Russo | Frasario - Immigrazione | Lavoro

Lavoro - Generale

Mohu legálně pracovat v [country]?
Я могу работать в [страна]?
Chiedere se puoi lavorare in un determinato paese
Potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce?
Мне нужен номер социального страхования до того, как я начну работать?
Domandare se è necessario un numero di previdenza sociale per lavorare
Potřebuji pracovní povolení?
Мне нужно разрешение на работу?
Domandare se è necessario un permesso di lavoro
Jaká je národní minimální mzda?
Какова государственная минимальная зарплата?
Informarsi sul salario minimo
Já jsem ___________________ .
Я___________________.
Dire qual è la tua situazione professionale
zaměstnaný
имеющий работу
Situazione professionale
nezaměstnaný
безработный
Situazione professionale
podnikatel
предприниматель
Situazione professionale
osoba samostatně výdělečně činná
частный предприниматель
Situazione professionale
stážista
практикант
Situazione professionale
dobrovolník
волонтер
Situazione professionale
poradce
советник
Situazione professionale
Chtěl/a bych se zaregistrovat jako osoba samostatně výdělečně činná.
Я бы хотел(а) зарегистрироваться как внештатный профессионал.
Dire che vuoi registrarti come libero professionista

Lavoro - Contratti

Jaký druh pracovní smlouvy máte?
Каков тип вашего рабочего контракта?
Informarsi sul tipo di contratto
Mám ______________ smlouvu.
У меня______________контракт.
Dire quale tipo di contratto hai
na plný úvazek
полная занятость
Tipo di contratto
na poloviční úvazek
неполная занятость
Tipo di contratto
na dobu určitou
фиксированный
Tipo di contratto
trvalá pozice
долговременный
Tipo di contratto
sezonní práce
сезонный
Tipo di contratto
Kde budu dostávat výplatu?
Когда я получу зарплату?
Domandare quando riceverai lo stipendio
Rád/a bych žádal/a o _________.
Я бы хотел(а) попросить о___________.
Chiedere un periodo di congedo
mateřská dovolená
декретный отпуск
Tipo di congedo
otcovská dovolená
отпуск по причине отцовства
Tipo di congedo
nemocenská
больничные выплаты
Tipo di congedo
volný den
выходные дни
Tipo di congedo

Lavoro - Dichiarazione dei redditi

Rád/a bych vědel/a více o daních.
Я бы хотел(а) узнать о налогах
Informarsi sulle tasse
Rád/a bych nahlásil/a své příjmy.
Я бы хотел(а) доложить о моих доходах.
Dire che vuoi fare la dichiarazione dei redditi
Rád/a bych si najmul/a učetního, aby mi pomohl s daňovým přiznáním.
Я бы хотел(а) нанять бухгалтера для помощи с моей налоговой декларацией.
Dire che hai bisogno dell'aiuto di un commercialista per fare la dichiarazione dei redditi
Kdy je uzávěrka pro podání daňového přiznání?
Когда крайний срок для отправки моей налоговой декларации?
Domandare quando è la scadenza per inviare la tua dichiarazione dei redditi
Existují sankce pokud nepošlu své daňové příznání včas?
Будет ли штраф, если я не отправлю налоговую декларацию вовремя?
Domandare se ci sono sanzioni se non invii in tempo la dichiarazione dei redditi.
Kdo mi dá vědět ______________?
Кто сообщит мне_______________?
Domandare chi ti farà sapere se ti spetta un rimborso o se devi pagare più tasse
výše kolik dostanu zpátky
какова сумма моего возврата
Opzione fiscale
jestliže musím zaplatit více daní
Долж(ен/на) ли я платить больше
Opzione fiscale