Tedesco | Frasario - Immigrazione | Studiare

Studiare - Università

Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Ich möchte mich an der Universität einschreiben.
Dire che vuoi iscriverti
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Ich möchte mich für den _____________ anmelden.
Dire che vuoi iscriverti ad un corso universitario
bakalářské studium
Grundkurs
Tipo di laurea
postgraduální studium
Aufbaukurs
Tipo di laurea
doktorské studium
Doktorandenkurs
Tipo di laurea
prezenční studium
Vollzeitkurs
Tipo di laurea
kombinované studium
Teilzeitkurs
Tipo di laurea
online
Onlinekurs
Tipo di laurea
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Ich möchte an dieser Uni ________ studieren.
Dire quanto dura il tuo periodo di scambio
(jeden) semestr
ein Semester
Durata dello scambio in un'università all'estero
celý akademický rok
ein Studienjahr
Durata dello scambio in un'università all'estero
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Gibt es Arbeitsbeschränkungen für Studenten?
Informarsi sulle restrizioni lavorative per gli studenti
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Muss ich Kopien vorlegen oder die Originaldokumente selbst?
Chiedere se devi fornire documenti originali o copie
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Wie sind die Zugangsvoraussetzungen an der Uni?
Usato quando fai la domanda di ammissione all'università
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Werden Sie mir einen formellen Zulassungsbescheid zusenden?
Domandare se riceverai una lettera di ammissione
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Garantiert die Uni auch Wohnraum?
Domandare se l'università garantisce l'alloggio
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Gehört zu dem Kurs auch ein Praktikum?
Domandare se il tuo corso universitario prevede un periodo di stage
Musím jako výměnný student platit školné?
Fallen Kosten an, wenn man als Austauschstudent an ihrer Uni studiert?
Domandare se devi pagare delle spese d'iscrizione per il periodo di scambio all'estero
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Wie kann ich den Bearbeitungsprozess meiner Bewerbung nachverfolgen?
Domandare come puoi essere aggiornato/a sul progresso della tua domanda di ammissione
Jaké jsou jazykové požadavky?
Welche Sprachvoraussetzungen gibt es?
Informarsi sui requisiti linguistici per essere ammesso/a all'università
Jaký je ____________ systém?
Wie funktioniert das__________?
Informarsi sul sistema universitario
kredity
Kreditsystem
Tipo di sistema
známkování
Benotungssystem
Tipo di sistema
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Bekomme ich eine Leistungsübersicht am Ende des Austauschs?
Domandare se avrai un certificato degli esami sostenuti alla fine dello scambio universitario
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Welche Lehrmethoden werden angewendet?
Informarsi sul metodo d'insegnamento
Jsou tam _____________ ?
Gibt es_____________?
Informarsi sul metodo d'insegnamento
přednášky
Vorlesungen
Tipo di lezione
semináře
Seminare
Tipo di lezione
konsultace
Tutorien
Tipo di lezione
konference
Konferenzen
Tipo di lezione
Jaké předměty nabízí letní škola?
Welche Kurse bietet die Summer School an?
Informarsi sui corsi proposti dalle Summer School
Kdy jsou zkoušky?
Wann finden die Prüfungen statt?
Informarsi sulle date degli esami
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Wo kann ich Informationen zum Kursangebot bekommen?
Domandare dove puoi trovare informazioni sui corsi
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Gibt es ein Sportzentrum an der Uni?
Domandare se c'è un centro sportivo universitario
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Wie kann ich studentischen Gruppen beitreten?
Domandare come puoi unirti ai club studenteschi
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Wie hoch sind die Lebenshaltungskosten ungefähr in [Stadt]?
Informarsi sul costo della vita nella città

Studiare - Corsi di lingua

Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Welche Sprachen kann ich an Ihrer Schule lernen?
Domandare quali lingue vengono insegnate nella scuola
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Gibt es einen Einstufungstest um mein Sprachlevel zu prüfen?
Domandare se è previsto un test per stabilire il livello di partenza
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Kann ich die Leistungsstufe wechseln, wenn diejenige, die ich belege, nicht die Richtige ist?
Domandare se puoi cambiare livello in caso non sei soddisfatto/a di quello che stai frequentando
Nabízíte detailní popis kurzu?
Haben Sie detaillierte Kursbeschreibungen?
Domandare se è disponibile una descrizione dettagliata del corso
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Wie viele Plätze hat die Klasse?
Domandare qual è il numero massimo di studenti per classe
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Welche Einrichtungen hat Ihre Schule?
Domandare quali strutture sono presenti nella scuola
Pořádáte exkurze?
Organisieren Sie auch Exkursionen?
Domandare se la scuola organizza anche delle escursioni
Jaké programy nabízí vaše škola?
Welche Programme bieten Sie an?
Domandare quali programmi sono a disposizione

Studiare - Borse di studio

Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Ich möchte mich gerne nach Stipendien erkundigen.
Informarsi sulle possibilità di finanziamento
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Welche Organisationen können mein Studium finanzieren?
Domandare quali enti possono finanziare i tuoi studi
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Ich brauche finanzielle Unterstützung für______.
Dire che hai bisogno di aiuto finanziario
školné
Studiengebühren
Oggetto dell'aiuto finanziario
životní náklady
Lebenshaltungskosten
Oggetto dell'aiuto finanziario
péče o dítě
Kinderbetreuung
Oggetto dell'aiuto finanziario
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Welche Stipendien gibt es?
Domandare quali borse di studio sono disponibili

Studiare - Convalidare titoli di studio esteri

Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Ich möchte mein Abschlusszertifikat in [Land] verifizieren lassen.
Dire che vuoi convalidare il tuo certificato di laurea nel paese dove ti trovi
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Haben Sie eine Liste zertifizierter Übersetzer für [Sprache]?
Chiedere la lista dei traduttori giurati nella combinazione linguistica che ti serve
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Wo kann ich ein Gleichwertigkeitszertifikat bekommen?
Domandare dove puoi ottenere un certificato di equivalenza