Nederlandese | Frasario - Immigrazione | Studiare

Studiare - Università

Mi ŝatus enskribiĝi en universitato.
Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit.
Dire che vuoi iscriverti
Mi volas apliki por_____________.
Ik zou mij graag inschrijven voor _____________.
Dire che vuoi iscriverti ad un corso universitario
kurso por studentoj
een bacheloropleiding
Tipo di laurea
kurso por postdiplomaj studentoj
een postgraduaat
Tipo di laurea
kurso por Ph.D.
een doctoraat
Tipo di laurea
plentempa kurso
een voltijdse opleiding
Tipo di laurea
parttempa kurso
een deeltijdse opleiding
Tipo di laurea
enreta kurso
een online cursus
Tipo di laurea
Mi ŝatus studi ĉe via universitato dum ___________.
Ik zou graag aan uw universiteit studeren voor ___________.
Dire quanto dura il tuo periodo di scambio
semestro
een semester
Durata dello scambio in un'università all'estero
akademia jaro
een academisch jaar
Durata dello scambio in un'università all'estero
Kio estas la laborolimigoj por studentoj?
Wat zijn de beperkingen voor tewerkstelling voor studenten?
Informarsi sulle restrizioni lavorative per gli studenti
Ĉu mi devas montri kopiojn de la originalaj dokumentoj aŭ la originalajn dokumentojn mem?
Moet ik de kopieën of de originele documenten zelf indienen?
Chiedere se devi fornire documenti originali o copie
Kio estas la eniropostuloj de la universitato?
Wat zijn de toelatingsvoorwaarden van de universiteit?
Usato quando fai la domanda di ammissione all'università
Ĉu vi sendos al mi formalan oferton?
Zal ik een formele toelating ontvangen?
Domandare se riceverai una lettera di ammissione
Ĉu la universitato garantias gastigadon tiel?
Voorziet de universiteit ook accommodatie?
Domandare se l'università garantisce l'alloggio
Ĉu la kurso inkluzas staĝon tiel?
Bevat de cursus ook een stageperiode?
Domandare se il tuo corso universitario prevede un periodo di stage
Ĉu estas kostoj pro studi kiel interŝanĝa studento ĉe via universitato?
Zijn er studiekosten voor uitwisselingsstudenten aan uw universiteit?
Domandare se devi pagare delle spese d'iscrizione per il periodo di scambio all'estero
Kiel mi povas kontroli la progreson de mia apliko?
Hoe kan ik de vooruitgang van mijn aanmeldingsproces bekijken?
Domandare come puoi essere aggiornato/a sul progresso della tua domanda di ammissione
Kio estas la lingvaj kondiĉoj en [lingvo]?
Wat zijn de [taal] taalvereisten?
Informarsi sui requisiti linguistici per essere ammesso/a all'università
Kio estas la sistemo de ___________ kiel?
Hoe werkt het ____________ systeem?
Informarsi sul sistema universitario
de kredito
creditsysteem
Tipo di sistema
de noto
beoordelingssysteem
Tipo di sistema
Ĉu mi ricevas akademia transskribaĵo fine de mia ŝanĝo?
Krijg ik een academisch afschrift op het einde van mijn uitwisseling?
Domandare se avrai un certificato degli esami sostenuti alla fine dello scambio universitario
Kiom estas la instrua stilo?
Welke leermethoden worden er gebruikt?
Informarsi sul metodo d'insegnamento
Ĉu estas ______________?
Zijn er _____________ ?
Informarsi sul metodo d'insegnamento
lekcioj
lezingen
Tipo di lezione
seminarioj
seminars
Tipo di lezione
lerniloj
tutorials
Tipo di lezione
konferencoj
conferenties
Tipo di lezione
Kion kursoj estas ofertitaj en somerlernejoj?
Welke cursussen bieden de summer schools aan?
Informarsi sui corsi proposti dalle Summer School
Kiam estas la ekzamenoj?
Wanneer worden de examens gehouden?
Informarsi sulle date degli esami
Kie mi povas trovi informojn pri ĉiuj disponeblaj kursoj?
Waar kan ik informatie over alle beschikbare cursussen vinden?
Domandare dove puoi trovare informazioni sui corsi
Ĉu estas universitata sportejo?
Heeft de universiteit een sportcentrum?
Domandare se c'è un centro sportivo universitario
Kiel mi povas aliĝi studentajn sociojn?
Hoe kan ik tot een studentenvereniging toetreden?
Domandare come puoi unirti ai club studenteschi
Kio estas la laŭtaksaj vivantaj kostoj en [urbo]?
Wat zijn de geschatte kosten voor levensonderhoud in [stad]?
Informarsi sul costo della vita nella città

Studiare - Corsi di lingua

Kio lingvojn mi povas studi en via lernejo?
Welke talen kan ik studeren aan uw school?
Domandare quali lingue vengono insegnate nella scuola
Ĉu estas testo por taksi mian nivelon?
Is er een plaatsingstoets voor mijn niveau te bepalen?
Domandare se è previsto un test per stabilire il livello di partenza
Ĉu mi povas fari alian nivelon, se la unu, ke mi ĉeestas, ne pravas por mi?
Kan ik nog overschakelen naar een ander niveau als het huidige niveau niet het juiste is?
Domandare se puoi cambiare livello in caso non sei soddisfatto/a di quello che stai frequentando
Ĉu vi havas detalan priskribon de la kurso?
Heeft u een gedetailleerde beschrijving van de cursus?
Domandare se è disponibile una descrizione dettagliata del corso
Kio estas la maksimuma nombro de lernantoj en klaso?
Wat is het maximum aantal studenten per klas?
Domandare qual è il numero massimo di studenti per classe
Kio instalaĵoj estas en via lernejo?
Wat zijn de beschikbare faciliteiten in uw school?
Domandare quali strutture sono presenti nella scuola
Ĉu vi aranĝas ekskursoj?
Organiseren jullie ook excursies?
Domandare se la scuola organizza anche delle escursioni
Kio programojn vi proponas?
Welke programma's bieden jullie aan?
Domandare quali programmi sono a disposizione

Studiare - Borse di studio

Mi estas ĉi tie por peti pri financadaj ŝancoj.
Ik zou mij graag informeren over beurzen.
Informarsi sulle possibilità di finanziamento
Kiun korpoj povas financi miajn studojn?
Welke organisaties kunnen mijn studies financieren?
Domandare quali enti possono finanziare i tuoi studi
Mi bezonas financan helpon por ____________.
Ik heb nood aan financiële hulp voor ____________.
Dire che hai bisogno di aiuto finanziario
instrudepagoj
inschrijvingsgeld
Oggetto dell'aiuto finanziario
miaj vivelspezoj
kosten voor levensonderhoud
Oggetto dell'aiuto finanziario
infanzorgado
kinderopvang
Oggetto dell'aiuto finanziario
Kio specoj de stipendioj estas haveblaj?
Welke soorten studiebeurzen zijn er beschikbaar?
Domandare quali borse di studio sono disponibili

Studiare - Convalidare titoli di studio esteri

Mi ŝatus validigi mian gradan registriton en [lando].
Ik zou graag mijn diploma valideren in [land].
Dire che vuoi convalidare il tuo certificato di laurea nel paese dove ti trovi
Ĉu vi havas liston de certigitaj tradukistoj en [lingvo]?
Heeft u een lijst van beëdigde vertalers voor het [taal]?
Chiedere la lista dei traduttori giurati nella combinazione linguistica che ti serve
Kie mi povas akiri registriton de ekvivalenteco?
Waar kan ik een gelijkwaardigheidsattest verkrijgen?
Domandare dove puoi ottenere un certificato di equivalenza