Inglese | Frasario - Immigrazione | Studiare

Studiare - Università

Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο.
I would like to enroll at a university.
Dire che vuoi iscriverti
Θα ήθελα να γραφτώ για ____________.
I want to apply for _____________ course.
Dire che vuoi iscriverti ad un corso universitario
ένα προπτυχιακό
an undergraduate
Tipo di laurea
ένα μεταπτυχιακό
a postgraduate
Tipo di laurea
ένα διδακτορικό
a PhD
Tipo di laurea
πλήρους απασχόλησης
a full-time
Tipo di laurea
μερικής απασχόλησης
a part-time
Tipo di laurea
εξ αποστάσεως
an online
Tipo di laurea
Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο σας για ___________.
I would like to study at your university for ___________.
Dire quanto dura il tuo periodo di scambio
ένα εξάμηνο
a semester
Durata dello scambio in un'università all'estero
ένα ακαδημαϊκό έτος
an academic year
Durata dello scambio in un'università all'estero
Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους φοιτητές;
What are the work restrictions for students?
Informarsi sulle restrizioni lavorative per gli studenti
Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα;
Do I have to show copies of the original documents or the original documents themselves?
Chiedere se devi fornire documenti originali o copie
Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου;
What are the entry requirements of the university?
Usato quando fai la domanda di ammissione all'università
Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά;
Are you going to send me a formal offer?
Domandare se riceverai una lettera di ammissione
Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή;
Does the university guarantee accommodation as well?
Domandare se l'università garantisce l'alloggio
Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο πανεπιστημιακός κύκλος;
Does the course involve an internship as well?
Domandare se il tuo corso universitario prevede un periodo di stage
Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;
Is there a cost to study as an exchange student at your university?
Domandare se devi pagare delle spese d'iscrizione per il periodo di scambio all'estero
Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της αίτησης μου;
How can I track the progress of my application?
Domandare come puoi essere aggiornato/a sul progresso della tua domanda di ammissione
Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων;
What are the [language] language requirements?
Informarsi sui requisiti linguistici per essere ammesso/a all'università
Πώς είναι το σύστημα _____________;
What is the ____________ system like?
Informarsi sul sistema universitario
πόντων
credit
Tipo di sistema
βαθμολόγησης
marking
Tipo di sistema
θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
Do I get an academic transcript at the end of my exchange?
Domandare se avrai un certificato degli esami sostenuti alla fine dello scambio universitario
Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας;
What is the teaching style like?
Informarsi sul metodo d'insegnamento
Υπάρχουν _____________ ;
Are there _____________ ?
Informarsi sul metodo d'insegnamento
διαλέξεις
lectures
Tipo di lezione
σεμινάρια
seminars
Tipo di lezione
προγράμματα εκμάθησης
tutorials
Tipo di lezione
συνέδρια
conferences
Tipo di lezione
Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά σχολεία;
What courses are offered by summer schools?
Informarsi sui corsi proposti dalle Summer School
Πότε είναι οι εξετάσεις;
When are the exams held?
Informarsi sulle date degli esami
Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα μαθήματα;
Where can I find information about all the courses available?
Domandare dove puoi trovare informazioni sui corsi
Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο;
Is there a university sports center?
Domandare se c'è un centro sportivo universitario
Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού συλλόγου;
How can I join student societies?
Domandare come puoi unirti ai club studenteschi
Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη];
What are the estimated living costs in [city]?
Informarsi sul costo della vita nella città

Studiare - Corsi di lingua

Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας;
What languages can I study at your school?
Domandare quali lingue vengono insegnate nella scuola
Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ;
Is there a placement test to assess my level?
Domandare se è previsto un test per stabilire il livello di partenza
Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;
Can I transfer to another level if the one I am attending is not right for me?
Domandare se puoi cambiare livello in caso non sei soddisfatto/a di quello che stai frequentando
Έχετε λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος;
Do you have a detailed description of the course?
Domandare se è disponibile una descrizione dettagliata del corso
Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός μαθητών σε μια τάξη;
What is the maximum number of students in a class?
Domandare qual è il numero massimo di studenti per classe
Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας;
What facilities are there in your school?
Domandare quali strutture sono presenti nella scuola
Οργανώνετε και εκδρομές;
Do you also arrange excursions?
Domandare se la scuola organizza anche delle escursioni
Τι προγράμματα προσφέρετε;
What programs do you offer?
Domandare quali programmi sono a disposizione

Studiare - Borse di studio

Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης.
I am here to inquire about funding opportunities.
Informarsi sulle possibilità di finanziamento
Ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;
Which bodies can fund my studies?
Domandare quali enti possono finanziare i tuoi studi
Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για ____________.
I need financial help for ____________.
Dire che hai bisogno di aiuto finanziario
δίδακτρα
tuition fees
Oggetto dell'aiuto finanziario
τα έξοδα διαβίωσής μου
my living expenses
Oggetto dell'aiuto finanziario
τη φροντίδα των παιδιών
childcare
Oggetto dell'aiuto finanziario
Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν;
What kinds of scholarships are available?
Domandare quali borse di studio sono disponibili

Studiare - Convalidare titoli di studio esteri

Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην [χώρα].
I would like to validate my degree certificate in [country].
Dire che vuoi convalidare il tuo certificato di laurea nel paese dove ti trovi
Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους μεταφραστές της [γλώσσας];
Do you have a list of the certified translators in [language]?
Chiedere la lista dei traduttori giurati nella combinazione linguistica che ti serve
Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης;
Where can I get a certificate of equivalency?
Domandare dove puoi ottenere un certificato di equivalenza