Italiano | Frasario - Immigrazione | Lavoro

Lavoro - Generale

Czy mogę (legalnie) pracować w [nazwa kraju]?
Ho i requisiti per lavorare in [paese]?
Chiedere se puoi lavorare in un determinato paese
Czy muszę posiadać numer ubezpieczenia społecznego, zanim zacznę pracę?
Devo avere un numero di previdenza sociale prima di iniziare a lavorare?
Domandare se è necessario un numero di previdenza sociale per lavorare
Czy muszę mieć zezwolenie na pracę?
Ho bisogno di un permesso di lavoro?
Domandare se è necessario un permesso di lavoro
Ile wynosi płaca minimalna w [nazwa kraju]?
Qual è il salario minimo?
Informarsi sul salario minimo
Jestem ___________________ .
Sono ____________.
Dire qual è la tua situazione professionale
zatrudniony/a
impiegato/a
Situazione professionale
bezrobotny/a
disoccupato/a
Situazione professionale
przedsiębiorcą
un imprenditore/un'imprenditrice
Situazione professionale
osobą pracującą na własny rachunek / samozatrudniony/a
un lavoratore autonomo
Situazione professionale
praktykantem/praktykantką
uno/a stagista
Situazione professionale
wolontariuszem/wolontariuszką
un/una volontario/a
Situazione professionale
doradcą
un/a consulente
Situazione professionale
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować się jako wolny strzelec/freelancer.
Vorrei registrarmi come libero professionista.
Dire che vuoi registrarti come libero professionista

Lavoro - Contratti

Jaki rodzaj umowy o pracę Pan/Pani ma?
Che tipo di contratto di lavoro offrite?
Informarsi sul tipo di contratto
Mam umowę ___________.
Ho un contratto _________.
Dire quale tipo di contratto hai
o pracę na pełny etat
a tempo pieno
Tipo di contratto
o pracę w niepełnym wymiarze godzin
part-time
Tipo di contratto
(o pracę) na czas określony
a tempo determinato
Tipo di contratto
(o pracę) na czas nieokreślony
a tempo indeterminato
Tipo di contratto
o pracę sezonową
stagionale
Tipo di contratto
Kiedy będę dostawać wypłatę?
Quando viene versato lo stipendio?
Domandare quando riceverai lo stipendio
Chciałabym/Chciałabym poprosić o _________.
Vorrei chiedere ___________.
Chiedere un periodo di congedo
urlop macierzyński
il congedo di maternità
Tipo di congedo
urlop ojcowski
il congedo di paternità
Tipo di congedo
chorobowe
il congedo per malattia
Tipo di congedo
kilka dni urlopu
dei giorni liberi
Tipo di congedo

Lavoro - Dichiarazione dei redditi

Chciałabym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o opodatkowaniu.
Vorrei avere delle informazioni sulla tassazione.
Informarsi sulle tasse
Chciałabym/Chciałabym zgłosić moje dochody.
Vorrei fare la dichiarazione dei redditi.
Dire che vuoi fare la dichiarazione dei redditi
Chciałabym/Chciałabym zatrudnić księgowego do pomocy z moim zeznaniem podatkowym.
Vorrei assumere un commercialista per aiutarmi con la dichiarazione dei redditi.
Dire che hai bisogno dell'aiuto di un commercialista per fare la dichiarazione dei redditi
Do kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe?
Qual è la scadenza per inviare la mia dichiarazione dei redditi?
Domandare quando è la scadenza per inviare la tua dichiarazione dei redditi
Co mi grozi za spóźnienie z zeznaniem podatkowym?
Ci sono sanzioni se non invio la mia dichiarazione dei redditi in tempo?
Domandare se ci sono sanzioni se non invii in tempo la dichiarazione dei redditi.
Kto poinformuje mnie ______________?
Chi mi farà sapere ____________ ?
Domandare chi ti farà sapere se ti spetta un rimborso o se devi pagare più tasse
ile wynosi mój zwrot podatku
quanto mi verrà rimborsato
Opzione fiscale
czy muszę zapłacić dopłatę podatku
se devo pagare più tasse
Opzione fiscale