Danese | Frasario - Immigrazione | Lavoro

Lavoro - Generale

Μπορώ να δουλέψω στην [χώρα];
Må jeg arbejde i [land]?
Chiedere se puoi lavorare in un determinato paese
Χρειάζομαι αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων, πριν αρχίσω να εργάζομαι;
Skal jeg bruge et cpr-nummer inden jeg begynder at arbejde?
Domandare se è necessario un numero di previdenza sociale per lavorare
Χρειάζομαι άδεια εργασίας;
Behøver jeg en arbejdstilladelse?
Domandare se è necessario un permesso di lavoro
Ποιος είναι ο εθνικός κατώτατος μισθός;
Hvad er landets mindsteløn?
Informarsi sul salario minimo
Είμαι _________________.
Jeg er ___________________ .
Dire qual è la tua situazione professionale
μισθωτός
ansat
Situazione professionale
άνεργος
arbejdsløs
Situazione professionale
επιχειρηματίας
iværksætter
Situazione professionale
αυτοαπασχολούμενος
selvstændig
Situazione professionale
ασκούμενος σε πρακτική
praktikant
Situazione professionale
εθελοντής
frivillig
Situazione professionale
σύμβουλος
konsulent
Situazione professionale
Θα ήθελα να εγγραφώ ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος.
Jeg vil gerne registrere mig som professionel freelancer.
Dire che vuoi registrarti come libero professionista

Lavoro - Contratti

Τι είδος συμβολαίου προσφέρετε;
Hvilken type ansættelseskontrakt har I?
Informarsi sul tipo di contratto
Έχω ένα ______________ συμβόλαιο.
Jeg har en ______________ kontrakt.
Dire quale tipo di contratto hai
πλήρους απασχόλησης
fuldtids-
Tipo di contratto
μερικής απασχόλησης
deltids-
Tipo di contratto
ορισμένης διάρκειας
tidsbegrænset
Tipo di contratto
μόνιμο
tidsubegrænset
Tipo di contratto
εποχιακός
sæsonbegrænset
Tipo di contratto
Πότε θα λάβω το μισθό μου;
Hvornår får jeg løn?
Domandare quando riceverai lo stipendio
Θα ήθελα να ζητήσω _________.
Jeg vil gerne bede om _________.
Chiedere un periodo di congedo
άδεια μητρότητας
barsel
Tipo di congedo
άδεια πατρότητας
fædreorlov
Tipo di congedo
επίδομα ασθενείας
sygeorlov
Tipo di congedo
μέρες άδεια
feriedage
Tipo di congedo

Lavoro - Dichiarazione dei redditi

Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φόρους.
Jeg vil gerne have oplysninger om skat.
Informarsi sulle tasse
Θα ήθελα να δηλώσω τα κέρδη μου.
Jeg vil gerne melde min indtjening.
Dire che vuoi fare la dichiarazione dei redditi
Θα ήθελα να προσλάβω λογιστή για να με βοηθήσει με την φορολογική μου δήλωση.
Jeg vil gerne hyre en revisor til at hjælpe mig med min selvangivelse.
Dire che hai bisogno dell'aiuto di un commercialista per fare la dichiarazione dei redditi
Πότε είναι η προθεσμία για να στείλω την φορολογική μου δήλωση;
Hvornår er der deadline for at sende min selvangivelse?
Domandare quando è la scadenza per inviare la tua dichiarazione dei redditi
Υπάρχουν οποιεσδήποτε κυρώσεις αν δεν στείλω την φορολογική μου δήλωση εγκαίρως;
Er der bøder, hvis jeg ikke sender min selvangivelse til tiden?
Domandare se ci sono sanzioni se non invii in tempo la dichiarazione dei redditi.
Ποιος θα με ενημερώσει ______________;
Hvem vil informere mig om ______________?
Domandare chi ti farà sapere se ti spetta un rimborso o se devi pagare più tasse
πόσο φόρο θα μου επιστρέψουν
hvor meget tilbagebetaling jeg får
Opzione fiscale
αν χρωστάω περισσότερο φόρο
at jeg skylder mere i skat
Opzione fiscale