Polacco | Frasario - Immigrazione | Studiare

Studiare - Università

我想要进入大学学习。
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Dire che vuoi iscriverti
我想要申请______________课程。
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Dire che vuoi iscriverti ad un corso universitario
本科生
studia licencjackie
Tipo di laurea
研究生
studia magisterskie
Tipo di laurea
博士生
studia doktoranckie
Tipo di laurea
全日制
studia dzienne
Tipo di laurea
非全日
studia zaoczne
Tipo di laurea
网上课程
studia przez internet
Tipo di laurea
我想要在这所大学学习___________。
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Dire quanto dura il tuo periodo di scambio
一学期
(jeden) semestr
Durata dello scambio in un'università all'estero
一学年
cały rok akademicki
Durata dello scambio in un'università all'estero
请问学生工作有什么限制?
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Informarsi sulle restrizioni lavorative per gli studenti
我需要提供材料原件还是复印件?
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Chiedere se devi fornire documenti originali o copie
请问该所大学的入学要求是什么?
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Usato quando fai la domanda di ammissione all'università
请问您会给我寄官方录取通知书吗?
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Domandare se riceverai una lettera di ammissione
请问大学能保证我的住宿吗?
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Domandare se l'università garantisce l'alloggio
课程内容涵盖实习吗?
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Domandare se il tuo corso universitario prevede un periodo di stage
在这所大学作为交换生需要付学费吗?
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Domandare se devi pagare delle spese d'iscrizione per il periodo di scambio all'estero
我如何才能查看我的申请进程呢?
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Domandare come puoi essere aggiornato/a sul progresso della tua domanda di ammissione
对【语言】的要求是什么?
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Informarsi sui requisiti linguistici per essere ammesso/a all'università
这个 ____________ 评分系统是什么样的?
Jak działa system ______ ?
Informarsi sul sistema universitario
学分制
punktowy
Tipo di sistema
打分制
oceniania
Tipo di sistema
在我的交换期结束时我能拿到成绩单吗?
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Domandare se avrai un certificato degli esami sostenuti alla fine dello scambio universitario
这里的教学风格是什么样的?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Informarsi sul metodo d'insegnamento
这里有_____________?
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Informarsi sul metodo d'insegnamento
讲座
wykłady
Tipo di lezione
研讨会
ćwiczenia/seminaria
Tipo di lezione
个别辅导
konsultacje
Tipo di lezione
会议
konferencje
Tipo di lezione
暑期学校提供哪些课程呢?
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Informarsi sui corsi proposti dalle Summer School
考试何时举行?
Kiedy odbywają się egzaminy?
Informarsi sulle date degli esami
我在哪里能找到所有的课程信息?
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Domandare dove puoi trovare informazioni sui corsi
大学里有体育馆吗?
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Domandare se c'è un centro sportivo universitario
我如何加入学生组织?
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Domandare come puoi unirti ai club studenteschi
在【城市】居住的生活成本大概多少?
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
Informarsi sul costo della vita nella città

Studiare - Corsi di lingua

我在这里可以学习什么语言?
Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Domandare quali lingue vengono insegnate nella scuola
有没有水平测试来评估我的水平?
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Domandare se è previsto un test per stabilire il livello di partenza
如果当前的等级不适合我,我能否转到其他等级吗?
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Domandare se puoi cambiare livello in caso non sei soddisfatto/a di quello che stai frequentando
您有课程的详细介绍吗?
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Domandare se è disponibile una descrizione dettagliata del corso
一个班级里最多有多少个学生?
Jak liczne są grupy?
Domandare qual è il numero massimo di studenti per classe
贵校都有哪些设施?
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Domandare quali strutture sono presenti nella scuola
请问你们安排郊游吗?
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Domandare se la scuola organizza anche delle escursioni
你们提供哪些项目呢?
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Domandare quali programmi sono a disposizione

Studiare - Borse di studio

我想了解关于助学金的信息。
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Informarsi sulle possibilità di finanziamento
有哪些组织可以资助我的学习?
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Domandare quali enti possono finanziare i tuoi studi
我需要 ____________的财政补贴。
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Dire che hai bisogno di aiuto finanziario
学费
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
Oggetto dell'aiuto finanziario
生活费用
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
Oggetto dell'aiuto finanziario
儿童托管
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
Oggetto dell'aiuto finanziario
请问有哪些奖学金?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Domandare quali borse di studio sono disponibili

Studiare - Convalidare titoli di studio esteri

我想要在【国家】认证我的学位证书。
Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Dire che vuoi convalidare il tuo certificato di laurea nel paese dove ti trovi
请问您有【语言】的认证翻译师列表吗?
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Chiedere la lista dei traduttori giurati nella combinazione linguistica che ti serve
请问哪里可以拿到同等的学位证书?
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Domandare dove puoi ottenere un certificato di equivalenza