Turco | Frasario - Immigrazione | Lavoro

Lavoro - Generale

请问我可以在【国家】工作吗?
[ülke] için çalışma iznim var mı?
Chiedere se puoi lavorare in un determinato paese
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Çalışmaya başlamadan önce sosyal güvenlik numarasına ihtiyacım var mı?
Domandare se è necessario un numero di previdenza sociale per lavorare
请问我需要工作许可证吗?
Çalışma iznine ihtiyacım var mı?
Domandare se è necessario un permesso di lavoro
全国最低工资是多少?
Asgari ücret ne kadar?
Informarsi sul salario minimo
我是___________________ 。
Ben ___________________.
Dire qual è la tua situazione professionale
雇佣
çalışıyorum
Situazione professionale
待业
işsizim
Situazione professionale
企业家
girişimciyim
Situazione professionale
自雇者
serbest meslek sahibiyim
Situazione professionale
实习生
stajyerim
Situazione professionale
志愿者
gönüllüyüm
Situazione professionale
顾问
danışmanım
Situazione professionale
我想要以自由职业者身份登记。
Serbest çalışan olarak kayıt olmak istiyorum.
Dire che vuoi registrarti come libero professionista

Lavoro - Contratti

你提供哪种类型的工作合同?
Ne tür bir iş sözleşmeniz var?
Informarsi sul tipo di contratto
我有一个______________合同。
Sözleşmem ______________.
Dire quale tipo di contratto hai
全职
tam zamanlı
Tipo di contratto
兼职
yarı zamanlı
Tipo di contratto
定期合同
süreli sözleşme
Tipo di contratto
永久合同
kalıcı
Tipo di contratto
季节性合同
mevsimlik
Tipo di contratto
我什么时候能拿到我的工资?
Maaş çekimi ne zaman alabilirim?
Domandare quando riceverai lo stipendio
我想要_________。
_________ için başvurmak istiyorum.
Chiedere un periodo di congedo
产假
annelik izni
Tipo di congedo
陪产假
babalık izni
Tipo di congedo
病假
hastalık izni
Tipo di congedo
请假
günlük izin
Tipo di congedo

Lavoro - Dichiarazione dei redditi

我想要了解纳税的相关信息。
Vergilerle ilgili bilgi almak istiyorum.
Informarsi sulle tasse
我想要申报我的收入。
Kazancımı beyan etmek istiyorum.
Dire che vuoi fare la dichiarazione dei redditi
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Vergi beyanıma yardım etmesi için bir muhasebeciyle anlaşacağım.
Dire che hai bisogno dell'aiuto di un commercialista per fare la dichiarazione dei redditi
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Vergi beyanını göndermek için son tarih hangisi?
Domandare quando è la scadenza per inviare la tua dichiarazione dei redditi
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Vergi beyanımı zamanında göndermezsem ceza öder miyim?
Domandare se ci sono sanzioni se non invii in tempo la dichiarazione dei redditi.
谁会告诉我______________?
______________ hakkında bana kim haber verecek?
Domandare chi ti farà sapere se ti spetta un rimborso o se devi pagare più tasse
我的税收返还是多少
geri ödeme miktarı
Opzione fiscale
我是否要交更多税
daha dazla vergi ödemem gerekip gerekmediği
Opzione fiscale