Greco | Frasario - Immigrazione | Lavoro

Lavoro - Generale

Czy mogę (legalnie) pracować w [nazwa kraju]?
Μπορώ να δουλέψω στην [χώρα];
Chiedere se puoi lavorare in un determinato paese
Czy muszę posiadać numer ubezpieczenia społecznego, zanim zacznę pracę?
Χρειάζομαι αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων, πριν αρχίσω να εργάζομαι;
Domandare se è necessario un numero di previdenza sociale per lavorare
Czy muszę mieć zezwolenie na pracę?
Χρειάζομαι άδεια εργασίας;
Domandare se è necessario un permesso di lavoro
Ile wynosi płaca minimalna w [nazwa kraju]?
Ποιος είναι ο εθνικός κατώτατος μισθός;
Informarsi sul salario minimo
Jestem ___________________ .
Είμαι _________________.
Dire qual è la tua situazione professionale
zatrudniony/a
μισθωτός
Situazione professionale
bezrobotny/a
άνεργος
Situazione professionale
przedsiębiorcą
επιχειρηματίας
Situazione professionale
osobą pracującą na własny rachunek / samozatrudniony/a
αυτοαπασχολούμενος
Situazione professionale
praktykantem/praktykantką
ασκούμενος σε πρακτική
Situazione professionale
wolontariuszem/wolontariuszką
εθελοντής
Situazione professionale
doradcą
σύμβουλος
Situazione professionale
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować się jako wolny strzelec/freelancer.
Θα ήθελα να εγγραφώ ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος.
Dire che vuoi registrarti come libero professionista

Lavoro - Contratti

Jaki rodzaj umowy o pracę Pan/Pani ma?
Τι είδος συμβολαίου προσφέρετε;
Informarsi sul tipo di contratto
Mam umowę ___________.
Έχω ένα ______________ συμβόλαιο.
Dire quale tipo di contratto hai
o pracę na pełny etat
πλήρους απασχόλησης
Tipo di contratto
o pracę w niepełnym wymiarze godzin
μερικής απασχόλησης
Tipo di contratto
(o pracę) na czas określony
ορισμένης διάρκειας
Tipo di contratto
(o pracę) na czas nieokreślony
μόνιμο
Tipo di contratto
o pracę sezonową
εποχιακός
Tipo di contratto
Kiedy będę dostawać wypłatę?
Πότε θα λάβω το μισθό μου;
Domandare quando riceverai lo stipendio
Chciałabym/Chciałabym poprosić o _________.
Θα ήθελα να ζητήσω _________.
Chiedere un periodo di congedo
urlop macierzyński
άδεια μητρότητας
Tipo di congedo
urlop ojcowski
άδεια πατρότητας
Tipo di congedo
chorobowe
επίδομα ασθενείας
Tipo di congedo
kilka dni urlopu
μέρες άδεια
Tipo di congedo

Lavoro - Dichiarazione dei redditi

Chciałabym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o opodatkowaniu.
Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φόρους.
Informarsi sulle tasse
Chciałabym/Chciałabym zgłosić moje dochody.
Θα ήθελα να δηλώσω τα κέρδη μου.
Dire che vuoi fare la dichiarazione dei redditi
Chciałabym/Chciałabym zatrudnić księgowego do pomocy z moim zeznaniem podatkowym.
Θα ήθελα να προσλάβω λογιστή για να με βοηθήσει με την φορολογική μου δήλωση.
Dire che hai bisogno dell'aiuto di un commercialista per fare la dichiarazione dei redditi
Do kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe?
Πότε είναι η προθεσμία για να στείλω την φορολογική μου δήλωση;
Domandare quando è la scadenza per inviare la tua dichiarazione dei redditi
Co mi grozi za spóźnienie z zeznaniem podatkowym?
Υπάρχουν οποιεσδήποτε κυρώσεις αν δεν στείλω την φορολογική μου δήλωση εγκαίρως;
Domandare se ci sono sanzioni se non invii in tempo la dichiarazione dei redditi.
Kto poinformuje mnie ______________?
Ποιος θα με ενημερώσει ______________;
Domandare chi ti farà sapere se ti spetta un rimborso o se devi pagare più tasse
ile wynosi mój zwrot podatku
πόσο φόρο θα μου επιστρέψουν
Opzione fiscale
czy muszę zapłacić dopłatę podatku
αν χρωστάω περισσότερο φόρο
Opzione fiscale