Polacco | Frasario - Immigrazione | Studiare

Studiare - Università

I would like to enroll at a university.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Dire che vuoi iscriverti
I want to apply for _____________ course.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Dire che vuoi iscriverti ad un corso universitario
an undergraduate
studia licencjackie
Tipo di laurea
a postgraduate
studia magisterskie
Tipo di laurea
a PhD
studia doktoranckie
Tipo di laurea
a full-time
studia dzienne
Tipo di laurea
a part-time
studia zaoczne
Tipo di laurea
an online
studia przez internet
Tipo di laurea
I would like to study at your university for ___________.
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Dire quanto dura il tuo periodo di scambio
a semester
(jeden) semestr
Durata dello scambio in un'università all'estero
an academic year
cały rok akademicki
Durata dello scambio in un'università all'estero
What are the work restrictions for students?
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Informarsi sulle restrizioni lavorative per gli studenti
Do I have to show copies of the original documents or the original documents themselves?
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Chiedere se devi fornire documenti originali o copie
What are the entry requirements of the university?
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Usato quando fai la domanda di ammissione all'università
Are you going to send me a formal offer?
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Domandare se riceverai una lettera di ammissione
Does the university guarantee accommodation as well?
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Domandare se l'università garantisce l'alloggio
Does the course involve an internship as well?
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Domandare se il tuo corso universitario prevede un periodo di stage
Is there a cost to study as an exchange student at your university?
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Domandare se devi pagare delle spese d'iscrizione per il periodo di scambio all'estero
How can I track the progress of my application?
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Domandare come puoi essere aggiornato/a sul progresso della tua domanda di ammissione
What are the [language] language requirements?
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Informarsi sui requisiti linguistici per essere ammesso/a all'università
What is the ____________ system like?
Jak działa system ______ ?
Informarsi sul sistema universitario
credit
punktowy
Tipo di sistema
marking
oceniania
Tipo di sistema
Do I get an academic transcript at the end of my exchange?
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Domandare se avrai un certificato degli esami sostenuti alla fine dello scambio universitario
What is the teaching style like?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Informarsi sul metodo d'insegnamento
Are there _____________ ?
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Informarsi sul metodo d'insegnamento
lectures
wykłady
Tipo di lezione
seminars
ćwiczenia/seminaria
Tipo di lezione
tutorials
konsultacje
Tipo di lezione
conferences
konferencje
Tipo di lezione
What courses are offered by summer schools?
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Informarsi sui corsi proposti dalle Summer School
When are the exams held?
Kiedy odbywają się egzaminy?
Informarsi sulle date degli esami
Where can I find information about all the courses available?
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Domandare dove puoi trovare informazioni sui corsi
Is there a university sports center?
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Domandare se c'è un centro sportivo universitario
How can I join student societies?
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Domandare come puoi unirti ai club studenteschi
What are the estimated living costs in [city]?
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
Informarsi sul costo della vita nella città

Studiare - Corsi di lingua

What languages can I study at your school?
Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Domandare quali lingue vengono insegnate nella scuola
Is there a placement test to assess my level?
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Domandare se è previsto un test per stabilire il livello di partenza
Can I transfer to another level if the one I am attending is not right for me?
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Domandare se puoi cambiare livello in caso non sei soddisfatto/a di quello che stai frequentando
Do you have a detailed description of the course?
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Domandare se è disponibile una descrizione dettagliata del corso
What is the maximum number of students in a class?
Jak liczne są grupy?
Domandare qual è il numero massimo di studenti per classe
What facilities are there in your school?
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Domandare quali strutture sono presenti nella scuola
Do you also arrange excursions?
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Domandare se la scuola organizza anche delle escursioni
What programs do you offer?
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Domandare quali programmi sono a disposizione

Studiare - Borse di studio

I am here to inquire about funding opportunities.
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Informarsi sulle possibilità di finanziamento
Which bodies can fund my studies?
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Domandare quali enti possono finanziare i tuoi studi
I need financial help for ____________.
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Dire che hai bisogno di aiuto finanziario
tuition fees
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
Oggetto dell'aiuto finanziario
my living expenses
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
Oggetto dell'aiuto finanziario
childcare
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
Oggetto dell'aiuto finanziario
What kinds of scholarships are available?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Domandare quali borse di studio sono disponibili

Studiare - Convalidare titoli di studio esteri

I would like to validate my degree certificate in [country].
Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Dire che vuoi convalidare il tuo certificato di laurea nel paese dove ti trovi
Do you have a list of the certified translators in [language]?
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Chiedere la lista dei traduttori giurati nella combinazione linguistica che ti serve
Where can I get a certificate of equivalency?
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Domandare dove puoi ottenere un certificato di equivalenza