Danese | Frasario - Immigrazione | Lavoro

Lavoro - Generale

Mohu legálně pracovat v [country]?
Må jeg arbejde i [land]?
Chiedere se puoi lavorare in un determinato paese
Potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce?
Skal jeg bruge et cpr-nummer inden jeg begynder at arbejde?
Domandare se è necessario un numero di previdenza sociale per lavorare
Potřebuji pracovní povolení?
Behøver jeg en arbejdstilladelse?
Domandare se è necessario un permesso di lavoro
Jaká je národní minimální mzda?
Hvad er landets mindsteløn?
Informarsi sul salario minimo
Já jsem ___________________ .
Jeg er ___________________ .
Dire qual è la tua situazione professionale
zaměstnaný
ansat
Situazione professionale
nezaměstnaný
arbejdsløs
Situazione professionale
podnikatel
iværksætter
Situazione professionale
osoba samostatně výdělečně činná
selvstændig
Situazione professionale
stážista
praktikant
Situazione professionale
dobrovolník
frivillig
Situazione professionale
poradce
konsulent
Situazione professionale
Chtěl/a bych se zaregistrovat jako osoba samostatně výdělečně činná.
Jeg vil gerne registrere mig som professionel freelancer.
Dire che vuoi registrarti come libero professionista

Lavoro - Contratti

Jaký druh pracovní smlouvy máte?
Hvilken type ansættelseskontrakt har I?
Informarsi sul tipo di contratto
Mám ______________ smlouvu.
Jeg har en ______________ kontrakt.
Dire quale tipo di contratto hai
na plný úvazek
fuldtids-
Tipo di contratto
na poloviční úvazek
deltids-
Tipo di contratto
na dobu určitou
tidsbegrænset
Tipo di contratto
trvalá pozice
tidsubegrænset
Tipo di contratto
sezonní práce
sæsonbegrænset
Tipo di contratto
Kde budu dostávat výplatu?
Hvornår får jeg løn?
Domandare quando riceverai lo stipendio
Rád/a bych žádal/a o _________.
Jeg vil gerne bede om _________.
Chiedere un periodo di congedo
mateřská dovolená
barsel
Tipo di congedo
otcovská dovolená
fædreorlov
Tipo di congedo
nemocenská
sygeorlov
Tipo di congedo
volný den
feriedage
Tipo di congedo

Lavoro - Dichiarazione dei redditi

Rád/a bych vědel/a více o daních.
Jeg vil gerne have oplysninger om skat.
Informarsi sulle tasse
Rád/a bych nahlásil/a své příjmy.
Jeg vil gerne melde min indtjening.
Dire che vuoi fare la dichiarazione dei redditi
Rád/a bych si najmul/a učetního, aby mi pomohl s daňovým přiznáním.
Jeg vil gerne hyre en revisor til at hjælpe mig med min selvangivelse.
Dire che hai bisogno dell'aiuto di un commercialista per fare la dichiarazione dei redditi
Kdy je uzávěrka pro podání daňového přiznání?
Hvornår er der deadline for at sende min selvangivelse?
Domandare quando è la scadenza per inviare la tua dichiarazione dei redditi
Existují sankce pokud nepošlu své daňové příznání včas?
Er der bøder, hvis jeg ikke sender min selvangivelse til tiden?
Domandare se ci sono sanzioni se non invii in tempo la dichiarazione dei redditi.
Kdo mi dá vědět ______________?
Hvem vil informere mig om ______________?
Domandare chi ti farà sapere se ti spetta un rimborso o se devi pagare più tasse
výše kolik dostanu zpátky
hvor meget tilbagebetaling jeg får
Opzione fiscale
jestliže musím zaplatit více daní
at jeg skylder mere i skat
Opzione fiscale