Polacco | Frasario - Immigrazione | Studiare

Studiare - Università

Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Dire che vuoi iscriverti
Θα ήθελα να γραφτώ για ____________.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Dire che vuoi iscriverti ad un corso universitario
ένα προπτυχιακό
studia licencjackie
Tipo di laurea
ένα μεταπτυχιακό
studia magisterskie
Tipo di laurea
ένα διδακτορικό
studia doktoranckie
Tipo di laurea
πλήρους απασχόλησης
studia dzienne
Tipo di laurea
μερικής απασχόλησης
studia zaoczne
Tipo di laurea
εξ αποστάσεως
studia przez internet
Tipo di laurea
Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο σας για ___________.
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Dire quanto dura il tuo periodo di scambio
ένα εξάμηνο
(jeden) semestr
Durata dello scambio in un'università all'estero
ένα ακαδημαϊκό έτος
cały rok akademicki
Durata dello scambio in un'università all'estero
Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους φοιτητές;
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Informarsi sulle restrizioni lavorative per gli studenti
Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα;
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Chiedere se devi fornire documenti originali o copie
Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου;
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Usato quando fai la domanda di ammissione all'università
Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά;
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Domandare se riceverai una lettera di ammissione
Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή;
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Domandare se l'università garantisce l'alloggio
Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο πανεπιστημιακός κύκλος;
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Domandare se il tuo corso universitario prevede un periodo di stage
Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Domandare se devi pagare delle spese d'iscrizione per il periodo di scambio all'estero
Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της αίτησης μου;
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Domandare come puoi essere aggiornato/a sul progresso della tua domanda di ammissione
Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων;
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Informarsi sui requisiti linguistici per essere ammesso/a all'università
Πώς είναι το σύστημα _____________;
Jak działa system ______ ?
Informarsi sul sistema universitario
πόντων
punktowy
Tipo di sistema
βαθμολόγησης
oceniania
Tipo di sistema
θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Domandare se avrai un certificato degli esami sostenuti alla fine dello scambio universitario
Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας;
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Informarsi sul metodo d'insegnamento
Υπάρχουν _____________ ;
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Informarsi sul metodo d'insegnamento
διαλέξεις
wykłady
Tipo di lezione
σεμινάρια
ćwiczenia/seminaria
Tipo di lezione
προγράμματα εκμάθησης
konsultacje
Tipo di lezione
συνέδρια
konferencje
Tipo di lezione
Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά σχολεία;
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Informarsi sui corsi proposti dalle Summer School
Πότε είναι οι εξετάσεις;
Kiedy odbywają się egzaminy?
Informarsi sulle date degli esami
Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα μαθήματα;
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Domandare dove puoi trovare informazioni sui corsi
Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο;
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Domandare se c'è un centro sportivo universitario
Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού συλλόγου;
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Domandare come puoi unirti ai club studenteschi
Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη];
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
Informarsi sul costo della vita nella città

Studiare - Corsi di lingua

Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας;
Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Domandare quali lingue vengono insegnate nella scuola
Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ;
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Domandare se è previsto un test per stabilire il livello di partenza
Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Domandare se puoi cambiare livello in caso non sei soddisfatto/a di quello che stai frequentando
Έχετε λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος;
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Domandare se è disponibile una descrizione dettagliata del corso
Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός μαθητών σε μια τάξη;
Jak liczne są grupy?
Domandare qual è il numero massimo di studenti per classe
Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας;
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Domandare quali strutture sono presenti nella scuola
Οργανώνετε και εκδρομές;
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Domandare se la scuola organizza anche delle escursioni
Τι προγράμματα προσφέρετε;
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Domandare quali programmi sono a disposizione

Studiare - Borse di studio

Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης.
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Informarsi sulle possibilità di finanziamento
Ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Domandare quali enti possono finanziare i tuoi studi
Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για ____________.
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Dire che hai bisogno di aiuto finanziario
δίδακτρα
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
Oggetto dell'aiuto finanziario
τα έξοδα διαβίωσής μου
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
Oggetto dell'aiuto finanziario
τη φροντίδα των παιδιών
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
Oggetto dell'aiuto finanziario
Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν;
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Domandare quali borse di studio sono disponibili

Studiare - Convalidare titoli di studio esteri

Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην [χώρα].
Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Dire che vuoi convalidare il tuo certificato di laurea nel paese dove ti trovi
Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους μεταφραστές της [γλώσσας];
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Chiedere la lista dei traduttori giurati nella combinazione linguistica che ti serve
Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης;
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Domandare dove puoi ottenere un certificato di equivalenza