Rumeno | Frasario - Immigrazione | Studiare

Studiare - Università

Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο.
Aș vrea să mă înscriu la universitate.
Dire che vuoi iscriverti
Θα ήθελα να γραφτώ για ____________.
Aș vrea să aplic la cursul de _____________ .
Dire che vuoi iscriverti ad un corso universitario
ένα προπτυχιακό
student
Tipo di laurea
ένα μεταπτυχιακό
student cu diplomă
Tipo di laurea
ένα διδακτορικό
doctorand
Tipo di laurea
πλήρους απασχόλησης
cu normă întreagă
Tipo di laurea
μερικής απασχόλησης
cu jumătate de normă
Tipo di laurea
εξ αποστάσεως
la distanță
Tipo di laurea
Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο σας για ___________.
Mi-ar plăcea să studiez la universitatea dumneavoastră pentru că ___________.
Dire quanto dura il tuo periodo di scambio
ένα εξάμηνο
un semestru
Durata dello scambio in un'università all'estero
ένα ακαδημαϊκό έτος
un an academic
Durata dello scambio in un'università all'estero
Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους φοιτητές;
Care sunt condițiile de lucru pentru studenți?
Informarsi sulle restrizioni lavorative per gli studenti
Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα;
Trebuie să prezint documentele originale sau copii ale acestora?
Chiedere se devi fornire documenti originali o copie
Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου;
Care sunt condițiile de admitere la universitate?
Usato quando fai la domanda di ammissione all'università
Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά;
Îmi veți trimite o scrisoare de acceptare?
Domandare se riceverai una lettera di ammissione
Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή;
Oferă universitatea cazare de asemenea?
Domandare se l'università garantisce l'alloggio
Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο πανεπιστημιακός κύκλος;
Există perioadă de practică în planul de studii?
Domandare se il tuo corso universitario prevede un periodo di stage
Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;
Studenții care vin cu schimb de experiență trebuie să plătească taxă de înmatriculare?
Domandare se devi pagare delle spese d'iscrizione per il periodo di scambio all'estero
Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της αίτησης μου;
Cum pot urmări progresul aplicației mele?
Domandare come puoi essere aggiornato/a sul progresso della tua domanda di ammissione
Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων;
Care este nivelul de [limba] cerută?
Informarsi sui requisiti linguistici per essere ammesso/a all'università
Πώς είναι το σύστημα _____________;
Cum este sistemul ____________?
Informarsi sul sistema universitario
πόντων
de credite
Tipo di sistema
βαθμολόγησης
de note
Tipo di sistema
θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
Voi primi o foaie matricolă la finalul mobilității?
Domandare se avrai un certificato degli esami sostenuti alla fine dello scambio universitario
Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας;
Cum este sistemul de predare?
Informarsi sul metodo d'insegnamento
Υπάρχουν _____________ ;
Sunt _____________ ?
Informarsi sul metodo d'insegnamento
διαλέξεις
cursuri teoretice
Tipo di lezione
σεμινάρια
seminarii
Tipo di lezione
προγράμματα εκμάθησης
tutoriale
Tipo di lezione
συνέδρια
conferințe
Tipo di lezione
Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά σχολεία;
ce fel de cursuri oferă școlile de vară?
Informarsi sui corsi proposti dalle Summer School
Πότε είναι οι εξετάσεις;
Când se susșine sesiunea de examene?
Informarsi sulle date degli esami
Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα μαθήματα;
Unde pot găsi informații despre toate cursurile disponibile?
Domandare dove puoi trovare informazioni sui corsi
Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο;
Are universitatea centru sportiv?
Domandare se c'è un centro sportivo universitario
Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού συλλόγου;
Cum mă pot alătura asociațiilor studențești?
Domandare come puoi unirti ai club studenteschi
Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη];
Care sunt cheltuielile de întreținere estimative în [orașul]?
Informarsi sul costo della vita nella città

Studiare - Corsi di lingua

Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας;
Ce limbi străine pot studia în centrul dumneavoastră?
Domandare quali lingue vengono insegnate nella scuola
Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ;
Există un test de evaluare pentru a mi se determina nivelul de limbă?
Domandare se è previsto un test per stabilire il livello di partenza
Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;
Există posibilitatea de a fi transferat la alt nivel dacă nu frecventez nivelul potrivit mie?
Domandare se puoi cambiare livello in caso non sei soddisfatto/a di quello che stai frequentando
Έχετε λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος;
Aveți o descriere detaliată a cursului?
Domandare se è disponibile una descrizione dettagliata del corso
Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός μαθητών σε μια τάξη;
Care este numărul maxim de studenți dintr-o clasă?
Domandare qual è il numero massimo di studenti per classe
Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας;
Ce facilitări oferă centrul?
Domandare quali strutture sono presenti nella scuola
Οργανώνετε και εκδρομές;
Organizați excursii de asemenea?
Domandare se la scuola organizza anche delle escursioni
Τι προγράμματα προσφέρετε;
Ce programă oferiți?
Domandare quali programmi sono a disposizione

Studiare - Borse di studio

Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης.
Am venit pentru a cere informații în legătură cu posibilitățile de finanțare
Informarsi sulle possibilità di finanziamento
Ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;
Ce organisme îmi pot finanța studiile?
Domandare quali enti possono finanziare i tuoi studi
Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για ____________.
Am nevoie de ajutor financiar pentru ____________.
Dire che hai bisogno di aiuto finanziario
δίδακτρα
taxă de școlarizare
Oggetto dell'aiuto finanziario
τα έξοδα διαβίωσής μου
întreținere
Oggetto dell'aiuto finanziario
τη φροντίδα των παιδιών
îngrijire copii minori
Oggetto dell'aiuto finanziario
Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν;
Ce fel de burse de studiu sunt disponibile?
Domandare quali borse di studio sono disponibili

Studiare - Convalidare titoli di studio esteri

Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην [χώρα].
Aș vrea să-mi echivalez certificatul de studii în [țara].
Dire che vuoi convalidare il tuo certificato di laurea nel paese dove ti trovi
Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους μεταφραστές της [γλώσσας];
Aveți o listă cu traducători autorizați în [limba]?
Chiedere la lista dei traduttori giurati nella combinazione linguistica che ti serve
Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης;
Unde pot obține un certificat de echivalare?
Domandare dove puoi ottenere un certificato di equivalenza