Ceco | Frasario - Immigrazione | Studiare

Studiare - Università

Jeg vil gerne indskrives på et universitet.
Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Dire che vuoi iscriverti
Jeg vil gerne søge faget _____________.
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Dire che vuoi iscriverti ad un corso universitario
bachelor
bakalářské studium
Tipo di laurea
kandidatstuderende
postgraduální studium
Tipo di laurea
ph.d.-studerende
doktorské studium
Tipo di laurea
fuldtids-
prezenční studium
Tipo di laurea
deltids-
kombinované studium
Tipo di laurea
online
online
Tipo di laurea
Jeg vil gerne studere på dette universitet i ___________.
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Dire quanto dura il tuo periodo di scambio
et semester
(jeden) semestr
Durata dello scambio in un'università all'estero
et studieår
celý akademický rok
Durata dello scambio in un'università all'estero
Hvad er arbejdsrestriktionerne for studerende?
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Informarsi sulle restrizioni lavorative per gli studenti
Skal jeg vise kopier af de originale dokumenter eller selve de originale dokumenter?
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Chiedere se devi fornire documenti originali o copie
Hvad er optagelseskravene til universitetet?
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Usato quando fai la domanda di ammissione all'università
Sender I mig en formel optagelsebekræftelse?
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Domandare se riceverai una lettera di ammissione
Garanterer universitetet indkvartering?
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Domandare se l'università garantisce l'alloggio
Indeholder faget også en praktikperiode?
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Domandare se il tuo corso universitario prevede un periodo di stage
Er der omkostninger ved at studere som udvekslingsstuderende på dette universitet?
Musím jako výměnný student platit školné?
Domandare se devi pagare delle spese d'iscrizione per il periodo di scambio all'estero
Hvordan kan jeg følge min ansøgnings fremgang?
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Domandare come puoi essere aggiornato/a sul progresso della tua domanda di ammissione
Hvad er sprogkravene?
Jaké jsou jazykové požadavky?
Informarsi sui requisiti linguistici per essere ammesso/a all'università
Hvordan er ____________ systemet?
Jaký je ____________ systém?
Informarsi sul sistema universitario
studiepoint
kredity
Tipo di sistema
bedømmelse
známkování
Tipo di sistema
Får jeg en akademisk udskrift sidst i mit udvekslingsophold?
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Domandare se avrai un certificato degli esami sostenuti alla fine dello scambio universitario
Hvordan er undervisningsformen?
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Informarsi sul metodo d'insegnamento
Er der _____________ ?
Jsou tam _____________ ?
Informarsi sul metodo d'insegnamento
forelæsninger
přednášky
Tipo di lezione
seminarer
semináře
Tipo di lezione
undervisning
konsultace
Tipo di lezione
konferencer
konference
Tipo di lezione
Hvilke fag tilbydes på sommerskole?
Jaké předměty nabízí letní škola?
Informarsi sui corsi proposti dalle Summer School
Hvornår afholdes eksaminerne?
Kdy jsou zkoušky?
Informarsi sulle date degli esami
Hvor kan jeg finde information om fagene?
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Domandare dove puoi trovare informazioni sui corsi
Er der en sportshal på universitetet?
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Domandare se c'è un centro sportivo universitario
Hvordan kan jeg deltage i studenterforeninger?
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Domandare come puoi unirti ai club studenteschi
Hvad er den anslåede leveomkostning i [by]?
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Informarsi sul costo della vita nella città

Studiare - Corsi di lingua

Hvilke sprog kan jeg studere på skolen?
Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Domandare quali lingue vengono insegnate nella scuola
Er der en placeringstest for at bedømme mit niveau?
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Domandare se è previsto un test per stabilire il livello di partenza
Kan jeg skifte til et andet niveau hvis den jeg deltager i ikke passer til mig?
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Domandare se puoi cambiare livello in caso non sei soddisfatto/a di quello che stai frequentando
Har du en detaljeret beskrivelse af faget?
Nabízíte detailní popis kurzu?
Domandare se è disponibile una descrizione dettagliata del corso
Hvad er det maksimale antal deltagende studerende pr. fag?
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Domandare qual è il numero massimo di studenti per classe
Hvilke faciliteter findes der på skolen?
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Domandare quali strutture sono presenti nella scuola
Arrangerer I også ekskursioner?
Pořádáte exkurze?
Domandare se la scuola organizza anche delle escursioni
Hvilke programmer tilbydes her?
Jaké programy nabízí vaše škola?
Domandare quali programmi sono a disposizione

Studiare - Borse di studio

Jeg er her for at spørge til mulighederne for stipendier
Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Informarsi sulle possibilità di finanziamento
Hvilke organisationer kan finansiere mit studium?
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Domandare quali enti possono finanziare i tuoi studi
Jeg har brug for økonomisk hjælp til ____________.
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Dire che hai bisogno di aiuto finanziario
studiegebyrer
školné
Oggetto dell'aiuto finanziario
leveomkostninger
životní náklady
Oggetto dell'aiuto finanziario
børnepasning
péče o dítě
Oggetto dell'aiuto finanziario
Hvilke slags stipendier er tilgængelige?
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Domandare quali borse di studio sono disponibili

Studiare - Convalidare titoli di studio esteri

Jeg vil gerne validere mit afsluttende eksamensbevis i [land].
Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Dire che vuoi convalidare il tuo certificato di laurea nel paese dove ti trovi
Har I en liste over certificerede oversættere for [sprog]?
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Chiedere la lista dei traduttori giurati nella combinazione linguistica che ti serve
Hvor kan jeg få et ækvivalenscertifikat?
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Domandare dove puoi ottenere un certificato di equivalenza