Nederlandese | Frasario - Immigrazione | Lavoro

Lavoro - Generale

Czy mogę (legalnie) pracować w [nazwa kraju]?
Kan ik in [land] werken?
Chiedere se puoi lavorare in un determinato paese
Czy muszę posiadać numer ubezpieczenia społecznego, zanim zacznę pracę?
Heb ik een burgerservicenummer nodig om te kunnen werken?
Domandare se è necessario un numero di previdenza sociale per lavorare
Czy muszę mieć zezwolenie na pracę?
Heb ik een werkvergunning nodig?
Domandare se è necessario un permesso di lavoro
Ile wynosi płaca minimalna w [nazwa kraju]?
Wat is het nationale minimumloon?
Informarsi sul salario minimo
Jestem ___________________ .
Ik ben ___________________ .
Dire qual è la tua situazione professionale
zatrudniony/a
werkende
Situazione professionale
bezrobotny/a
werkloos
Situazione professionale
przedsiębiorcą
een ondernemer
Situazione professionale
osobą pracującą na własny rachunek / samozatrudniony/a
een zelfstandige
Situazione professionale
praktykantem/praktykantką
een stagair
Situazione professionale
wolontariuszem/wolontariuszką
een vrijwilliger
Situazione professionale
doradcą
een consultant
Situazione professionale
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować się jako wolny strzelec/freelancer.
Ik zou mij graag registreren als een professionele freelancer.
Dire che vuoi registrarti come libero professionista

Lavoro - Contratti

Jaki rodzaj umowy o pracę Pan/Pani ma?
Welk type arbeidsovereenkomst biedt u aan?
Informarsi sul tipo di contratto
Mam umowę ___________.
Ik heb een ______________ arbeidsovereenkomst.
Dire quale tipo di contratto hai
o pracę na pełny etat
voltijdse
Tipo di contratto
o pracę w niepełnym wymiarze godzin
deeltijdse
Tipo di contratto
(o pracę) na czas określony
tijdelijke
Tipo di contratto
(o pracę) na czas nieokreślony
permanente
Tipo di contratto
o pracę sezonową
seizoensgebonden
Tipo di contratto
Kiedy będę dostawać wypłatę?
Wanneer wordt mijn salaris betaald?
Domandare quando riceverai lo stipendio
Chciałabym/Chciałabym poprosić o _________.
Ik zou graag _________ aanvragen.
Chiedere un periodo di congedo
urlop macierzyński
moederschapsverlof
Tipo di congedo
urlop ojcowski
vaderschapsverlof
Tipo di congedo
chorobowe
ziekteverlof
Tipo di congedo
kilka dni urlopu
vrije dagen
Tipo di congedo

Lavoro - Dichiarazione dei redditi

Chciałabym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o opodatkowaniu.
Ik zou graag meer informatie willen over belastingen.
Informarsi sulle tasse
Chciałabym/Chciałabym zgłosić moje dochody.
Ik zou graag een loonaangifte doen.
Dire che vuoi fare la dichiarazione dei redditi
Chciałabym/Chciałabym zatrudnić księgowego do pomocy z moim zeznaniem podatkowym.
Ik zou graag een boekhouder huren om mij te helpen met mijn belastingteruggave.
Dire che hai bisogno dell'aiuto di un commercialista per fare la dichiarazione dei redditi
Do kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe?
Wanneer is de deadline voor het verzenden van mijn belastingteruggave?
Domandare quando è la scadenza per inviare la tua dichiarazione dei redditi
Co mi grozi za spóźnienie z zeznaniem podatkowym?
Zijn er sancties als ik mijn belastingteruggave niet tijdig indien?
Domandare se ci sono sanzioni se non invii in tempo la dichiarazione dei redditi.
Kto poinformuje mnie ______________?
Wie informeert mij over ______________?
Domandare chi ti farà sapere se ti spetta un rimborso o se devi pagare più tasse
ile wynosi mój zwrot podatku
hoeveel mijn belastingteruggave is
Opzione fiscale
czy muszę zapłacić dopłatę podatku
of ik meer belastingen schuldig ben
Opzione fiscale