Polacco | Frasario - Immigrazione | Lavoro

Lavoro - Generale

Kan ik in [land] werken?
Czy mogę (legalnie) pracować w [nazwa kraju]?
Chiedere se puoi lavorare in un determinato paese
Heb ik een burgerservicenummer nodig om te kunnen werken?
Czy muszę posiadać numer ubezpieczenia społecznego, zanim zacznę pracę?
Domandare se è necessario un numero di previdenza sociale per lavorare
Heb ik een werkvergunning nodig?
Czy muszę mieć zezwolenie na pracę?
Domandare se è necessario un permesso di lavoro
Wat is het nationale minimumloon?
Ile wynosi płaca minimalna w [nazwa kraju]?
Informarsi sul salario minimo
Ik ben ___________________ .
Jestem ___________________ .
Dire qual è la tua situazione professionale
werkende
zatrudniony/a
Situazione professionale
werkloos
bezrobotny/a
Situazione professionale
een ondernemer
przedsiębiorcą
Situazione professionale
een zelfstandige
osobą pracującą na własny rachunek / samozatrudniony/a
Situazione professionale
een stagair
praktykantem/praktykantką
Situazione professionale
een vrijwilliger
wolontariuszem/wolontariuszką
Situazione professionale
een consultant
doradcą
Situazione professionale
Ik zou mij graag registreren als een professionele freelancer.
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować się jako wolny strzelec/freelancer.
Dire che vuoi registrarti come libero professionista

Lavoro - Contratti

Welk type arbeidsovereenkomst biedt u aan?
Jaki rodzaj umowy o pracę Pan/Pani ma?
Informarsi sul tipo di contratto
Ik heb een ______________ arbeidsovereenkomst.
Mam umowę ___________.
Dire quale tipo di contratto hai
voltijdse
o pracę na pełny etat
Tipo di contratto
deeltijdse
o pracę w niepełnym wymiarze godzin
Tipo di contratto
tijdelijke
(o pracę) na czas określony
Tipo di contratto
permanente
(o pracę) na czas nieokreślony
Tipo di contratto
seizoensgebonden
o pracę sezonową
Tipo di contratto
Wanneer wordt mijn salaris betaald?
Kiedy będę dostawać wypłatę?
Domandare quando riceverai lo stipendio
Ik zou graag _________ aanvragen.
Chciałabym/Chciałabym poprosić o _________.
Chiedere un periodo di congedo
moederschapsverlof
urlop macierzyński
Tipo di congedo
vaderschapsverlof
urlop ojcowski
Tipo di congedo
ziekteverlof
chorobowe
Tipo di congedo
vrije dagen
kilka dni urlopu
Tipo di congedo

Lavoro - Dichiarazione dei redditi

Ik zou graag meer informatie willen over belastingen.
Chciałabym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o opodatkowaniu.
Informarsi sulle tasse
Ik zou graag een loonaangifte doen.
Chciałabym/Chciałabym zgłosić moje dochody.
Dire che vuoi fare la dichiarazione dei redditi
Ik zou graag een boekhouder huren om mij te helpen met mijn belastingteruggave.
Chciałabym/Chciałabym zatrudnić księgowego do pomocy z moim zeznaniem podatkowym.
Dire che hai bisogno dell'aiuto di un commercialista per fare la dichiarazione dei redditi
Wanneer is de deadline voor het verzenden van mijn belastingteruggave?
Do kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe?
Domandare quando è la scadenza per inviare la tua dichiarazione dei redditi
Zijn er sancties als ik mijn belastingteruggave niet tijdig indien?
Co mi grozi za spóźnienie z zeznaniem podatkowym?
Domandare se ci sono sanzioni se non invii in tempo la dichiarazione dei redditi.
Wie informeert mij over ______________?
Kto poinformuje mnie ______________?
Domandare chi ti farà sapere se ti spetta un rimborso o se devi pagare più tasse
hoeveel mijn belastingteruggave is
ile wynosi mój zwrot podatku
Opzione fiscale
of ik meer belastingen schuldig ben
czy muszę zapłacić dopłatę podatku
Opzione fiscale