Cinese | Frasario - Immigrazione | Studiare

Studiare - Università

Haluaisin hakea yliopistoon.
我想要进入大学学习。
Dire che vuoi iscriverti
Haluan hakea ________.
我想要申请______________课程。
Dire che vuoi iscriverti ad un corso universitario
kandidaatin ohjelmaan
本科生
Tipo di laurea
jatko-opintoihin
研究生
Tipo di laurea
tohtorin ohjelmaan
博士生
Tipo di laurea
täysiaikaiseen ohjelmaan
全日制
Tipo di laurea
osa-aikaiseen ohjelmaan
非全日
Tipo di laurea
verkossa käytävään ohjelmaan
网上课程
Tipo di laurea
Haluaisin opiskella yliopistollanne ________.
我想要在这所大学学习___________。
Dire quanto dura il tuo periodo di scambio
lukukauden
一学期
Durata dello scambio in un'università all'estero
lukuvuoden
一学年
Durata dello scambio in un'università all'estero
Onko opiskelijoille joitakin rajoitteita työhön liittyen?
请问学生工作有什么限制?
Informarsi sulle restrizioni lavorative per gli studenti
Tarvitseeko minun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot?
我需要提供材料原件还是复印件?
Chiedere se devi fornire documenti originali o copie
Mitkä ovat yliopiston sisäänpääsyvaatimukset?
请问该所大学的入学要求是什么?
Usato quando fai la domanda di ammissione all'università
Lähetetäänkö minulle virallinen hyväksymiskirje?
请问您会给我寄官方录取通知书吗?
Domandare se riceverai una lettera di ammissione
Tarjoaako yliopisto myös asumuksen?
请问大学能保证我的住宿吗?
Domandare se l'università garantisce l'alloggio
Kuuluuko tutkinto-ohjelmaani myös työharjoittelu?
课程内容涵盖实习吗?
Domandare se il tuo corso universitario prevede un periodo di stage
Tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistollenne jotakin opiskelusta?
在这所大学作为交换生需要付学费吗?
Domandare se devi pagare delle spese d'iscrizione per il periodo di scambio all'estero
Kuinka pääsen seuraamaan hakemukseni etenemistä?
我如何才能查看我的申请进程呢?
Domandare come puoi essere aggiornato/a sul progresso della tua domanda di ammissione
Mitä kielitaitoja vaaditaan?
对【语言】的要求是什么?
Informarsi sui requisiti linguistici per essere ammesso/a all'università
Miten _______ -järjestelmä toimii?
这个 ____________ 评分系统是什么样的?
Informarsi sul sistema universitario
opintopiste
学分制
Tipo di sistema
arvosana
打分制
Tipo di sistema
Saanko vaihtoni lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistani?
在我的交换期结束时我能拿到成绩单吗?
Domandare se avrai un certificato degli esami sostenuti alla fine dello scambio universitario
Minkälainen opetustyyli teillä on?
这里的教学风格是什么样的?
Informarsi sul metodo d'insegnamento
Onko teillä ________?
这里有_____________?
Informarsi sul metodo d'insegnamento
luentoja
讲座
Tipo di lezione
seminaareja
研讨会
Tipo di lezione
pienryhmäopetusta
个别辅导
Tipo di lezione
konferensseja
会议
Tipo di lezione
Minkälaisia kesäkursseja teillä on tarjolla?
暑期学校提供哪些课程呢?
Informarsi sui corsi proposti dalle Summer School
Koska tentit ovat?
考试何时举行?
Informarsi sulle date degli esami
Mistä saan lisätietoa kaikista valittavista kursseista?
我在哪里能找到所有的课程信息?
Domandare dove puoi trovare informazioni sui corsi
Onko yliopistolla liikuntatiloja?
大学里有体育馆吗?
Domandare se c'è un centro sportivo universitario
Kuinka voin liittyä opiskelijajärjestöihin?
我如何加入学生组织?
Domandare come puoi unirti ai club studenteschi
Kuinka korkeat elinkustannukset ovat [kaupungissa] arviolta?
在【城市】居住的生活成本大概多少?
Informarsi sul costo della vita nella città

Studiare - Corsi di lingua

Mitä kieliä voin opiskella koulussanne?
我在这里可以学习什么语言?
Domandare quali lingue vengono insegnate nella scuola
Pitääkö minun tehdä lähtötasotesti kielitaitojeni arvioimiseksi?
有没有水平测试来评估我的水平?
Domandare se è previsto un test per stabilire il livello di partenza
Voinko vaihtaa tasoa, jos valitsemani ei olekaan oikea minulle?
如果当前的等级不适合我,我能否转到其他等级吗?
Domandare se puoi cambiare livello in caso non sei soddisfatto/a di quello che stai frequentando
Onko teillä tarkempaa kuvausta tutkinto-ohjelmasta?
您有课程的详细介绍吗?
Domandare se è disponibile una descrizione dettagliata del corso
Mikä on opiskelijoiden maksimäärä kursseilla?
一个班级里最多有多少个学生?
Domandare qual è il numero massimo di studenti per classe
Mitä eri tiloja koululla on käytettävissä?
贵校都有哪些设施?
Domandare quali strutture sono presenti nella scuola
Järjestättekö te myös ekskursioita?
请问你们安排郊游吗?
Domandare se la scuola organizza anche delle escursioni
Mitä tutkinto-ohjelmia te tarjoatte?
你们提供哪些项目呢?
Domandare quali programmi sono a disposizione

Studiare - Borse di studio

Haluaisin tietää lisää opintojen rahoittamismahdollisuuksista
我想了解关于助学金的信息。
Informarsi sulle possibilità di finanziamento
Mitkä organisaatiot voivat rahoittaa opintoni?
有哪些组织可以资助我的学习?
Domandare quali enti possono finanziare i tuoi studi
Tarvitsen taloudellista tukea _________ varten.
我需要 ____________的财政补贴。
Dire che hai bisogno di aiuto finanziario
lukukausimaksut
学费
Oggetto dell'aiuto finanziario
elinkustannukseni
生活费用
Oggetto dell'aiuto finanziario
lastenhoito
儿童托管
Oggetto dell'aiuto finanziario
Millaisia stipendejä on saatavilla?
请问有哪些奖学金?
Domandare quali borse di studio sono disponibili

Studiare - Convalidare titoli di studio esteri

Haluaisin hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkintoni [maassa].
我想要在【国家】认证我的学位证书。
Dire che vuoi convalidare il tuo certificato di laurea nel paese dove ti trovi
Onko teillä listaa sertifioiduista [kielen] kääntäjistä?
请问您有【语言】的认证翻译师列表吗?
Chiedere la lista dei traduttori giurati nella combinazione linguistica che ti serve
Mistä saan hyväksilukutodistuksen?
请问哪里可以拿到同等的学位证书?
Domandare dove puoi ottenere un certificato di equivalenza