Ceco | Frasario - Immigrazione | Lavoro

Lavoro - Generale

Kan ik in [land] werken?
Mohu legálně pracovat v [country]?
Chiedere se puoi lavorare in un determinato paese
Heb ik een burgerservicenummer nodig om te kunnen werken?
Potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce?
Domandare se è necessario un numero di previdenza sociale per lavorare
Heb ik een werkvergunning nodig?
Potřebuji pracovní povolení?
Domandare se è necessario un permesso di lavoro
Wat is het nationale minimumloon?
Jaká je národní minimální mzda?
Informarsi sul salario minimo
Ik ben ___________________ .
Já jsem ___________________ .
Dire qual è la tua situazione professionale
werkende
zaměstnaný
Situazione professionale
werkloos
nezaměstnaný
Situazione professionale
een ondernemer
podnikatel
Situazione professionale
een zelfstandige
osoba samostatně výdělečně činná
Situazione professionale
een stagair
stážista
Situazione professionale
een vrijwilliger
dobrovolník
Situazione professionale
een consultant
poradce
Situazione professionale
Ik zou mij graag registreren als een professionele freelancer.
Chtěl/a bych se zaregistrovat jako osoba samostatně výdělečně činná.
Dire che vuoi registrarti come libero professionista

Lavoro - Contratti

Welk type arbeidsovereenkomst biedt u aan?
Jaký druh pracovní smlouvy máte?
Informarsi sul tipo di contratto
Ik heb een ______________ arbeidsovereenkomst.
Mám ______________ smlouvu.
Dire quale tipo di contratto hai
voltijdse
na plný úvazek
Tipo di contratto
deeltijdse
na poloviční úvazek
Tipo di contratto
tijdelijke
na dobu určitou
Tipo di contratto
permanente
trvalá pozice
Tipo di contratto
seizoensgebonden
sezonní práce
Tipo di contratto
Wanneer wordt mijn salaris betaald?
Kde budu dostávat výplatu?
Domandare quando riceverai lo stipendio
Ik zou graag _________ aanvragen.
Rád/a bych žádal/a o _________.
Chiedere un periodo di congedo
moederschapsverlof
mateřská dovolená
Tipo di congedo
vaderschapsverlof
otcovská dovolená
Tipo di congedo
ziekteverlof
nemocenská
Tipo di congedo
vrije dagen
volný den
Tipo di congedo

Lavoro - Dichiarazione dei redditi

Ik zou graag meer informatie willen over belastingen.
Rád/a bych vědel/a více o daních.
Informarsi sulle tasse
Ik zou graag een loonaangifte doen.
Rád/a bych nahlásil/a své příjmy.
Dire che vuoi fare la dichiarazione dei redditi
Ik zou graag een boekhouder huren om mij te helpen met mijn belastingteruggave.
Rád/a bych si najmul/a učetního, aby mi pomohl s daňovým přiznáním.
Dire che hai bisogno dell'aiuto di un commercialista per fare la dichiarazione dei redditi
Wanneer is de deadline voor het verzenden van mijn belastingteruggave?
Kdy je uzávěrka pro podání daňového přiznání?
Domandare quando è la scadenza per inviare la tua dichiarazione dei redditi
Zijn er sancties als ik mijn belastingteruggave niet tijdig indien?
Existují sankce pokud nepošlu své daňové příznání včas?
Domandare se ci sono sanzioni se non invii in tempo la dichiarazione dei redditi.
Wie informeert mij over ______________?
Kdo mi dá vědět ______________?
Domandare chi ti farà sapere se ti spetta un rimborso o se devi pagare più tasse
hoeveel mijn belastingteruggave is
výše kolik dostanu zpátky
Opzione fiscale
of ik meer belastingen schuldig ben
jestliže musím zaplatit více daní
Opzione fiscale