مؤتمرات
Tipo di lezione
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
ما هي المقررات التي تقدمها مدارس الصيف؟
Informarsi sui corsi proposti dalle Summer School
Kiedy odbywają się egzaminy?
متى تعقد الامتحانات؟
Informarsi sulle date degli esami
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
أين يمكنني إيجاد معلومات عن جميع المقررات؟
Domandare dove puoi trovare informazioni sui corsi
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
هل هناك مركز رياضي خاص بالجامعة؟
Domandare se c'è un centro sportivo universitario
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
كيف يمكنني الانضمام إلى نوادي طلابية؟
Domandare come puoi unirti ai club studenteschi
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
ما هي الكلفة التقديرية للحياة في [مدينة]؟
Informarsi sul costo della vita nella città

Studiare - Corsi di lingua

Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
ما هي اللغات التي يمكنني دراستها في مدرستكم؟
Domandare quali lingue vengono insegnate nella scuola
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
هل هناك اختبار تقييمي لمستواي؟
Domandare se è previsto un test per stabilire il livello di partenza
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
هل يمكنني الانتقال إلى مستوى آخر في حال كان الذي أحضره غير مناسب لي؟
Domandare se puoi cambiare livello in caso non sei soddisfatto/a di quello che stai frequentando
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
هل لديكم وصف مفصل للمقرر؟
Domandare se è disponibile una descrizione dettagliata del corso
Jak liczne są grupy?
ما هو عدد الطلاب الأعظمي في الصف؟
Domandare qual è il numero massimo di studenti per classe
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
ما هي المرافق الموجودة في المدرسة؟
Domandare quali strutture sono presenti nella scuola
Czy szkoła organizuje wycieczki?
هل تنظمون رحلات؟
Domandare se la scuola organizza anche delle escursioni
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
ما هي البرامج التي تقدمون؟
Domandare quali programmi sono a disposizione

Studiare - Borse di studio

Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
أنا هنا للاستعلام عن فرص التمويل
Informarsi sulle possibilità di finanziamento
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
ما هي الهيئات التي قد تمول دراساتي؟
Domandare quali enti possono finanziare i tuoi studi
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
أحتاج إلى مساعدة مالية من أجل_______________________.
Dire che hai bisogno di aiuto finanziario
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
أجور التعليم
Oggetto dell'aiuto finanziario
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
تكاليف المعيشة
Oggetto dell'aiuto finanziario
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
رعاية الأطفال
Oggetto dell'aiuto finanziario
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
ما هي أنواع المنح الدراسية المتوافرة؟
Domandare quali borse di studio sono disponibili

Studiare - Convalidare titoli di studio esteri

Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
أود تصديق شهادتي الجامعية في [بلد].
Dire che vuoi convalidare il tuo certificato di laurea nel paese dove ti trovi
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
هل هناك قائمة بالمترجمين المرخصين باللغة [لغة]؟
Chiedere la lista dei traduttori giurati nella combinazione linguistica che ti serve
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
أين يمكنني الحصول على شهادة مطابقة؟
Domandare dove puoi ottenere un certificato di equivalenza