Nederlandese | Frasario - Immigrazione | Lavoro

Lavoro - Generale

ฉันสามารถทำงานใน[ประเทศ]ได้ไหม
Kan ik in [land] werken?
Chiedere se puoi lavorare in un determinato paese
ฉันจำเป็นต้องมีหมายเลขประกันสังคมก่อนเริ่มทำงานไหม
Heb ik een burgerservicenummer nodig om te kunnen werken?
Domandare se è necessario un numero di previdenza sociale per lavorare
ฉันจำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงานไหม
Heb ik een werkvergunning nodig?
Domandare se è necessario un permesso di lavoro
ค่าแรงขั้นต่ำของประเทศคือเท่าไร
Wat is het nationale minimumloon?
Informarsi sul salario minimo
ฉันเป็น ___________________
Ik ben ___________________ .
Dire qual è la tua situazione professionale
ผู้มีงานทำ
werkende
Situazione professionale
ผู้ว่างงาน
werkloos
Situazione professionale
ผู้ประกอบการ
een ondernemer
Situazione professionale
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
een zelfstandige
Situazione professionale
เด็กฝึกงาน
een stagair
Situazione professionale
อาสาสมัคร
een vrijwilliger
Situazione professionale
ที่ปรึกษา
een consultant
Situazione professionale
ฉันต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอาชีพอิสระ
Ik zou mij graag registreren als een professionele freelancer.
Dire che vuoi registrarti come libero professionista

Lavoro - Contratti

ประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมีคือแบบไหน
Welk type arbeidsovereenkomst biedt u aan?
Informarsi sul tipo di contratto
ฉันมีสัญญาประเภท ______________
Ik heb een ______________ arbeidsovereenkomst.
Dire quale tipo di contratto hai
เต็มเวลา
voltijdse
Tipo di contratto
นอกเวลา
deeltijdse
Tipo di contratto
มีกำหนดเวลา
tijdelijke
Tipo di contratto
พนักงานประจำ
permanente
Tipo di contratto
ตามช่วงเวลา
seizoensgebonden
Tipo di contratto
ฉันจะได้รับค่าจ้างของฉันเมื่อไร
Wanneer wordt mijn salaris betaald?
Domandare quando riceverai lo stipendio
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับ _________
Ik zou graag _________ aanvragen.
Chiedere un periodo di congedo
การลาคลอด
moederschapsverlof
Tipo di congedo
การลา(คลอด)ของผู้เป็นบิดา
vaderschapsverlof
Tipo di congedo
การลาป่วย
ziekteverlof
Tipo di congedo
การหยุดงานเอง
vrije dagen
Tipo di congedo

Lavoro - Dichiarazione dei redditi

ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี
Ik zou graag meer informatie willen over belastingen.
Informarsi sulle tasse
ฉันต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้จากการทำงานของฉัน
Ik zou graag een loonaangifte doen.
Dire che vuoi fare la dichiarazione dei redditi
ฉันต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่วยเกี่ยวกับการคืนภาษีของฉัน
Ik zou graag een boekhouder huren om mij te helpen met mijn belastingteruggave.
Dire che hai bisogno dell'aiuto di un commercialista per fare la dichiarazione dei redditi
วันสุดท้ายของการทำเรื่องขอคืนภาษีของฉันคือเมื่อไร
Wanneer is de deadline voor het verzenden van mijn belastingteruggave?
Domandare quando è la scadenza per inviare la tua dichiarazione dei redditi
หากฉันทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันกำหนด ฉันต้องจ่ายค่าปรับไหม
Zijn er sancties als ik mijn belastingteruggave niet tijdig indien?
Domandare se ci sono sanzioni se non invii in tempo la dichiarazione dei redditi.
ใครจะเป็นคนบอกให้ฉันทราบว่า ______________
Wie informeert mij over ______________?
Domandare chi ti farà sapere se ti spetta un rimborso o se devi pagare più tasse
ฉันจะได้รับเงินภาษีคืนเท่าไร
hoeveel mijn belastingteruggave is
Opzione fiscale
ฉันค้างชำระภาษีอากรหรือไม่
of ik meer belastingen schuldig ben
Opzione fiscale