Nederlandese | Frasario - Immigrazione | Lavoro

Lavoro - Generale

Я могу работать в [страна]?
Kan ik in [land] werken?
Chiedere se puoi lavorare in un determinato paese
Мне нужен номер социального страхования до того, как я начну работать?
Heb ik een burgerservicenummer nodig om te kunnen werken?
Domandare se è necessario un numero di previdenza sociale per lavorare
Мне нужно разрешение на работу?
Heb ik een werkvergunning nodig?
Domandare se è necessario un permesso di lavoro
Какова государственная минимальная зарплата?
Wat is het nationale minimumloon?
Informarsi sul salario minimo
Я___________________.
Ik ben ___________________ .
Dire qual è la tua situazione professionale
имеющий работу
werkende
Situazione professionale
безработный
werkloos
Situazione professionale
предприниматель
een ondernemer
Situazione professionale
частный предприниматель
een zelfstandige
Situazione professionale
практикант
een stagair
Situazione professionale
волонтер
een vrijwilliger
Situazione professionale
советник
een consultant
Situazione professionale
Я бы хотел(а) зарегистрироваться как внештатный профессионал.
Ik zou mij graag registreren als een professionele freelancer.
Dire che vuoi registrarti come libero professionista

Lavoro - Contratti

Каков тип вашего рабочего контракта?
Welk type arbeidsovereenkomst biedt u aan?
Informarsi sul tipo di contratto
У меня______________контракт.
Ik heb een ______________ arbeidsovereenkomst.
Dire quale tipo di contratto hai
полная занятость
voltijdse
Tipo di contratto
неполная занятость
deeltijdse
Tipo di contratto
фиксированный
tijdelijke
Tipo di contratto
долговременный
permanente
Tipo di contratto
сезонный
seizoensgebonden
Tipo di contratto
Когда я получу зарплату?
Wanneer wordt mijn salaris betaald?
Domandare quando riceverai lo stipendio
Я бы хотел(а) попросить о___________.
Ik zou graag _________ aanvragen.
Chiedere un periodo di congedo
декретный отпуск
moederschapsverlof
Tipo di congedo
отпуск по причине отцовства
vaderschapsverlof
Tipo di congedo
больничные выплаты
ziekteverlof
Tipo di congedo
выходные дни
vrije dagen
Tipo di congedo

Lavoro - Dichiarazione dei redditi

Я бы хотел(а) узнать о налогах
Ik zou graag meer informatie willen over belastingen.
Informarsi sulle tasse
Я бы хотел(а) доложить о моих доходах.
Ik zou graag een loonaangifte doen.
Dire che vuoi fare la dichiarazione dei redditi
Я бы хотел(а) нанять бухгалтера для помощи с моей налоговой декларацией.
Ik zou graag een boekhouder huren om mij te helpen met mijn belastingteruggave.
Dire che hai bisogno dell'aiuto di un commercialista per fare la dichiarazione dei redditi
Когда крайний срок для отправки моей налоговой декларации?
Wanneer is de deadline voor het verzenden van mijn belastingteruggave?
Domandare quando è la scadenza per inviare la tua dichiarazione dei redditi
Будет ли штраф, если я не отправлю налоговую декларацию вовремя?
Zijn er sancties als ik mijn belastingteruggave niet tijdig indien?
Domandare se ci sono sanzioni se non invii in tempo la dichiarazione dei redditi.
Кто сообщит мне_______________?
Wie informeert mij over ______________?
Domandare chi ti farà sapere se ti spetta un rimborso o se devi pagare più tasse
какова сумма моего возврата
hoeveel mijn belastingteruggave is
Opzione fiscale
Долж(ен/на) ли я платить больше
of ik meer belastingen schuldig ben
Opzione fiscale