Thailandese | Frasario - Immigrazione | Lavoro

Lavoro - Generale

Tôi có thể làm việc ở [tên đất nước] được không?
ฉันสามารถทำงานใน[ประเทศ]ได้ไหม
Chiedere se puoi lavorare in un determinato paese
Tôi có cần sô bảo hiểm xã hội trước khi bắt đầu làm việc hay không?
ฉันจำเป็นต้องมีหมายเลขประกันสังคมก่อนเริ่มทำงานไหม
Domandare se è necessario un numero di previdenza sociale per lavorare
Tôi có cần giấy phép làm việc hay không
ฉันจำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงานไหม
Domandare se è necessario un permesso di lavoro
Lương tối thiểu toàn quốc là bao nhiêu?
ค่าแรงขั้นต่ำของประเทศคือเท่าไร
Informarsi sul salario minimo
Tôi __________.
ฉันเป็น ___________________
Dire qual è la tua situazione professionale
có việc làm
ผู้มีงานทำ
Situazione professionale
Không có việc làm
ผู้ว่างงาน
Situazione professionale
doanh nhân
ผู้ประกอบการ
Situazione professionale
tự làm chủ
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
Situazione professionale
thực tập sinh
เด็กฝึกงาน
Situazione professionale
tình nguyện viên
อาสาสมัคร
Situazione professionale
tư vấn viên
ที่ปรึกษา
Situazione professionale
Tôi muốn đăng kí là chuyên viên tự do
ฉันต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอาชีพอิสระ
Dire che vuoi registrarti come libero professionista

Lavoro - Contratti

Loại hợp đồng lao động của bạn là gì?
ประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมีคือแบบไหน
Informarsi sul tipo di contratto
Tôi có hợp đồng _________.
ฉันมีสัญญาประเภท ______________
Dire quale tipo di contratto hai
toàn thời gian
เต็มเวลา
Tipo di contratto
bán thời gian
นอกเวลา
Tipo di contratto
hạn định
มีกำหนดเวลา
Tipo di contratto
lâu dài
พนักงานประจำ
Tipo di contratto
thời vụ
ตามช่วงเวลา
Tipo di contratto
Khi nào tôi nhận được tiền lương?
ฉันจะได้รับค่าจ้างของฉันเมื่อไร
Domandare quando riceverai lo stipendio
Tôi muốn hỏi về___________.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับ _________
Chiedere un periodo di congedo
nghỉ sinh đẻ
การลาคลอด
Tipo di congedo
nghỉ làm cha
การลา(คลอด)ของผู้เป็นบิดา
Tipo di congedo
nghỉ ốm
การลาป่วย
Tipo di congedo
ngày nghỉ
การหยุดงานเอง
Tipo di congedo

Lavoro - Dichiarazione dei redditi

Tôi muốn hỏi một vài thông tin về thuế
ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี
Informarsi sulle tasse
Tôi muốn báo cáo thu nhập
ฉันต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้จากการทำงานของฉัน
Dire che vuoi fare la dichiarazione dei redditi
Tôi muốn thuê một kế toán viên giúp tôi làm hoàn thuế
ฉันต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่วยเกี่ยวกับการคืนภาษีของฉัน
Dire che hai bisogno dell'aiuto di un commercialista per fare la dichiarazione dei redditi
Khi nào là hạn cuối để gửi đơn hoàn thuế
วันสุดท้ายของการทำเรื่องขอคืนภาษีของฉันคือเมื่อไร
Domandare quando è la scadenza per inviare la tua dichiarazione dei redditi
Nếu tôi không gửi đơn hoàn thuế đúng hạn thì có bị phạt hay không?
หากฉันทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันกำหนด ฉันต้องจ่ายค่าปรับไหม
Domandare se ci sono sanzioni se non invii in tempo la dichiarazione dei redditi.
Ai sẽ thông báo cho tôi biết __________?
ใครจะเป็นคนบอกให้ฉันทราบว่า ______________
Domandare chi ti farà sapere se ti spetta un rimborso o se devi pagare più tasse
tiền hoàn thuế của tôi là bao nhiêu
ฉันจะได้รับเงินภาษีคืนเท่าไร
Opzione fiscale
tôi có nợ tiền thuế hay không
ฉันค้างชำระภาษีอากรหรือไม่
Opzione fiscale