Polacco | Frasario - Immigrazione | Studiare

Studiare - Università

Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Dire che vuoi iscriverti
Ik zou mij graag inschrijven voor _____________.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Dire che vuoi iscriverti ad un corso universitario
een bacheloropleiding
studia licencjackie
Tipo di laurea
een postgraduaat
studia magisterskie
Tipo di laurea
een doctoraat
studia doktoranckie
Tipo di laurea
een voltijdse opleiding
studia dzienne
Tipo di laurea
een deeltijdse opleiding
studia zaoczne
Tipo di laurea
een online cursus
studia przez internet
Tipo di laurea
Ik zou graag aan uw universiteit studeren voor ___________.
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Dire quanto dura il tuo periodo di scambio
een semester
(jeden) semestr
Durata dello scambio in un'università all'estero
een academisch jaar
cały rok akademicki
Durata dello scambio in un'università all'estero
Wat zijn de beperkingen voor tewerkstelling voor studenten?
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Informarsi sulle restrizioni lavorative per gli studenti
Moet ik de kopieën of de originele documenten zelf indienen?
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Chiedere se devi fornire documenti originali o copie
Wat zijn de toelatingsvoorwaarden van de universiteit?
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Usato quando fai la domanda di ammissione all'università
Zal ik een formele toelating ontvangen?
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Domandare se riceverai una lettera di ammissione
Voorziet de universiteit ook accommodatie?
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Domandare se l'università garantisce l'alloggio
Bevat de cursus ook een stageperiode?
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Domandare se il tuo corso universitario prevede un periodo di stage
Zijn er studiekosten voor uitwisselingsstudenten aan uw universiteit?
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Domandare se devi pagare delle spese d'iscrizione per il periodo di scambio all'estero
Hoe kan ik de vooruitgang van mijn aanmeldingsproces bekijken?
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Domandare come puoi essere aggiornato/a sul progresso della tua domanda di ammissione
Wat zijn de [taal] taalvereisten?
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Informarsi sui requisiti linguistici per essere ammesso/a all'università
Hoe werkt het ____________ systeem?
Jak działa system ______ ?
Informarsi sul sistema universitario
creditsysteem
punktowy
Tipo di sistema
beoordelingssysteem
oceniania
Tipo di sistema
Krijg ik een academisch afschrift op het einde van mijn uitwisseling?
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Domandare se avrai un certificato degli esami sostenuti alla fine dello scambio universitario
Welke leermethoden worden er gebruikt?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Informarsi sul metodo d'insegnamento
Zijn er _____________ ?
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Informarsi sul metodo d'insegnamento
lezingen
wykłady
Tipo di lezione
seminars
ćwiczenia/seminaria
Tipo di lezione
tutorials
konsultacje
Tipo di lezione
conferenties
konferencje
Tipo di lezione
Welke cursussen bieden de summer schools aan?
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Informarsi sui corsi proposti dalle Summer School
Wanneer worden de examens gehouden?
Kiedy odbywają się egzaminy?
Informarsi sulle date degli esami
Waar kan ik informatie over alle beschikbare cursussen vinden?
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Domandare dove puoi trovare informazioni sui corsi
Heeft de universiteit een sportcentrum?
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Domandare se c'è un centro sportivo universitario
Hoe kan ik tot een studentenvereniging toetreden?
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Domandare come puoi unirti ai club studenteschi
Wat zijn de geschatte kosten voor levensonderhoud in [stad]?
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
Informarsi sul costo della vita nella città

Studiare - Corsi di lingua

Welke talen kan ik studeren aan uw school?
Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Domandare quali lingue vengono insegnate nella scuola
Is er een plaatsingstoets voor mijn niveau te bepalen?
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Domandare se è previsto un test per stabilire il livello di partenza
Kan ik nog overschakelen naar een ander niveau als het huidige niveau niet het juiste is?
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Domandare se puoi cambiare livello in caso non sei soddisfatto/a di quello che stai frequentando
Heeft u een gedetailleerde beschrijving van de cursus?
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Domandare se è disponibile una descrizione dettagliata del corso
Wat is het maximum aantal studenten per klas?
Jak liczne są grupy?
Domandare qual è il numero massimo di studenti per classe
Wat zijn de beschikbare faciliteiten in uw school?
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Domandare quali strutture sono presenti nella scuola
Organiseren jullie ook excursies?
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Domandare se la scuola organizza anche delle escursioni
Welke programma's bieden jullie aan?
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Domandare quali programmi sono a disposizione

Studiare - Borse di studio

Ik zou mij graag informeren over beurzen.
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Informarsi sulle possibilità di finanziamento
Welke organisaties kunnen mijn studies financieren?
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Domandare quali enti possono finanziare i tuoi studi
Ik heb nood aan financiële hulp voor ____________.
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Dire che hai bisogno di aiuto finanziario
inschrijvingsgeld
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
Oggetto dell'aiuto finanziario
kosten voor levensonderhoud
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
Oggetto dell'aiuto finanziario
kinderopvang
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
Oggetto dell'aiuto finanziario
Welke soorten studiebeurzen zijn er beschikbaar?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Domandare quali borse di studio sono disponibili

Studiare - Convalidare titoli di studio esteri

Ik zou graag mijn diploma valideren in [land].
Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Dire che vuoi convalidare il tuo certificato di laurea nel paese dove ti trovi
Heeft u een lijst van beëdigde vertalers voor het [taal]?
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Chiedere la lista dei traduttori giurati nella combinazione linguistica che ti serve
Waar kan ik een gelijkwaardigheidsattest verkrijgen?
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Domandare dove puoi ottenere un certificato di equivalenza