Danese | Frasario - Immigrazione | Lavoro

Lavoro - Generale

请问我可以在【国家】工作吗?
Må jeg arbejde i [land]?
Chiedere se puoi lavorare in un determinato paese
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Skal jeg bruge et cpr-nummer inden jeg begynder at arbejde?
Domandare se è necessario un numero di previdenza sociale per lavorare
请问我需要工作许可证吗?
Behøver jeg en arbejdstilladelse?
Domandare se è necessario un permesso di lavoro
全国最低工资是多少?
Hvad er landets mindsteløn?
Informarsi sul salario minimo
我是___________________ 。
Jeg er ___________________ .
Dire qual è la tua situazione professionale
雇佣
ansat
Situazione professionale
待业
arbejdsløs
Situazione professionale
企业家
iværksætter
Situazione professionale
自雇者
selvstændig
Situazione professionale
实习生
praktikant
Situazione professionale
志愿者
frivillig
Situazione professionale
顾问
konsulent
Situazione professionale
我想要以自由职业者身份登记。
Jeg vil gerne registrere mig som professionel freelancer.
Dire che vuoi registrarti come libero professionista

Lavoro - Contratti

你提供哪种类型的工作合同?
Hvilken type ansættelseskontrakt har I?
Informarsi sul tipo di contratto
我有一个______________合同。
Jeg har en ______________ kontrakt.
Dire quale tipo di contratto hai
全职
fuldtids-
Tipo di contratto
兼职
deltids-
Tipo di contratto
定期合同
tidsbegrænset
Tipo di contratto
永久合同
tidsubegrænset
Tipo di contratto
季节性合同
sæsonbegrænset
Tipo di contratto
我什么时候能拿到我的工资?
Hvornår får jeg løn?
Domandare quando riceverai lo stipendio
我想要_________。
Jeg vil gerne bede om _________.
Chiedere un periodo di congedo
产假
barsel
Tipo di congedo
陪产假
fædreorlov
Tipo di congedo
病假
sygeorlov
Tipo di congedo
请假
feriedage
Tipo di congedo

Lavoro - Dichiarazione dei redditi

我想要了解纳税的相关信息。
Jeg vil gerne have oplysninger om skat.
Informarsi sulle tasse
我想要申报我的收入。
Jeg vil gerne melde min indtjening.
Dire che vuoi fare la dichiarazione dei redditi
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Jeg vil gerne hyre en revisor til at hjælpe mig med min selvangivelse.
Dire che hai bisogno dell'aiuto di un commercialista per fare la dichiarazione dei redditi
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Hvornår er der deadline for at sende min selvangivelse?
Domandare quando è la scadenza per inviare la tua dichiarazione dei redditi
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Er der bøder, hvis jeg ikke sender min selvangivelse til tiden?
Domandare se ci sono sanzioni se non invii in tempo la dichiarazione dei redditi.
谁会告诉我______________?
Hvem vil informere mig om ______________?
Domandare chi ti farà sapere se ti spetta un rimborso o se devi pagare più tasse
我的税收返还是多少
hvor meget tilbagebetaling jeg får
Opzione fiscale
我是否要交更多税
at jeg skylder mere i skat
Opzione fiscale