Greco | Frasario - Immigrazione | Studiare

Studiare - Università

Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit.
Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο.
Dire che vuoi iscriverti
Ik zou mij graag inschrijven voor _____________.
Θα ήθελα να γραφτώ για ____________.
Dire che vuoi iscriverti ad un corso universitario
een bacheloropleiding
ένα προπτυχιακό
Tipo di laurea
een postgraduaat
ένα μεταπτυχιακό
Tipo di laurea
een doctoraat
ένα διδακτορικό
Tipo di laurea
een voltijdse opleiding
πλήρους απασχόλησης
Tipo di laurea
een deeltijdse opleiding
μερικής απασχόλησης
Tipo di laurea
een online cursus
εξ αποστάσεως
Tipo di laurea
Ik zou graag aan uw universiteit studeren voor ___________.
Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο σας για ___________.
Dire quanto dura il tuo periodo di scambio
een semester
ένα εξάμηνο
Durata dello scambio in un'università all'estero
een academisch jaar
ένα ακαδημαϊκό έτος
Durata dello scambio in un'università all'estero
Wat zijn de beperkingen voor tewerkstelling voor studenten?
Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους φοιτητές;
Informarsi sulle restrizioni lavorative per gli studenti
Moet ik de kopieën of de originele documenten zelf indienen?
Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα;
Chiedere se devi fornire documenti originali o copie
Wat zijn de toelatingsvoorwaarden van de universiteit?
Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου;
Usato quando fai la domanda di ammissione all'università
Zal ik een formele toelating ontvangen?
Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά;
Domandare se riceverai una lettera di ammissione
Voorziet de universiteit ook accommodatie?
Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή;
Domandare se l'università garantisce l'alloggio
Bevat de cursus ook een stageperiode?
Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο πανεπιστημιακός κύκλος;
Domandare se il tuo corso universitario prevede un periodo di stage
Zijn er studiekosten voor uitwisselingsstudenten aan uw universiteit?
Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;
Domandare se devi pagare delle spese d'iscrizione per il periodo di scambio all'estero
Hoe kan ik de vooruitgang van mijn aanmeldingsproces bekijken?
Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της αίτησης μου;
Domandare come puoi essere aggiornato/a sul progresso della tua domanda di ammissione
Wat zijn de [taal] taalvereisten?
Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων;
Informarsi sui requisiti linguistici per essere ammesso/a all'università
Hoe werkt het ____________ systeem?
Πώς είναι το σύστημα _____________;
Informarsi sul sistema universitario
creditsysteem
πόντων
Tipo di sistema
beoordelingssysteem
βαθμολόγησης
Tipo di sistema
Krijg ik een academisch afschrift op het einde van mijn uitwisseling?
θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
Domandare se avrai un certificato degli esami sostenuti alla fine dello scambio universitario
Welke leermethoden worden er gebruikt?
Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας;
Informarsi sul metodo d'insegnamento
Zijn er _____________ ?
Υπάρχουν _____________ ;
Informarsi sul metodo d'insegnamento
lezingen
διαλέξεις
Tipo di lezione
seminars
σεμινάρια
Tipo di lezione
tutorials
προγράμματα εκμάθησης
Tipo di lezione
conferenties
συνέδρια
Tipo di lezione
Welke cursussen bieden de summer schools aan?
Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά σχολεία;
Informarsi sui corsi proposti dalle Summer School
Wanneer worden de examens gehouden?
Πότε είναι οι εξετάσεις;
Informarsi sulle date degli esami
Waar kan ik informatie over alle beschikbare cursussen vinden?
Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα μαθήματα;
Domandare dove puoi trovare informazioni sui corsi
Heeft de universiteit een sportcentrum?
Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο;
Domandare se c'è un centro sportivo universitario
Hoe kan ik tot een studentenvereniging toetreden?
Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού συλλόγου;
Domandare come puoi unirti ai club studenteschi
Wat zijn de geschatte kosten voor levensonderhoud in [stad]?
Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη];
Informarsi sul costo della vita nella città

Studiare - Corsi di lingua

Welke talen kan ik studeren aan uw school?
Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας;
Domandare quali lingue vengono insegnate nella scuola
Is er een plaatsingstoets voor mijn niveau te bepalen?
Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ;
Domandare se è previsto un test per stabilire il livello di partenza
Kan ik nog overschakelen naar een ander niveau als het huidige niveau niet het juiste is?
Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;
Domandare se puoi cambiare livello in caso non sei soddisfatto/a di quello che stai frequentando
Heeft u een gedetailleerde beschrijving van de cursus?
Έχετε λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος;
Domandare se è disponibile una descrizione dettagliata del corso
Wat is het maximum aantal studenten per klas?
Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός μαθητών σε μια τάξη;
Domandare qual è il numero massimo di studenti per classe
Wat zijn de beschikbare faciliteiten in uw school?
Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας;
Domandare quali strutture sono presenti nella scuola
Organiseren jullie ook excursies?
Οργανώνετε και εκδρομές;
Domandare se la scuola organizza anche delle escursioni
Welke programma's bieden jullie aan?
Τι προγράμματα προσφέρετε;
Domandare quali programmi sono a disposizione

Studiare - Borse di studio

Ik zou mij graag informeren over beurzen.
Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης.
Informarsi sulle possibilità di finanziamento
Welke organisaties kunnen mijn studies financieren?
Ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;
Domandare quali enti possono finanziare i tuoi studi
Ik heb nood aan financiële hulp voor ____________.
Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για ____________.
Dire che hai bisogno di aiuto finanziario
inschrijvingsgeld
δίδακτρα
Oggetto dell'aiuto finanziario
kosten voor levensonderhoud
τα έξοδα διαβίωσής μου
Oggetto dell'aiuto finanziario
kinderopvang
τη φροντίδα των παιδιών
Oggetto dell'aiuto finanziario
Welke soorten studiebeurzen zijn er beschikbaar?
Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν;
Domandare quali borse di studio sono disponibili

Studiare - Convalidare titoli di studio esteri

Ik zou graag mijn diploma valideren in [land].
Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην [χώρα].
Dire che vuoi convalidare il tuo certificato di laurea nel paese dove ti trovi
Heeft u een lijst van beëdigde vertalers voor het [taal]?
Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους μεταφραστές της [γλώσσας];
Chiedere la lista dei traduttori giurati nella combinazione linguistica che ti serve
Waar kan ik een gelijkwaardigheidsattest verkrijgen?
Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης;
Domandare dove puoi ottenere un certificato di equivalenza