Polacco | Frasario - Immigrazione | Lavoro

Lavoro - Generale

请问我可以在【国家】工作吗?
Czy mogę (legalnie) pracować w [nazwa kraju]?
Chiedere se puoi lavorare in un determinato paese
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Czy muszę posiadać numer ubezpieczenia społecznego, zanim zacznę pracę?
Domandare se è necessario un numero di previdenza sociale per lavorare
请问我需要工作许可证吗?
Czy muszę mieć zezwolenie na pracę?
Domandare se è necessario un permesso di lavoro
全国最低工资是多少?
Ile wynosi płaca minimalna w [nazwa kraju]?
Informarsi sul salario minimo
我是___________________ 。
Jestem ___________________ .
Dire qual è la tua situazione professionale
雇佣
zatrudniony/a
Situazione professionale
待业
bezrobotny/a
Situazione professionale
企业家
przedsiębiorcą
Situazione professionale
自雇者
osobą pracującą na własny rachunek / samozatrudniony/a
Situazione professionale
实习生
praktykantem/praktykantką
Situazione professionale
志愿者
wolontariuszem/wolontariuszką
Situazione professionale
顾问
doradcą
Situazione professionale
我想要以自由职业者身份登记。
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować się jako wolny strzelec/freelancer.
Dire che vuoi registrarti come libero professionista

Lavoro - Contratti

你提供哪种类型的工作合同?
Jaki rodzaj umowy o pracę Pan/Pani ma?
Informarsi sul tipo di contratto
我有一个______________合同。
Mam umowę ___________.
Dire quale tipo di contratto hai
全职
o pracę na pełny etat
Tipo di contratto
兼职
o pracę w niepełnym wymiarze godzin
Tipo di contratto
定期合同
(o pracę) na czas określony
Tipo di contratto
永久合同
(o pracę) na czas nieokreślony
Tipo di contratto
季节性合同
o pracę sezonową
Tipo di contratto
我什么时候能拿到我的工资?
Kiedy będę dostawać wypłatę?
Domandare quando riceverai lo stipendio
我想要_________。
Chciałabym/Chciałabym poprosić o _________.
Chiedere un periodo di congedo
产假
urlop macierzyński
Tipo di congedo
陪产假
urlop ojcowski
Tipo di congedo
病假
chorobowe
Tipo di congedo
请假
kilka dni urlopu
Tipo di congedo

Lavoro - Dichiarazione dei redditi

我想要了解纳税的相关信息。
Chciałabym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o opodatkowaniu.
Informarsi sulle tasse
我想要申报我的收入。
Chciałabym/Chciałabym zgłosić moje dochody.
Dire che vuoi fare la dichiarazione dei redditi
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Chciałabym/Chciałabym zatrudnić księgowego do pomocy z moim zeznaniem podatkowym.
Dire che hai bisogno dell'aiuto di un commercialista per fare la dichiarazione dei redditi
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Do kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe?
Domandare quando è la scadenza per inviare la tua dichiarazione dei redditi
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Co mi grozi za spóźnienie z zeznaniem podatkowym?
Domandare se ci sono sanzioni se non invii in tempo la dichiarazione dei redditi.
谁会告诉我______________?
Kto poinformuje mnie ______________?
Domandare chi ti farà sapere se ti spetta un rimborso o se devi pagare più tasse
我的税收返还是多少
ile wynosi mój zwrot podatku
Opzione fiscale
我是否要交更多税
czy muszę zapłacić dopłatę podatku
Opzione fiscale