Nederlandese | Frasario - Immigrazione | Lavoro

Lavoro - Generale

Mohu legálně pracovat v [country]?
Kan ik in [land] werken?
Chiedere se puoi lavorare in un determinato paese
Potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce?
Heb ik een burgerservicenummer nodig om te kunnen werken?
Domandare se è necessario un numero di previdenza sociale per lavorare
Potřebuji pracovní povolení?
Heb ik een werkvergunning nodig?
Domandare se è necessario un permesso di lavoro
Jaká je národní minimální mzda?
Wat is het nationale minimumloon?
Informarsi sul salario minimo
Já jsem ___________________ .
Ik ben ___________________ .
Dire qual è la tua situazione professionale
zaměstnaný
werkende
Situazione professionale
nezaměstnaný
werkloos
Situazione professionale
podnikatel
een ondernemer
Situazione professionale
osoba samostatně výdělečně činná
een zelfstandige
Situazione professionale
stážista
een stagair
Situazione professionale
dobrovolník
een vrijwilliger
Situazione professionale
poradce
een consultant
Situazione professionale
Chtěl/a bych se zaregistrovat jako osoba samostatně výdělečně činná.
Ik zou mij graag registreren als een professionele freelancer.
Dire che vuoi registrarti come libero professionista

Lavoro - Contratti

Jaký druh pracovní smlouvy máte?
Welk type arbeidsovereenkomst biedt u aan?
Informarsi sul tipo di contratto
Mám ______________ smlouvu.
Ik heb een ______________ arbeidsovereenkomst.
Dire quale tipo di contratto hai
na plný úvazek
voltijdse
Tipo di contratto
na poloviční úvazek
deeltijdse
Tipo di contratto
na dobu určitou
tijdelijke
Tipo di contratto
trvalá pozice
permanente
Tipo di contratto
sezonní práce
seizoensgebonden
Tipo di contratto
Kde budu dostávat výplatu?
Wanneer wordt mijn salaris betaald?
Domandare quando riceverai lo stipendio
Rád/a bych žádal/a o _________.
Ik zou graag _________ aanvragen.
Chiedere un periodo di congedo
mateřská dovolená
moederschapsverlof
Tipo di congedo
otcovská dovolená
vaderschapsverlof
Tipo di congedo
nemocenská
ziekteverlof
Tipo di congedo
volný den
vrije dagen
Tipo di congedo

Lavoro - Dichiarazione dei redditi

Rád/a bych vědel/a více o daních.
Ik zou graag meer informatie willen over belastingen.
Informarsi sulle tasse
Rád/a bych nahlásil/a své příjmy.
Ik zou graag een loonaangifte doen.
Dire che vuoi fare la dichiarazione dei redditi
Rád/a bych si najmul/a učetního, aby mi pomohl s daňovým přiznáním.
Ik zou graag een boekhouder huren om mij te helpen met mijn belastingteruggave.
Dire che hai bisogno dell'aiuto di un commercialista per fare la dichiarazione dei redditi
Kdy je uzávěrka pro podání daňového přiznání?
Wanneer is de deadline voor het verzenden van mijn belastingteruggave?
Domandare quando è la scadenza per inviare la tua dichiarazione dei redditi
Existují sankce pokud nepošlu své daňové příznání včas?
Zijn er sancties als ik mijn belastingteruggave niet tijdig indien?
Domandare se ci sono sanzioni se non invii in tempo la dichiarazione dei redditi.
Kdo mi dá vědět ______________?
Wie informeert mij over ______________?
Domandare chi ti farà sapere se ti spetta un rimborso o se devi pagare più tasse
výše kolik dostanu zpátky
hoeveel mijn belastingteruggave is
Opzione fiscale
jestliže musím zaplatit více daní
of ik meer belastingen schuldig ben
Opzione fiscale