Polacco | Frasario - Immigrazione | Lavoro

Lavoro - Generale

Kann ich in [Land] arbeiten?
Czy mogę (legalnie) pracować w [nazwa kraju]?
Chiedere se puoi lavorare in un determinato paese
Brauche ich eine Sozialversicherungsnummer, bevor ich anfange zu arbeiten?
Czy muszę posiadać numer ubezpieczenia społecznego, zanim zacznę pracę?
Domandare se è necessario un numero di previdenza sociale per lavorare
Brauche ich eine Arbeitserlaubnis?
Czy muszę mieć zezwolenie na pracę?
Domandare se è necessario un permesso di lavoro
Wie hoch ist der landesübliche Mindestlohn?
Ile wynosi płaca minimalna w [nazwa kraju]?
Informarsi sul salario minimo
Ich bin _________________.
Jestem ___________________ .
Dire qual è la tua situazione professionale
im Beruf
zatrudniony/a
Situazione professionale
arbeitslos
bezrobotny/a
Situazione professionale
Unternehmer
przedsiębiorcą
Situazione professionale
freischaffend
osobą pracującą na własny rachunek / samozatrudniony/a
Situazione professionale
Praktikant
praktykantem/praktykantką
Situazione professionale
Ehrenamtlicher
wolontariuszem/wolontariuszką
Situazione professionale
Berater
doradcą
Situazione professionale
Ich würde mich gern als freischaffende Fachkraft registrieren.
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować się jako wolny strzelec/freelancer.
Dire che vuoi registrarti come libero professionista

Lavoro - Contratti

Was für einen Arbeitsvertrag haben Sie?
Jaki rodzaj umowy o pracę Pan/Pani ma?
Informarsi sul tipo di contratto
Ich habe einen ____________ Vertrag.
Mam umowę ___________.
Dire quale tipo di contratto hai
Vollzeit-
o pracę na pełny etat
Tipo di contratto
Teilzeit-
o pracę w niepełnym wymiarze godzin
Tipo di contratto
befristeten
(o pracę) na czas określony
Tipo di contratto
unbefristeten
(o pracę) na czas nieokreślony
Tipo di contratto
saisonal befristeten
o pracę sezonową
Tipo di contratto
Wann bekomme ich meinen Lohnscheck?
Kiedy będę dostawać wypłatę?
Domandare quando riceverai lo stipendio
Ich würde gern____________ beantragen.
Chciałabym/Chciałabym poprosić o _________.
Chiedere un periodo di congedo
Mutterschaftszeit
urlop macierzyński
Tipo di congedo
Vaterschaftsurlaub
urlop ojcowski
Tipo di congedo
Krankenzeit
chorobowe
Tipo di congedo
Urlaubstage
kilka dni urlopu
Tipo di congedo

Lavoro - Dichiarazione dei redditi

Ich hätte gern weitere Informationen zu Steuern.
Chciałabym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o opodatkowaniu.
Informarsi sulle tasse
Ich möchte meine Lohnerklärung vornehmen.
Chciałabym/Chciałabym zgłosić moje dochody.
Dire che vuoi fare la dichiarazione dei redditi
Ich möchte einen Steuerberater als Hilfe für meine Steuererklärung anstellen.
Chciałabym/Chciałabym zatrudnić księgowego do pomocy z moim zeznaniem podatkowym.
Dire che hai bisogno dell'aiuto di un commercialista per fare la dichiarazione dei redditi
Wann endet die Frist zum Einsenden der Steuererklärung?
Do kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe?
Domandare quando è la scadenza per inviare la tua dichiarazione dei redditi
Muss ich Strafe zahlen, wenn ich die Steuererklärung nicht rechtzeitig einschicke?
Co mi grozi za spóźnienie z zeznaniem podatkowym?
Domandare se ci sono sanzioni se non invii in tempo la dichiarazione dei redditi.
Wer informiert mich über____________?
Kto poinformuje mnie ______________?
Domandare chi ti farà sapere se ti spetta un rimborso o se devi pagare più tasse
die Höhe der Rückzahlung
ile wynosi mój zwrot podatku
Opzione fiscale
eventuell fällige Nachzahlungen
czy muszę zapłacić dopłatę podatku
Opzione fiscale