Spagnolo | Frasario - Immigrazione | Lavoro

Lavoro - Generale

Czy mogę (legalnie) pracować w [nazwa kraju]?
¿Puedo trabajar en (país)?
Chiedere se puoi lavorare in un determinato paese
Czy muszę posiadać numer ubezpieczenia społecznego, zanim zacznę pracę?
¿Necesito número de la seguridad social antes de empezar a trabajar?
Domandare se è necessario un numero di previdenza sociale per lavorare
Czy muszę mieć zezwolenie na pracę?
¿Necesito permiso de trabajo?
Domandare se è necessario un permesso di lavoro
Ile wynosi płaca minimalna w [nazwa kraju]?
¿Cuál es el salario mínimo interprofesional?
Informarsi sul salario minimo
Jestem ___________________ .
Soy ____________________.
Dire qual è la tua situazione professionale
zatrudniony/a
asalariado
Situazione professionale
bezrobotny/a
desempleado
Situazione professionale
przedsiębiorcą
empresario
Situazione professionale
osobą pracującą na własny rachunek / samozatrudniony/a
autónomo
Situazione professionale
praktykantem/praktykantką
trabajador en prácticas
Situazione professionale
wolontariuszem/wolontariuszką
voluntario
Situazione professionale
doradcą
asesor
Situazione professionale
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować się jako wolny strzelec/freelancer.
Me gustaría darme de alta como autónomo.
Dire che vuoi registrarti come libero professionista

Lavoro - Contratti

Jaki rodzaj umowy o pracę Pan/Pani ma?
¿Qué tipo de contrato laboral ofrecen ustedes?
Informarsi sul tipo di contratto
Mam umowę ___________.
Tengo un contrato ______________.
Dire quale tipo di contratto hai
o pracę na pełny etat
a tiempo completo
Tipo di contratto
o pracę w niepełnym wymiarze godzin
a tiempo parcial
Tipo di contratto
(o pracę) na czas określony
de duración determinada
Tipo di contratto
(o pracę) na czas nieokreślony
indefinido
Tipo di contratto
o pracę sezonową
de temporada
Tipo di contratto
Kiedy będę dostawać wypłatę?
¿Cuándo se cobra?
Domandare quando riceverai lo stipendio
Chciałabym/Chciałabym poprosić o _________.
Me gustaría solicitar _____________.
Chiedere un periodo di congedo
urlop macierzyński
la baja por maternidad
Tipo di congedo
urlop ojcowski
la baja por paternidad
Tipo di congedo
chorobowe
la baja por enfermedad
Tipo di congedo
kilka dni urlopu
días libres
Tipo di congedo

Lavoro - Dichiarazione dei redditi

Chciałabym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o opodatkowaniu.
Me gustaría informarme sobre los impuestos
Informarsi sulle tasse
Chciałabym/Chciałabym zgłosić moje dochody.
Me gustaría declarar mis ingresos.
Dire che vuoi fare la dichiarazione dei redditi
Chciałabym/Chciałabym zatrudnić księgowego do pomocy z moim zeznaniem podatkowym.
Me gustaría contratar a un asesor fiscal para que me ayude con la declaración de la renta.
Dire che hai bisogno dell'aiuto di un commercialista per fare la dichiarazione dei redditi
Do kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe?
¿Cuándo acaba el plazo de presentación de la declaración de la renta?
Domandare quando è la scadenza per inviare la tua dichiarazione dei redditi
Co mi grozi za spóźnienie z zeznaniem podatkowym?
¿Existen sanciones por presentar la declaración de la renta fuera de plazo?
Domandare se ci sono sanzioni se non invii in tempo la dichiarazione dei redditi.
Kto poinformuje mnie ______________?
¿Cómo me informarán de _______________?
Domandare chi ti farà sapere se ti spetta un rimborso o se devi pagare più tasse
ile wynosi mój zwrot podatku
¿Cuánto me sale a devolver?
Opzione fiscale
czy muszę zapłacić dopłatę podatku
¿Cuánto me sale a pagar?
Opzione fiscale