Ceco | Frasario - Immigrazione | Lavoro

Lavoro - Generale

请问我可以在【国家】工作吗?
Mohu legálně pracovat v [country]?
Chiedere se puoi lavorare in un determinato paese
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce?
Domandare se è necessario un numero di previdenza sociale per lavorare
请问我需要工作许可证吗?
Potřebuji pracovní povolení?
Domandare se è necessario un permesso di lavoro
全国最低工资是多少?
Jaká je národní minimální mzda?
Informarsi sul salario minimo
我是___________________ 。
Já jsem ___________________ .
Dire qual è la tua situazione professionale
雇佣
zaměstnaný
Situazione professionale
待业
nezaměstnaný
Situazione professionale
企业家
podnikatel
Situazione professionale
自雇者
osoba samostatně výdělečně činná
Situazione professionale
实习生
stážista
Situazione professionale
志愿者
dobrovolník
Situazione professionale
顾问
poradce
Situazione professionale
我想要以自由职业者身份登记。
Chtěl/a bych se zaregistrovat jako osoba samostatně výdělečně činná.
Dire che vuoi registrarti come libero professionista

Lavoro - Contratti

你提供哪种类型的工作合同?
Jaký druh pracovní smlouvy máte?
Informarsi sul tipo di contratto
我有一个______________合同。
Mám ______________ smlouvu.
Dire quale tipo di contratto hai
全职
na plný úvazek
Tipo di contratto
兼职
na poloviční úvazek
Tipo di contratto
定期合同
na dobu určitou
Tipo di contratto
永久合同
trvalá pozice
Tipo di contratto
季节性合同
sezonní práce
Tipo di contratto
我什么时候能拿到我的工资?
Kde budu dostávat výplatu?
Domandare quando riceverai lo stipendio
我想要_________。
Rád/a bych žádal/a o _________.
Chiedere un periodo di congedo
产假
mateřská dovolená
Tipo di congedo
陪产假
otcovská dovolená
Tipo di congedo
病假
nemocenská
Tipo di congedo
请假
volný den
Tipo di congedo

Lavoro - Dichiarazione dei redditi

我想要了解纳税的相关信息。
Rád/a bych vědel/a více o daních.
Informarsi sulle tasse
我想要申报我的收入。
Rád/a bych nahlásil/a své příjmy.
Dire che vuoi fare la dichiarazione dei redditi
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Rád/a bych si najmul/a učetního, aby mi pomohl s daňovým přiznáním.
Dire che hai bisogno dell'aiuto di un commercialista per fare la dichiarazione dei redditi
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Kdy je uzávěrka pro podání daňového přiznání?
Domandare quando è la scadenza per inviare la tua dichiarazione dei redditi
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Existují sankce pokud nepošlu své daňové příznání včas?
Domandare se ci sono sanzioni se non invii in tempo la dichiarazione dei redditi.
谁会告诉我______________?
Kdo mi dá vědět ______________?
Domandare chi ti farà sapere se ti spetta un rimborso o se devi pagare più tasse
我的税收返还是多少
výše kolik dostanu zpátky
Opzione fiscale
我是否要交更多税
jestliže musím zaplatit více daní
Opzione fiscale