Cinese | Frasario - Immigrazione | Studiare

Studiare - Università

Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο.
我想要进入大学学习。
Dire che vuoi iscriverti
Θα ήθελα να γραφτώ για ____________.
我想要申请______________课程。
Dire che vuoi iscriverti ad un corso universitario
ένα προπτυχιακό
本科生
Tipo di laurea
ένα μεταπτυχιακό
研究生
Tipo di laurea
ένα διδακτορικό
博士生
Tipo di laurea
πλήρους απασχόλησης
全日制
Tipo di laurea
μερικής απασχόλησης
非全日
Tipo di laurea
εξ αποστάσεως
网上课程
Tipo di laurea
Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο σας για ___________.
我想要在这所大学学习___________。
Dire quanto dura il tuo periodo di scambio
ένα εξάμηνο
一学期
Durata dello scambio in un'università all'estero
ένα ακαδημαϊκό έτος
一学年
Durata dello scambio in un'università all'estero
Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους φοιτητές;
请问学生工作有什么限制?
Informarsi sulle restrizioni lavorative per gli studenti
Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα;
我需要提供材料原件还是复印件?
Chiedere se devi fornire documenti originali o copie
Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου;
请问该所大学的入学要求是什么?
Usato quando fai la domanda di ammissione all'università
Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά;
请问您会给我寄官方录取通知书吗?
Domandare se riceverai una lettera di ammissione
Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή;
请问大学能保证我的住宿吗?
Domandare se l'università garantisce l'alloggio
Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο πανεπιστημιακός κύκλος;
课程内容涵盖实习吗?
Domandare se il tuo corso universitario prevede un periodo di stage
Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;
在这所大学作为交换生需要付学费吗?
Domandare se devi pagare delle spese d'iscrizione per il periodo di scambio all'estero
Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της αίτησης μου;
我如何才能查看我的申请进程呢?
Domandare come puoi essere aggiornato/a sul progresso della tua domanda di ammissione
Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων;
对【语言】的要求是什么?
Informarsi sui requisiti linguistici per essere ammesso/a all'università
Πώς είναι το σύστημα _____________;
这个 ____________ 评分系统是什么样的?
Informarsi sul sistema universitario
πόντων
学分制
Tipo di sistema
βαθμολόγησης
打分制
Tipo di sistema
θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
在我的交换期结束时我能拿到成绩单吗?
Domandare se avrai un certificato degli esami sostenuti alla fine dello scambio universitario
Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας;
这里的教学风格是什么样的?
Informarsi sul metodo d'insegnamento
Υπάρχουν _____________ ;
这里有_____________?
Informarsi sul metodo d'insegnamento
διαλέξεις
讲座
Tipo di lezione
σεμινάρια
研讨会
Tipo di lezione
προγράμματα εκμάθησης
个别辅导
Tipo di lezione
συνέδρια
会议
Tipo di lezione
Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά σχολεία;
暑期学校提供哪些课程呢?
Informarsi sui corsi proposti dalle Summer School
Πότε είναι οι εξετάσεις;
考试何时举行?
Informarsi sulle date degli esami
Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα μαθήματα;
我在哪里能找到所有的课程信息?
Domandare dove puoi trovare informazioni sui corsi
Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο;
大学里有体育馆吗?
Domandare se c'è un centro sportivo universitario
Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού συλλόγου;
我如何加入学生组织?
Domandare come puoi unirti ai club studenteschi
Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη];
在【城市】居住的生活成本大概多少?
Informarsi sul costo della vita nella città

Studiare - Corsi di lingua

Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας;
我在这里可以学习什么语言?
Domandare quali lingue vengono insegnate nella scuola
Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ;
有没有水平测试来评估我的水平?
Domandare se è previsto un test per stabilire il livello di partenza
Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;
如果当前的等级不适合我,我能否转到其他等级吗?
Domandare se puoi cambiare livello in caso non sei soddisfatto/a di quello che stai frequentando
Έχετε λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος;
您有课程的详细介绍吗?
Domandare se è disponibile una descrizione dettagliata del corso
Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός μαθητών σε μια τάξη;
一个班级里最多有多少个学生?
Domandare qual è il numero massimo di studenti per classe
Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας;
贵校都有哪些设施?
Domandare quali strutture sono presenti nella scuola
Οργανώνετε και εκδρομές;
请问你们安排郊游吗?
Domandare se la scuola organizza anche delle escursioni
Τι προγράμματα προσφέρετε;
你们提供哪些项目呢?
Domandare quali programmi sono a disposizione

Studiare - Borse di studio

Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης.
我想了解关于助学金的信息。
Informarsi sulle possibilità di finanziamento
Ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;
有哪些组织可以资助我的学习?
Domandare quali enti possono finanziare i tuoi studi
Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για ____________.
我需要 ____________的财政补贴。
Dire che hai bisogno di aiuto finanziario
δίδακτρα
学费
Oggetto dell'aiuto finanziario
τα έξοδα διαβίωσής μου
生活费用
Oggetto dell'aiuto finanziario
τη φροντίδα των παιδιών
儿童托管
Oggetto dell'aiuto finanziario
Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν;
请问有哪些奖学金?
Domandare quali borse di studio sono disponibili

Studiare - Convalidare titoli di studio esteri

Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην [χώρα].
我想要在【国家】认证我的学位证书。
Dire che vuoi convalidare il tuo certificato di laurea nel paese dove ti trovi
Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους μεταφραστές της [γλώσσας];
请问您有【语言】的认证翻译师列表吗?
Chiedere la lista dei traduttori giurati nella combinazione linguistica che ti serve
Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης;
请问哪里可以拿到同等的学位证书?
Domandare dove puoi ottenere un certificato di equivalenza