Ungherese | Frasario - Immigrazione | Studiare

Studiare - Università

Mi ŝatus enskribiĝi en universitato.
Szeretnék beiratkozni egyetemre.
Dire che vuoi iscriverti
Mi volas apliki por_____________.
Szeretnék jelentkezni _____________ képzésre.
Dire che vuoi iscriverti ad un corso universitario
kurso por studentoj
alapképzés
Tipo di laurea
kurso por postdiplomaj studentoj
mesterképzés
Tipo di laurea
kurso por Ph.D.
PhD
Tipo di laurea
plentempa kurso
nappali tagozatos
Tipo di laurea
parttempa kurso
részidős
Tipo di laurea
enreta kurso
online
Tipo di laurea
Mi ŝatus studi ĉe via universitato dum ___________.
Szeretnék az egyetemen tanulni ___________.
Dire quanto dura il tuo periodo di scambio
semestro
egy szemeszter
Durata dello scambio in un'università all'estero
akademia jaro
egy év
Durata dello scambio in un'università all'estero
Kio estas la laborolimigoj por studentoj?
Mik a korlátozások munkát vállaló diákok részére?
Informarsi sulle restrizioni lavorative per gli studenti
Ĉu mi devas montri kopiojn de la originalaj dokumentoj aŭ la originalajn dokumentojn mem?
Elég, ha az eredeti dokumentumok másolatát mutatom be, vagy az eredeti dokumentumokra lesz szükség?
Chiedere se devi fornire documenti originali o copie
Kio estas la eniropostuloj de la universitato?
Mik a felvételi követelmények az egyetemen?
Usato quando fai la domanda di ammissione all'università
Ĉu vi sendos al mi formalan oferton?
Küldenek majd hivatalos ajánlatot?
Domandare se riceverai una lettera di ammissione
Ĉu la universitato garantias gastigadon tiel?
Az egyetem biztosít szállást is?
Domandare se l'università garantisce l'alloggio
Ĉu la kurso inkluzas staĝon tiel?
A kurzus gyakornoki időszakot is magában foglal?
Domandare se il tuo corso universitario prevede un periodo di stage
Ĉu estas kostoj pro studi kiel interŝanĝa studento ĉe via universitato?
Kell az egyetemen cserediákként tandíjat fizetni?
Domandare se devi pagare delle spese d'iscrizione per il periodo di scambio all'estero
Kiel mi povas kontroli la progreson de mia apliko?
Hogyan tudom nyomon követni a jelentkezésem?
Domandare come puoi essere aggiornato/a sul progresso della tua domanda di ammissione
Kio estas la lingvaj kondiĉoj en [lingvo]?
Mik a [nyelv] nyelvi követelmények?
Informarsi sui requisiti linguistici per essere ammesso/a all'università
Kio estas la sistemo de ___________ kiel?
Milyen a ____________ rendszer?
Informarsi sul sistema universitario
de kredito
kredit
Tipo di sistema
de noto
osztályzási
Tipo di sistema
Ĉu mi ricevas akademia transskribaĵo fine de mia ŝanĝo?
Kapok tudományos átiratot a csere végén?
Domandare se avrai un certificato degli esami sostenuti alla fine dello scambio universitario
Kiom estas la instrua stilo?
Milyen a tanítás stílusa?
Informarsi sul metodo d'insegnamento
Ĉu estas ______________?
Vannak_____________?
Informarsi sul metodo d'insegnamento
lekcioj
előadások
Tipo di lezione
seminarioj
szemináriumok
Tipo di lezione
lerniloj
oktatói órák
Tipo di lezione
konferencoj
konferenciák
Tipo di lezione
Kion kursoj estas ofertitaj en somerlernejoj?
Milyen kurzusokat kínálnak a nyári egyetemek?
Informarsi sui corsi proposti dalle Summer School
Kiam estas la ekzamenoj?
Mikor vannak a vizsgák?
Informarsi sulle date degli esami
Kie mi povas trovi informojn pri ĉiuj disponeblaj kursoj?
Hol találok bővebb információt a kurzusokról?
Domandare dove puoi trovare informazioni sui corsi
Ĉu estas universitata sportejo?
Van az egyetemen sportközpont?
Domandare se c'è un centro sportivo universitario
Kiel mi povas aliĝi studentajn sociojn?
Hogyan tudok diákegyesületekhez csatlakozni?
Domandare come puoi unirti ai club studenteschi
Kio estas la laŭtaksaj vivantaj kostoj en [urbo]?
Mik a megélhetési költségek [városban]?
Informarsi sul costo della vita nella città

Studiare - Corsi di lingua

Kio lingvojn mi povas studi en via lernejo?
Milyen nyelveket tudok itt tanulni?
Domandare quali lingue vengono insegnate nella scuola
Ĉu estas testo por taksi mian nivelon?
Van szintfelmérő teszt?
Domandare se è previsto un test per stabilire il livello di partenza
Ĉu mi povas fari alian nivelon, se la unu, ke mi ĉeestas, ne pravas por mi?
Válthatok szintet, ha az, amibe most járok nem megfelelő?
Domandare se puoi cambiare livello in caso non sei soddisfatto/a di quello che stai frequentando
Ĉu vi havas detalan priskribon de la kurso?
Kaphatnék bővebb tájékoztatást a nyelvtanfolyamról?
Domandare se è disponibile una descrizione dettagliata del corso
Kio estas la maksimuma nombro de lernantoj en klaso?
Maximum hányan járhatnak egy csoportba?
Domandare qual è il numero massimo di studenti per classe
Kio instalaĵoj estas en via lernejo?
Milyen lehetőségek vannak az iskolában?
Domandare quali strutture sono presenti nella scuola
Ĉu vi aranĝas ekskursoj?
Kirándulásokat is szerveznek?
Domandare se la scuola organizza anche delle escursioni
Kio programojn vi proponas?
Milyen programokat nyújtanak?
Domandare quali programmi sono a disposizione

Studiare - Borse di studio

Mi estas ĉi tie por peti pri financadaj ŝancoj.
A finanszírozási lehetőségekről szeretnék érdeklődni.
Informarsi sulle possibilità di finanziamento
Kiun korpoj povas financi miajn studojn?
Melyik szervezetek finanszírozhatják a tanulmányaimat?
Domandare quali enti possono finanziare i tuoi studi
Mi bezonas financan helpon por ____________.
Szükségem van anyagi támogatásra ____________.
Dire che hai bisogno di aiuto finanziario
instrudepagoj
tandíj
Oggetto dell'aiuto finanziario
miaj vivelspezoj
megélhetési költségek
Oggetto dell'aiuto finanziario
infanzorgado
gyermekellátás
Oggetto dell'aiuto finanziario
Kio specoj de stipendioj estas haveblaj?
Milyen ösztöndíjak elérhetőek?
Domandare quali borse di studio sono disponibili

Studiare - Convalidare titoli di studio esteri

Mi ŝatus validigi mian gradan registriton en [lando].
Szeretném elfogadtatni a diplomám [országban].
Dire che vuoi convalidare il tuo certificato di laurea nel paese dove ti trovi
Ĉu vi havas liston de certigitaj tradukistoj en [lingvo]?
Van lista hiteles [nyelv] fordítókról?
Chiedere la lista dei traduttori giurati nella combinazione linguistica che ti serve
Kie mi povas akiri registriton de ekvivalenteco?
Hol kaphatok igazolást arról, hogy elismerték a diplomám?
Domandare dove puoi ottenere un certificato di equivalenza