Cinese | Frasario - Immigrazione | Studiare

Studiare - Università

Mi ŝatus enskribiĝi en universitato.
我想要进入大学学习。
Dire che vuoi iscriverti
Mi volas apliki por_____________.
我想要申请______________课程。
Dire che vuoi iscriverti ad un corso universitario
kurso por studentoj
本科生
Tipo di laurea
kurso por postdiplomaj studentoj
研究生
Tipo di laurea
kurso por Ph.D.
博士生
Tipo di laurea
plentempa kurso
全日制
Tipo di laurea
parttempa kurso
非全日
Tipo di laurea
enreta kurso
网上课程
Tipo di laurea
Mi ŝatus studi ĉe via universitato dum ___________.
我想要在这所大学学习___________。
Dire quanto dura il tuo periodo di scambio
semestro
一学期
Durata dello scambio in un'università all'estero
akademia jaro
一学年
Durata dello scambio in un'università all'estero
Kio estas la laborolimigoj por studentoj?
请问学生工作有什么限制?
Informarsi sulle restrizioni lavorative per gli studenti
Ĉu mi devas montri kopiojn de la originalaj dokumentoj aŭ la originalajn dokumentojn mem?
我需要提供材料原件还是复印件?
Chiedere se devi fornire documenti originali o copie
Kio estas la eniropostuloj de la universitato?
请问该所大学的入学要求是什么?
Usato quando fai la domanda di ammissione all'università
Ĉu vi sendos al mi formalan oferton?
请问您会给我寄官方录取通知书吗?
Domandare se riceverai una lettera di ammissione
Ĉu la universitato garantias gastigadon tiel?
请问大学能保证我的住宿吗?
Domandare se l'università garantisce l'alloggio
Ĉu la kurso inkluzas staĝon tiel?
课程内容涵盖实习吗?
Domandare se il tuo corso universitario prevede un periodo di stage
Ĉu estas kostoj pro studi kiel interŝanĝa studento ĉe via universitato?
在这所大学作为交换生需要付学费吗?
Domandare se devi pagare delle spese d'iscrizione per il periodo di scambio all'estero
Kiel mi povas kontroli la progreson de mia apliko?
我如何才能查看我的申请进程呢?
Domandare come puoi essere aggiornato/a sul progresso della tua domanda di ammissione
Kio estas la lingvaj kondiĉoj en [lingvo]?
对【语言】的要求是什么?
Informarsi sui requisiti linguistici per essere ammesso/a all'università
Kio estas la sistemo de ___________ kiel?
这个 ____________ 评分系统是什么样的?
Informarsi sul sistema universitario
de kredito
学分制
Tipo di sistema
de noto
打分制
Tipo di sistema
Ĉu mi ricevas akademia transskribaĵo fine de mia ŝanĝo?
在我的交换期结束时我能拿到成绩单吗?
Domandare se avrai un certificato degli esami sostenuti alla fine dello scambio universitario
Kiom estas la instrua stilo?
这里的教学风格是什么样的?
Informarsi sul metodo d'insegnamento
Ĉu estas ______________?
这里有_____________?
Informarsi sul metodo d'insegnamento
lekcioj
讲座
Tipo di lezione
seminarioj
研讨会
Tipo di lezione
lerniloj
个别辅导
Tipo di lezione
konferencoj
会议
Tipo di lezione
Kion kursoj estas ofertitaj en somerlernejoj?
暑期学校提供哪些课程呢?
Informarsi sui corsi proposti dalle Summer School
Kiam estas la ekzamenoj?
考试何时举行?
Informarsi sulle date degli esami
Kie mi povas trovi informojn pri ĉiuj disponeblaj kursoj?
我在哪里能找到所有的课程信息?
Domandare dove puoi trovare informazioni sui corsi
Ĉu estas universitata sportejo?
大学里有体育馆吗?
Domandare se c'è un centro sportivo universitario
Kiel mi povas aliĝi studentajn sociojn?
我如何加入学生组织?
Domandare come puoi unirti ai club studenteschi
Kio estas la laŭtaksaj vivantaj kostoj en [urbo]?
在【城市】居住的生活成本大概多少?
Informarsi sul costo della vita nella città

Studiare - Corsi di lingua

Kio lingvojn mi povas studi en via lernejo?
我在这里可以学习什么语言?
Domandare quali lingue vengono insegnate nella scuola
Ĉu estas testo por taksi mian nivelon?
有没有水平测试来评估我的水平?
Domandare se è previsto un test per stabilire il livello di partenza
Ĉu mi povas fari alian nivelon, se la unu, ke mi ĉeestas, ne pravas por mi?
如果当前的等级不适合我,我能否转到其他等级吗?
Domandare se puoi cambiare livello in caso non sei soddisfatto/a di quello che stai frequentando
Ĉu vi havas detalan priskribon de la kurso?
您有课程的详细介绍吗?
Domandare se è disponibile una descrizione dettagliata del corso
Kio estas la maksimuma nombro de lernantoj en klaso?
一个班级里最多有多少个学生?
Domandare qual è il numero massimo di studenti per classe
Kio instalaĵoj estas en via lernejo?
贵校都有哪些设施?
Domandare quali strutture sono presenti nella scuola
Ĉu vi aranĝas ekskursoj?
请问你们安排郊游吗?
Domandare se la scuola organizza anche delle escursioni
Kio programojn vi proponas?
你们提供哪些项目呢?
Domandare quali programmi sono a disposizione

Studiare - Borse di studio

Mi estas ĉi tie por peti pri financadaj ŝancoj.
我想了解关于助学金的信息。
Informarsi sulle possibilità di finanziamento
Kiun korpoj povas financi miajn studojn?
有哪些组织可以资助我的学习?
Domandare quali enti possono finanziare i tuoi studi
Mi bezonas financan helpon por ____________.
我需要 ____________的财政补贴。
Dire che hai bisogno di aiuto finanziario
instrudepagoj
学费
Oggetto dell'aiuto finanziario
miaj vivelspezoj
生活费用
Oggetto dell'aiuto finanziario
infanzorgado
儿童托管
Oggetto dell'aiuto finanziario
Kio specoj de stipendioj estas haveblaj?
请问有哪些奖学金?
Domandare quali borse di studio sono disponibili

Studiare - Convalidare titoli di studio esteri

Mi ŝatus validigi mian gradan registriton en [lando].
我想要在【国家】认证我的学位证书。
Dire che vuoi convalidare il tuo certificato di laurea nel paese dove ti trovi
Ĉu vi havas liston de certigitaj tradukistoj en [lingvo]?
请问您有【语言】的认证翻译师列表吗?
Chiedere la lista dei traduttori giurati nella combinazione linguistica che ti serve
Kie mi povas akiri registriton de ekvivalenteco?
请问哪里可以拿到同等的学位证书?
Domandare dove puoi ottenere un certificato di equivalenza