Polacco | Frasario - Immigrazione | Lavoro

Lavoro - Generale

Am I eligible to work in [country]?
Czy mogę (legalnie) pracować w [nazwa kraju]?
Chiedere se puoi lavorare in un determinato paese
Do I need a social security number before I start working?
Czy muszę posiadać numer ubezpieczenia społecznego, zanim zacznę pracę?
Domandare se è necessario un numero di previdenza sociale per lavorare
Do I need a work permit?
Czy muszę mieć zezwolenie na pracę?
Domandare se è necessario un permesso di lavoro
What is the national minimum wage?
Ile wynosi płaca minimalna w [nazwa kraju]?
Informarsi sul salario minimo
I am ___________________ .
Jestem ___________________ .
Dire qual è la tua situazione professionale
employed
zatrudniony/a
Situazione professionale
unemployed
bezrobotny/a
Situazione professionale
an entrepreneur
przedsiębiorcą
Situazione professionale
self-employed
osobą pracującą na własny rachunek / samozatrudniony/a
Situazione professionale
an intern
praktykantem/praktykantką
Situazione professionale
a volunteer
wolontariuszem/wolontariuszką
Situazione professionale
a consultant
doradcą
Situazione professionale
I would like to register as a freelance professional.
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować się jako wolny strzelec/freelancer.
Dire che vuoi registrarti come libero professionista

Lavoro - Contratti

What type of employment contract do you have?
Jaki rodzaj umowy o pracę Pan/Pani ma?
Informarsi sul tipo di contratto
I have a ______________ contract.
Mam umowę ___________.
Dire quale tipo di contratto hai
full-time
o pracę na pełny etat
Tipo di contratto
part-time
o pracę w niepełnym wymiarze godzin
Tipo di contratto
fixed-term
(o pracę) na czas określony
Tipo di contratto
permanent
(o pracę) na czas nieokreślony
Tipo di contratto
seasonal
o pracę sezonową
Tipo di contratto
When do I get my paycheck?
Kiedy będę dostawać wypłatę?
Domandare quando riceverai lo stipendio
I would like to ask for _________.
Chciałabym/Chciałabym poprosić o _________.
Chiedere un periodo di congedo
maternity leave
urlop macierzyński
Tipo di congedo
paternity leave
urlop ojcowski
Tipo di congedo
sick leave
chorobowe
Tipo di congedo
days off
kilka dni urlopu
Tipo di congedo

Lavoro - Dichiarazione dei redditi

I would like to have some information on taxation.
Chciałabym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o opodatkowaniu.
Informarsi sulle tasse
I would like to report my earnings.
Chciałabym/Chciałabym zgłosić moje dochody.
Dire che vuoi fare la dichiarazione dei redditi
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Chciałabym/Chciałabym zatrudnić księgowego do pomocy z moim zeznaniem podatkowym.
Dire che hai bisogno dell'aiuto di un commercialista per fare la dichiarazione dei redditi
When is the deadline to send my tax return?
Do kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe?
Domandare quando è la scadenza per inviare la tua dichiarazione dei redditi
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Co mi grozi za spóźnienie z zeznaniem podatkowym?
Domandare se ci sono sanzioni se non invii in tempo la dichiarazione dei redditi.
Who will let me know ______________ ?
Kto poinformuje mnie ______________?
Domandare chi ti farà sapere se ti spetta un rimborso o se devi pagare più tasse
how much my refund is
ile wynosi mój zwrot podatku
Opzione fiscale
if I owe more tax
czy muszę zapłacić dopłatę podatku
Opzione fiscale