Rumeno | Frasario - Immigrazione | Lavoro

Lavoro - Generale

ฉันสามารถทำงานใน[ประเทศ]ได้ไหม
Pot lucra în [țara]?
Chiedere se puoi lavorare in un determinato paese
ฉันจำเป็นต้องมีหมายเลขประกันสังคมก่อนเริ่มทำงานไหม
Am nevoie de cod numeric personal înainte de a începe să lucrez?
Domandare se è necessario un numero di previdenza sociale per lavorare
ฉันจำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงานไหม
Am nevoie de permis de muncă?
Domandare se è necessario un permesso di lavoro
ค่าแรงขั้นต่ำของประเทศคือเท่าไร
Care este salariul minim pe economie?
Informarsi sul salario minimo
ฉันเป็น ___________________
Sunt ___________________ .
Dire qual è la tua situazione professionale
ผู้มีงานทำ
angajat
Situazione professionale
ผู้ว่างงาน
neangajat
Situazione professionale
ผู้ประกอบการ
antreprenor
Situazione professionale
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
independent
Situazione professionale
เด็กฝึกงาน
practicant
Situazione professionale
อาสาสมัคร
voluntar
Situazione professionale
ที่ปรึกษา
consultant
Situazione professionale
ฉันต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอาชีพอิสระ
Aș vrea să mă înregistrez ca free-lancer profesional.
Dire che vuoi registrarti come libero professionista

Lavoro - Contratti

ประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมีคือแบบไหน
Ce fel de contract de muncă aveți?
Informarsi sul tipo di contratto
ฉันมีสัญญาประเภท ______________
Am contract de ______________.
Dire quale tipo di contratto hai
เต็มเวลา
normă întreagă
Tipo di contratto
นอกเวลา
jumătate de normă
Tipo di contratto
มีกำหนดเวลา
pe perioadă determinată
Tipo di contratto
พนักงานประจำ
pe perioadă nedeterminată
Tipo di contratto
ตามช่วงเวลา
temporar
Tipo di contratto
ฉันจะได้รับค่าจ้างของฉันเมื่อไร
Când primesc salariul?
Domandare quando riceverai lo stipendio
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับ _________
Mi-ar plăcea să întreb _________.
Chiedere un periodo di congedo
การลาคลอด
concediu maternal
Tipo di congedo
การลา(คลอด)ของผู้เป็นบิดา
concediul paternal
Tipo di congedo
การลาป่วย
concediu medical
Tipo di congedo
การหยุดงานเอง
zile libere
Tipo di congedo

Lavoro - Dichiarazione dei redditi

ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี
Aș dori câteva informații despre taxe.
Informarsi sulle tasse
ฉันต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้จากการทำงานของฉัน
Aș dori să-mi declar venitul.
Dire che vuoi fare la dichiarazione dei redditi
ฉันต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่วยเกี่ยวกับการคืนภาษีของฉัน
Aș vrea să angajez un contabil care să mă ajute cu recuperarea taxelor.
Dire che hai bisogno dell'aiuto di un commercialista per fare la dichiarazione dei redditi
วันสุดท้ายของการทำเรื่องขอคืนภาษีของฉันคือเมื่อไร
Care este termenul limită de a trimite formularul de recuperare a taxelor?
Domandare quando è la scadenza per inviare la tua dichiarazione dei redditi
หากฉันทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันกำหนด ฉันต้องจ่ายค่าปรับไหม
Sunt penalități în cazul în care nu trimit fomularul de recuperare a taxelor la timp?
Domandare se ci sono sanzioni se non invii in tempo la dichiarazione dei redditi.
ใครจะเป็นคนบอกให้ฉันทราบว่า ______________
Cine mă va informa de ______________?
Domandare chi ti farà sapere se ti spetta un rimborso o se devi pagare più tasse
ฉันจะได้รับเงินภาษีคืนเท่าไร
cât este rambursarea
Opzione fiscale
ฉันค้างชำระภาษีอากรหรือไม่
dacă datorez mai mult
Opzione fiscale