Cinese | Frasario - Immigrazione | Lavoro

Lavoro - Generale

Czy mogę (legalnie) pracować w [nazwa kraju]?
请问我可以在【国家】工作吗?
Chiedere se puoi lavorare in un determinato paese
Czy muszę posiadać numer ubezpieczenia społecznego, zanim zacznę pracę?
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Domandare se è necessario un numero di previdenza sociale per lavorare
Czy muszę mieć zezwolenie na pracę?
请问我需要工作许可证吗?
Domandare se è necessario un permesso di lavoro
Ile wynosi płaca minimalna w [nazwa kraju]?
全国最低工资是多少?
Informarsi sul salario minimo
Jestem ___________________ .
我是___________________ 。
Dire qual è la tua situazione professionale
zatrudniony/a
雇佣
Situazione professionale
bezrobotny/a
待业
Situazione professionale
przedsiębiorcą
企业家
Situazione professionale
osobą pracującą na własny rachunek / samozatrudniony/a
自雇者
Situazione professionale
praktykantem/praktykantką
实习生
Situazione professionale
wolontariuszem/wolontariuszką
志愿者
Situazione professionale
doradcą
顾问
Situazione professionale
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować się jako wolny strzelec/freelancer.
我想要以自由职业者身份登记。
Dire che vuoi registrarti come libero professionista

Lavoro - Contratti

Jaki rodzaj umowy o pracę Pan/Pani ma?
你提供哪种类型的工作合同?
Informarsi sul tipo di contratto
Mam umowę ___________.
我有一个______________合同。
Dire quale tipo di contratto hai
o pracę na pełny etat
全职
Tipo di contratto
o pracę w niepełnym wymiarze godzin
兼职
Tipo di contratto
(o pracę) na czas określony
定期合同
Tipo di contratto
(o pracę) na czas nieokreślony
永久合同
Tipo di contratto
o pracę sezonową
季节性合同
Tipo di contratto
Kiedy będę dostawać wypłatę?
我什么时候能拿到我的工资?
Domandare quando riceverai lo stipendio
Chciałabym/Chciałabym poprosić o _________.
我想要_________。
Chiedere un periodo di congedo
urlop macierzyński
产假
Tipo di congedo
urlop ojcowski
陪产假
Tipo di congedo
chorobowe
病假
Tipo di congedo
kilka dni urlopu
请假
Tipo di congedo

Lavoro - Dichiarazione dei redditi

Chciałabym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o opodatkowaniu.
我想要了解纳税的相关信息。
Informarsi sulle tasse
Chciałabym/Chciałabym zgłosić moje dochody.
我想要申报我的收入。
Dire che vuoi fare la dichiarazione dei redditi
Chciałabym/Chciałabym zatrudnić księgowego do pomocy z moim zeznaniem podatkowym.
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Dire che hai bisogno dell'aiuto di un commercialista per fare la dichiarazione dei redditi
Do kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe?
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Domandare quando è la scadenza per inviare la tua dichiarazione dei redditi
Co mi grozi za spóźnienie z zeznaniem podatkowym?
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Domandare se ci sono sanzioni se non invii in tempo la dichiarazione dei redditi.
Kto poinformuje mnie ______________?
谁会告诉我______________?
Domandare chi ti farà sapere se ti spetta un rimborso o se devi pagare più tasse
ile wynosi mój zwrot podatku
我的税收返还是多少
Opzione fiscale
czy muszę zapłacić dopłatę podatku
我是否要交更多税
Opzione fiscale