Ceco | Frasario - Immigrazione | Studiare

Studiare - Università

Mi ŝatus enskribiĝi en universitato.
Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Dire che vuoi iscriverti
Mi volas apliki por_____________.
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Dire che vuoi iscriverti ad un corso universitario
kurso por studentoj
bakalářské studium
Tipo di laurea
kurso por postdiplomaj studentoj
postgraduální studium
Tipo di laurea
kurso por Ph.D.
doktorské studium
Tipo di laurea
plentempa kurso
prezenční studium
Tipo di laurea
parttempa kurso
kombinované studium
Tipo di laurea
enreta kurso
online
Tipo di laurea
Mi ŝatus studi ĉe via universitato dum ___________.
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Dire quanto dura il tuo periodo di scambio
semestro
(jeden) semestr
Durata dello scambio in un'università all'estero
akademia jaro
celý akademický rok
Durata dello scambio in un'università all'estero
Kio estas la laborolimigoj por studentoj?
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Informarsi sulle restrizioni lavorative per gli studenti
Ĉu mi devas montri kopiojn de la originalaj dokumentoj aŭ la originalajn dokumentojn mem?
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Chiedere se devi fornire documenti originali o copie
Kio estas la eniropostuloj de la universitato?
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Usato quando fai la domanda di ammissione all'università
Ĉu vi sendos al mi formalan oferton?
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Domandare se riceverai una lettera di ammissione
Ĉu la universitato garantias gastigadon tiel?
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Domandare se l'università garantisce l'alloggio
Ĉu la kurso inkluzas staĝon tiel?
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Domandare se il tuo corso universitario prevede un periodo di stage
Ĉu estas kostoj pro studi kiel interŝanĝa studento ĉe via universitato?
Musím jako výměnný student platit školné?
Domandare se devi pagare delle spese d'iscrizione per il periodo di scambio all'estero
Kiel mi povas kontroli la progreson de mia apliko?
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Domandare come puoi essere aggiornato/a sul progresso della tua domanda di ammissione
Kio estas la lingvaj kondiĉoj en [lingvo]?
Jaké jsou jazykové požadavky?
Informarsi sui requisiti linguistici per essere ammesso/a all'università
Kio estas la sistemo de ___________ kiel?
Jaký je ____________ systém?
Informarsi sul sistema universitario
de kredito
kredity
Tipo di sistema
de noto
známkování
Tipo di sistema
Ĉu mi ricevas akademia transskribaĵo fine de mia ŝanĝo?
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Domandare se avrai un certificato degli esami sostenuti alla fine dello scambio universitario
Kiom estas la instrua stilo?
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Informarsi sul metodo d'insegnamento
Ĉu estas ______________?
Jsou tam _____________ ?
Informarsi sul metodo d'insegnamento
lekcioj
přednášky
Tipo di lezione
seminarioj
semináře
Tipo di lezione
lerniloj
konsultace
Tipo di lezione
konferencoj
konference
Tipo di lezione
Kion kursoj estas ofertitaj en somerlernejoj?
Jaké předměty nabízí letní škola?
Informarsi sui corsi proposti dalle Summer School
Kiam estas la ekzamenoj?
Kdy jsou zkoušky?
Informarsi sulle date degli esami
Kie mi povas trovi informojn pri ĉiuj disponeblaj kursoj?
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Domandare dove puoi trovare informazioni sui corsi
Ĉu estas universitata sportejo?
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Domandare se c'è un centro sportivo universitario
Kiel mi povas aliĝi studentajn sociojn?
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Domandare come puoi unirti ai club studenteschi
Kio estas la laŭtaksaj vivantaj kostoj en [urbo]?
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Informarsi sul costo della vita nella città

Studiare - Corsi di lingua

Kio lingvojn mi povas studi en via lernejo?
Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Domandare quali lingue vengono insegnate nella scuola
Ĉu estas testo por taksi mian nivelon?
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Domandare se è previsto un test per stabilire il livello di partenza
Ĉu mi povas fari alian nivelon, se la unu, ke mi ĉeestas, ne pravas por mi?
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Domandare se puoi cambiare livello in caso non sei soddisfatto/a di quello che stai frequentando
Ĉu vi havas detalan priskribon de la kurso?
Nabízíte detailní popis kurzu?
Domandare se è disponibile una descrizione dettagliata del corso
Kio estas la maksimuma nombro de lernantoj en klaso?
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Domandare qual è il numero massimo di studenti per classe
Kio instalaĵoj estas en via lernejo?
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Domandare quali strutture sono presenti nella scuola
Ĉu vi aranĝas ekskursoj?
Pořádáte exkurze?
Domandare se la scuola organizza anche delle escursioni
Kio programojn vi proponas?
Jaké programy nabízí vaše škola?
Domandare quali programmi sono a disposizione

Studiare - Borse di studio

Mi estas ĉi tie por peti pri financadaj ŝancoj.
Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Informarsi sulle possibilità di finanziamento
Kiun korpoj povas financi miajn studojn?
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Domandare quali enti possono finanziare i tuoi studi
Mi bezonas financan helpon por ____________.
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Dire che hai bisogno di aiuto finanziario
instrudepagoj
školné
Oggetto dell'aiuto finanziario
miaj vivelspezoj
životní náklady
Oggetto dell'aiuto finanziario
infanzorgado
péče o dítě
Oggetto dell'aiuto finanziario
Kio specoj de stipendioj estas haveblaj?
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Domandare quali borse di studio sono disponibili

Studiare - Convalidare titoli di studio esteri

Mi ŝatus validigi mian gradan registriton en [lando].
Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Dire che vuoi convalidare il tuo certificato di laurea nel paese dove ti trovi
Ĉu vi havas liston de certigitaj tradukistoj en [lingvo]?
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Chiedere la lista dei traduttori giurati nella combinazione linguistica che ti serve
Kie mi povas akiri registriton de ekvivalenteco?
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Domandare dove puoi ottenere un certificato di equivalenza