Thailandese | Frasario - Immigrazione | Studiare

Studiare - Università

Haluaisin hakea yliopistoon.
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Dire che vuoi iscriverti
Haluan hakea ________.
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Dire che vuoi iscriverti ad un corso universitario
kandidaatin ohjelmaan
ปริญญาตรี
Tipo di laurea
jatko-opintoihin
บัณฑิตวิทยาลัย
Tipo di laurea
tohtorin ohjelmaan
ปริญญาเอก
Tipo di laurea
täysiaikaiseen ohjelmaan
เต็มเวลา
Tipo di laurea
osa-aikaiseen ohjelmaan
นอกเวลา
Tipo di laurea
verkossa käytävään ohjelmaan
ออนไลน์
Tipo di laurea
Haluaisin opiskella yliopistollanne ________.
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Dire quanto dura il tuo periodo di scambio
lukukauden
หนึ่งภาคการศึกษา
Durata dello scambio in un'università all'estero
lukuvuoden
หนึ่งปีการศึกษา
Durata dello scambio in un'università all'estero
Onko opiskelijoille joitakin rajoitteita työhön liittyen?
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Informarsi sulle restrizioni lavorative per gli studenti
Tarvitseeko minun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot?
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Chiedere se devi fornire documenti originali o copie
Mitkä ovat yliopiston sisäänpääsyvaatimukset?
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Usato quando fai la domanda di ammissione all'università
Lähetetäänkö minulle virallinen hyväksymiskirje?
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Domandare se riceverai una lettera di ammissione
Tarjoaako yliopisto myös asumuksen?
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Domandare se l'università garantisce l'alloggio
Kuuluuko tutkinto-ohjelmaani myös työharjoittelu?
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Domandare se il tuo corso universitario prevede un periodo di stage
Tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistollenne jotakin opiskelusta?
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Domandare se devi pagare delle spese d'iscrizione per il periodo di scambio all'estero
Kuinka pääsen seuraamaan hakemukseni etenemistä?
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
Domandare come puoi essere aggiornato/a sul progresso della tua domanda di ammissione
Mitä kielitaitoja vaaditaan?
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Informarsi sui requisiti linguistici per essere ammesso/a all'università
Miten _______ -järjestelmä toimii?
ระบบ ____________ เป็นยังไง
Informarsi sul sistema universitario
opintopiste
หน่วยกิตวิชา
Tipo di sistema
arvosana
การให้คะแนน
Tipo di sistema
Saanko vaihtoni lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistani?
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Domandare se avrai un certificato degli esami sostenuti alla fine dello scambio universitario
Minkälainen opetustyyli teillä on?
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Informarsi sul metodo d'insegnamento
Onko teillä ________?
มี _____________ ไหม
Informarsi sul metodo d'insegnamento
luentoja
การบรรยาย
Tipo di lezione
seminaareja
การสัมมนา
Tipo di lezione
pienryhmäopetusta
การกวดวิชา
Tipo di lezione
konferensseja
การประชุม
Tipo di lezione
Minkälaisia kesäkursseja teillä on tarjolla?
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
Informarsi sui corsi proposti dalle Summer School
Koska tentit ovat?
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
Informarsi sulle date degli esami
Mistä saan lisätietoa kaikista valittavista kursseista?
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Domandare dove puoi trovare informazioni sui corsi
Onko yliopistolla liikuntatiloja?
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Domandare se c'è un centro sportivo universitario
Kuinka voin liittyä opiskelijajärjestöihin?
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Domandare come puoi unirti ai club studenteschi
Kuinka korkeat elinkustannukset ovat [kaupungissa] arviolta?
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
Informarsi sul costo della vita nella città

Studiare - Corsi di lingua

Mitä kieliä voin opiskella koulussanne?
ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Domandare quali lingue vengono insegnate nella scuola
Pitääkö minun tehdä lähtötasotesti kielitaitojeni arvioimiseksi?
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Domandare se è previsto un test per stabilire il livello di partenza
Voinko vaihtaa tasoa, jos valitsemani ei olekaan oikea minulle?
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Domandare se puoi cambiare livello in caso non sei soddisfatto/a di quello che stai frequentando
Onko teillä tarkempaa kuvausta tutkinto-ohjelmasta?
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Domandare se è disponibile una descrizione dettagliata del corso
Mikä on opiskelijoiden maksimäärä kursseilla?
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Domandare qual è il numero massimo di studenti per classe
Mitä eri tiloja koululla on käytettävissä?
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Domandare quali strutture sono presenti nella scuola
Järjestättekö te myös ekskursioita?
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Domandare se la scuola organizza anche delle escursioni
Mitä tutkinto-ohjelmia te tarjoatte?
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Domandare quali programmi sono a disposizione

Studiare - Borse di studio

Haluaisin tietää lisää opintojen rahoittamismahdollisuuksista
ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Informarsi sulle possibilità di finanziamento
Mitkä organisaatiot voivat rahoittaa opintoni?
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Domandare quali enti possono finanziare i tuoi studi
Tarvitsen taloudellista tukea _________ varten.
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Dire che hai bisogno di aiuto finanziario
lukukausimaksut
ค่าเล่าเรียน
Oggetto dell'aiuto finanziario
elinkustannukseni
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
Oggetto dell'aiuto finanziario
lastenhoito
การดูแลเด็ก
Oggetto dell'aiuto finanziario
Millaisia stipendejä on saatavilla?
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Domandare quali borse di studio sono disponibili

Studiare - Convalidare titoli di studio esteri

Haluaisin hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkintoni [maassa].
ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Dire che vuoi convalidare il tuo certificato di laurea nel paese dove ti trovi
Onko teillä listaa sertifioiduista [kielen] kääntäjistä?
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Chiedere la lista dei traduttori giurati nella combinazione linguistica che ti serve
Mistä saan hyväksilukutodistuksen?
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Domandare dove puoi ottenere un certificato di equivalenza