Ceco | Frasario - Immigrazione | Studiare

Studiare - Università

I would like to enroll at a university.
Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Dire che vuoi iscriverti
I want to apply for _____________ course.
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Dire che vuoi iscriverti ad un corso universitario
an undergraduate
bakalářské studium
Tipo di laurea
a postgraduate
postgraduální studium
Tipo di laurea
a PhD
doktorské studium
Tipo di laurea
a full-time
prezenční studium
Tipo di laurea
a part-time
kombinované studium
Tipo di laurea
an online
online
Tipo di laurea
I would like to study at your university for ___________.
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Dire quanto dura il tuo periodo di scambio
a semester
(jeden) semestr
Durata dello scambio in un'università all'estero
an academic year
celý akademický rok
Durata dello scambio in un'università all'estero
What are the work restrictions for students?
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Informarsi sulle restrizioni lavorative per gli studenti
Do I have to show copies of the original documents or the original documents themselves?
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Chiedere se devi fornire documenti originali o copie
What are the entry requirements of the university?
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Usato quando fai la domanda di ammissione all'università
Are you going to send me a formal offer?
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Domandare se riceverai una lettera di ammissione
Does the university guarantee accommodation as well?
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Domandare se l'università garantisce l'alloggio
Does the course involve an internship as well?
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Domandare se il tuo corso universitario prevede un periodo di stage
Is there a cost to study as an exchange student at your university?
Musím jako výměnný student platit školné?
Domandare se devi pagare delle spese d'iscrizione per il periodo di scambio all'estero
How can I track the progress of my application?
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Domandare come puoi essere aggiornato/a sul progresso della tua domanda di ammissione
What are the [language] language requirements?
Jaké jsou jazykové požadavky?
Informarsi sui requisiti linguistici per essere ammesso/a all'università
What is the ____________ system like?
Jaký je ____________ systém?
Informarsi sul sistema universitario
credit
kredity
Tipo di sistema
marking
známkování
Tipo di sistema
Do I get an academic transcript at the end of my exchange?
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Domandare se avrai un certificato degli esami sostenuti alla fine dello scambio universitario
What is the teaching style like?
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Informarsi sul metodo d'insegnamento
Are there _____________ ?
Jsou tam _____________ ?
Informarsi sul metodo d'insegnamento
lectures
přednášky
Tipo di lezione
seminars
semináře
Tipo di lezione
tutorials
konsultace
Tipo di lezione
conferences
konference
Tipo di lezione
What courses are offered by summer schools?
Jaké předměty nabízí letní škola?
Informarsi sui corsi proposti dalle Summer School
When are the exams held?
Kdy jsou zkoušky?
Informarsi sulle date degli esami
Where can I find information about all the courses available?
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Domandare dove puoi trovare informazioni sui corsi
Is there a university sports center?
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Domandare se c'è un centro sportivo universitario
How can I join student societies?
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Domandare come puoi unirti ai club studenteschi
What are the estimated living costs in [city]?
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Informarsi sul costo della vita nella città

Studiare - Corsi di lingua

What languages can I study at your school?
Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Domandare quali lingue vengono insegnate nella scuola
Is there a placement test to assess my level?
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Domandare se è previsto un test per stabilire il livello di partenza
Can I transfer to another level if the one I am attending is not right for me?
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Domandare se puoi cambiare livello in caso non sei soddisfatto/a di quello che stai frequentando
Do you have a detailed description of the course?
Nabízíte detailní popis kurzu?
Domandare se è disponibile una descrizione dettagliata del corso
What is the maximum number of students in a class?
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Domandare qual è il numero massimo di studenti per classe
What facilities are there in your school?
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Domandare quali strutture sono presenti nella scuola
Do you also arrange excursions?
Pořádáte exkurze?
Domandare se la scuola organizza anche delle escursioni
What programs do you offer?
Jaké programy nabízí vaše škola?
Domandare quali programmi sono a disposizione

Studiare - Borse di studio

I am here to inquire about funding opportunities.
Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Informarsi sulle possibilità di finanziamento
Which bodies can fund my studies?
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Domandare quali enti possono finanziare i tuoi studi
I need financial help for ____________.
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Dire che hai bisogno di aiuto finanziario
tuition fees
školné
Oggetto dell'aiuto finanziario
my living expenses
životní náklady
Oggetto dell'aiuto finanziario
childcare
péče o dítě
Oggetto dell'aiuto finanziario
What kinds of scholarships are available?
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Domandare quali borse di studio sono disponibili

Studiare - Convalidare titoli di studio esteri

I would like to validate my degree certificate in [country].
Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Dire che vuoi convalidare il tuo certificato di laurea nel paese dove ti trovi
Do you have a list of the certified translators in [language]?
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Chiedere la lista dei traduttori giurati nella combinazione linguistica che ti serve
Where can I get a certificate of equivalency?
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Domandare dove puoi ottenere un certificato di equivalenza