Danese | Frasario - Immigrazione | Lavoro

Lavoro - Generale

Czy mogę (legalnie) pracować w [nazwa kraju]?
Må jeg arbejde i [land]?
Chiedere se puoi lavorare in un determinato paese
Czy muszę posiadać numer ubezpieczenia społecznego, zanim zacznę pracę?
Skal jeg bruge et cpr-nummer inden jeg begynder at arbejde?
Domandare se è necessario un numero di previdenza sociale per lavorare
Czy muszę mieć zezwolenie na pracę?
Behøver jeg en arbejdstilladelse?
Domandare se è necessario un permesso di lavoro
Ile wynosi płaca minimalna w [nazwa kraju]?
Hvad er landets mindsteløn?
Informarsi sul salario minimo
Jestem ___________________ .
Jeg er ___________________ .
Dire qual è la tua situazione professionale
zatrudniony/a
ansat
Situazione professionale
bezrobotny/a
arbejdsløs
Situazione professionale
przedsiębiorcą
iværksætter
Situazione professionale
osobą pracującą na własny rachunek / samozatrudniony/a
selvstændig
Situazione professionale
praktykantem/praktykantką
praktikant
Situazione professionale
wolontariuszem/wolontariuszką
frivillig
Situazione professionale
doradcą
konsulent
Situazione professionale
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować się jako wolny strzelec/freelancer.
Jeg vil gerne registrere mig som professionel freelancer.
Dire che vuoi registrarti come libero professionista

Lavoro - Contratti

Jaki rodzaj umowy o pracę Pan/Pani ma?
Hvilken type ansættelseskontrakt har I?
Informarsi sul tipo di contratto
Mam umowę ___________.
Jeg har en ______________ kontrakt.
Dire quale tipo di contratto hai
o pracę na pełny etat
fuldtids-
Tipo di contratto
o pracę w niepełnym wymiarze godzin
deltids-
Tipo di contratto
(o pracę) na czas określony
tidsbegrænset
Tipo di contratto
(o pracę) na czas nieokreślony
tidsubegrænset
Tipo di contratto
o pracę sezonową
sæsonbegrænset
Tipo di contratto
Kiedy będę dostawać wypłatę?
Hvornår får jeg løn?
Domandare quando riceverai lo stipendio
Chciałabym/Chciałabym poprosić o _________.
Jeg vil gerne bede om _________.
Chiedere un periodo di congedo
urlop macierzyński
barsel
Tipo di congedo
urlop ojcowski
fædreorlov
Tipo di congedo
chorobowe
sygeorlov
Tipo di congedo
kilka dni urlopu
feriedage
Tipo di congedo

Lavoro - Dichiarazione dei redditi

Chciałabym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o opodatkowaniu.
Jeg vil gerne have oplysninger om skat.
Informarsi sulle tasse
Chciałabym/Chciałabym zgłosić moje dochody.
Jeg vil gerne melde min indtjening.
Dire che vuoi fare la dichiarazione dei redditi
Chciałabym/Chciałabym zatrudnić księgowego do pomocy z moim zeznaniem podatkowym.
Jeg vil gerne hyre en revisor til at hjælpe mig med min selvangivelse.
Dire che hai bisogno dell'aiuto di un commercialista per fare la dichiarazione dei redditi
Do kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe?
Hvornår er der deadline for at sende min selvangivelse?
Domandare quando è la scadenza per inviare la tua dichiarazione dei redditi
Co mi grozi za spóźnienie z zeznaniem podatkowym?
Er der bøder, hvis jeg ikke sender min selvangivelse til tiden?
Domandare se ci sono sanzioni se non invii in tempo la dichiarazione dei redditi.
Kto poinformuje mnie ______________?
Hvem vil informere mig om ______________?
Domandare chi ti farà sapere se ti spetta un rimborso o se devi pagare più tasse
ile wynosi mój zwrot podatku
hvor meget tilbagebetaling jeg får
Opzione fiscale
czy muszę zapłacić dopłatę podatku
at jeg skylder mere i skat
Opzione fiscale