Finlandese | Frasario - Immigrazione | Studiare

Studiare - Università

Mi ŝatus enskribiĝi en universitato.
Haluaisin hakea yliopistoon.
Dire che vuoi iscriverti
Mi volas apliki por_____________.
Haluan hakea ________.
Dire che vuoi iscriverti ad un corso universitario
kurso por studentoj
kandidaatin ohjelmaan
Tipo di laurea
kurso por postdiplomaj studentoj
jatko-opintoihin
Tipo di laurea
kurso por Ph.D.
tohtorin ohjelmaan
Tipo di laurea
plentempa kurso
täysiaikaiseen ohjelmaan
Tipo di laurea
parttempa kurso
osa-aikaiseen ohjelmaan
Tipo di laurea
enreta kurso
verkossa käytävään ohjelmaan
Tipo di laurea
Mi ŝatus studi ĉe via universitato dum ___________.
Haluaisin opiskella yliopistollanne ________.
Dire quanto dura il tuo periodo di scambio
semestro
lukukauden
Durata dello scambio in un'università all'estero
akademia jaro
lukuvuoden
Durata dello scambio in un'università all'estero
Kio estas la laborolimigoj por studentoj?
Onko opiskelijoille joitakin rajoitteita työhön liittyen?
Informarsi sulle restrizioni lavorative per gli studenti
Ĉu mi devas montri kopiojn de la originalaj dokumentoj aŭ la originalajn dokumentojn mem?
Tarvitseeko minun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot?
Chiedere se devi fornire documenti originali o copie
Kio estas la eniropostuloj de la universitato?
Mitkä ovat yliopiston sisäänpääsyvaatimukset?
Usato quando fai la domanda di ammissione all'università
Ĉu vi sendos al mi formalan oferton?
Lähetetäänkö minulle virallinen hyväksymiskirje?
Domandare se riceverai una lettera di ammissione
Ĉu la universitato garantias gastigadon tiel?
Tarjoaako yliopisto myös asumuksen?
Domandare se l'università garantisce l'alloggio
Ĉu la kurso inkluzas staĝon tiel?
Kuuluuko tutkinto-ohjelmaani myös työharjoittelu?
Domandare se il tuo corso universitario prevede un periodo di stage
Ĉu estas kostoj pro studi kiel interŝanĝa studento ĉe via universitato?
Tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistollenne jotakin opiskelusta?
Domandare se devi pagare delle spese d'iscrizione per il periodo di scambio all'estero
Kiel mi povas kontroli la progreson de mia apliko?
Kuinka pääsen seuraamaan hakemukseni etenemistä?
Domandare come puoi essere aggiornato/a sul progresso della tua domanda di ammissione
Kio estas la lingvaj kondiĉoj en [lingvo]?
Mitä kielitaitoja vaaditaan?
Informarsi sui requisiti linguistici per essere ammesso/a all'università
Kio estas la sistemo de ___________ kiel?
Miten _______ -järjestelmä toimii?
Informarsi sul sistema universitario
de kredito
opintopiste
Tipo di sistema
de noto
arvosana
Tipo di sistema
Ĉu mi ricevas akademia transskribaĵo fine de mia ŝanĝo?
Saanko vaihtoni lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistani?
Domandare se avrai un certificato degli esami sostenuti alla fine dello scambio universitario
Kiom estas la instrua stilo?
Minkälainen opetustyyli teillä on?
Informarsi sul metodo d'insegnamento
Ĉu estas ______________?
Onko teillä ________?
Informarsi sul metodo d'insegnamento
lekcioj
luentoja
Tipo di lezione
seminarioj
seminaareja
Tipo di lezione
lerniloj
pienryhmäopetusta
Tipo di lezione
konferencoj
konferensseja
Tipo di lezione
Kion kursoj estas ofertitaj en somerlernejoj?
Minkälaisia kesäkursseja teillä on tarjolla?
Informarsi sui corsi proposti dalle Summer School
Kiam estas la ekzamenoj?
Koska tentit ovat?
Informarsi sulle date degli esami
Kie mi povas trovi informojn pri ĉiuj disponeblaj kursoj?
Mistä saan lisätietoa kaikista valittavista kursseista?
Domandare dove puoi trovare informazioni sui corsi
Ĉu estas universitata sportejo?
Onko yliopistolla liikuntatiloja?
Domandare se c'è un centro sportivo universitario
Kiel mi povas aliĝi studentajn sociojn?
Kuinka voin liittyä opiskelijajärjestöihin?
Domandare come puoi unirti ai club studenteschi
Kio estas la laŭtaksaj vivantaj kostoj en [urbo]?
Kuinka korkeat elinkustannukset ovat [kaupungissa] arviolta?
Informarsi sul costo della vita nella città

Studiare - Corsi di lingua

Kio lingvojn mi povas studi en via lernejo?
Mitä kieliä voin opiskella koulussanne?
Domandare quali lingue vengono insegnate nella scuola
Ĉu estas testo por taksi mian nivelon?
Pitääkö minun tehdä lähtötasotesti kielitaitojeni arvioimiseksi?
Domandare se è previsto un test per stabilire il livello di partenza
Ĉu mi povas fari alian nivelon, se la unu, ke mi ĉeestas, ne pravas por mi?
Voinko vaihtaa tasoa, jos valitsemani ei olekaan oikea minulle?
Domandare se puoi cambiare livello in caso non sei soddisfatto/a di quello che stai frequentando
Ĉu vi havas detalan priskribon de la kurso?
Onko teillä tarkempaa kuvausta tutkinto-ohjelmasta?
Domandare se è disponibile una descrizione dettagliata del corso
Kio estas la maksimuma nombro de lernantoj en klaso?
Mikä on opiskelijoiden maksimäärä kursseilla?
Domandare qual è il numero massimo di studenti per classe
Kio instalaĵoj estas en via lernejo?
Mitä eri tiloja koululla on käytettävissä?
Domandare quali strutture sono presenti nella scuola
Ĉu vi aranĝas ekskursoj?
Järjestättekö te myös ekskursioita?
Domandare se la scuola organizza anche delle escursioni
Kio programojn vi proponas?
Mitä tutkinto-ohjelmia te tarjoatte?
Domandare quali programmi sono a disposizione

Studiare - Borse di studio

Mi estas ĉi tie por peti pri financadaj ŝancoj.
Haluaisin tietää lisää opintojen rahoittamismahdollisuuksista
Informarsi sulle possibilità di finanziamento
Kiun korpoj povas financi miajn studojn?
Mitkä organisaatiot voivat rahoittaa opintoni?
Domandare quali enti possono finanziare i tuoi studi
Mi bezonas financan helpon por ____________.
Tarvitsen taloudellista tukea _________ varten.
Dire che hai bisogno di aiuto finanziario
instrudepagoj
lukukausimaksut
Oggetto dell'aiuto finanziario
miaj vivelspezoj
elinkustannukseni
Oggetto dell'aiuto finanziario
infanzorgado
lastenhoito
Oggetto dell'aiuto finanziario
Kio specoj de stipendioj estas haveblaj?
Millaisia stipendejä on saatavilla?
Domandare quali borse di studio sono disponibili

Studiare - Convalidare titoli di studio esteri

Mi ŝatus validigi mian gradan registriton en [lando].
Haluaisin hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkintoni [maassa].
Dire che vuoi convalidare il tuo certificato di laurea nel paese dove ti trovi
Ĉu vi havas liston de certigitaj tradukistoj en [lingvo]?
Onko teillä listaa sertifioiduista [kielen] kääntäjistä?
Chiedere la lista dei traduttori giurati nella combinazione linguistica che ti serve
Kie mi povas akiri registriton de ekvivalenteco?
Mistä saan hyväksilukutodistuksen?
Domandare dove puoi ottenere un certificato di equivalenza