Cinese | Frasario - Immigrazione | Lavoro

Lavoro - Generale

Mohu legálně pracovat v [country]?
请问我可以在【国家】工作吗?
Chiedere se puoi lavorare in un determinato paese
Potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce?
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Domandare se è necessario un numero di previdenza sociale per lavorare
Potřebuji pracovní povolení?
请问我需要工作许可证吗?
Domandare se è necessario un permesso di lavoro
Jaká je národní minimální mzda?
全国最低工资是多少?
Informarsi sul salario minimo
Já jsem ___________________ .
我是___________________ 。
Dire qual è la tua situazione professionale
zaměstnaný
雇佣
Situazione professionale
nezaměstnaný
待业
Situazione professionale
podnikatel
企业家
Situazione professionale
osoba samostatně výdělečně činná
自雇者
Situazione professionale
stážista
实习生
Situazione professionale
dobrovolník
志愿者
Situazione professionale
poradce
顾问
Situazione professionale
Chtěl/a bych se zaregistrovat jako osoba samostatně výdělečně činná.
我想要以自由职业者身份登记。
Dire che vuoi registrarti come libero professionista

Lavoro - Contratti

Jaký druh pracovní smlouvy máte?
你提供哪种类型的工作合同?
Informarsi sul tipo di contratto
Mám ______________ smlouvu.
我有一个______________合同。
Dire quale tipo di contratto hai
na plný úvazek
全职
Tipo di contratto
na poloviční úvazek
兼职
Tipo di contratto
na dobu určitou
定期合同
Tipo di contratto
trvalá pozice
永久合同
Tipo di contratto
sezonní práce
季节性合同
Tipo di contratto
Kde budu dostávat výplatu?
我什么时候能拿到我的工资?
Domandare quando riceverai lo stipendio
Rád/a bych žádal/a o _________.
我想要_________。
Chiedere un periodo di congedo
mateřská dovolená
产假
Tipo di congedo
otcovská dovolená
陪产假
Tipo di congedo
nemocenská
病假
Tipo di congedo
volný den
请假
Tipo di congedo

Lavoro - Dichiarazione dei redditi

Rád/a bych vědel/a více o daních.
我想要了解纳税的相关信息。
Informarsi sulle tasse
Rád/a bych nahlásil/a své příjmy.
我想要申报我的收入。
Dire che vuoi fare la dichiarazione dei redditi
Rád/a bych si najmul/a učetního, aby mi pomohl s daňovým přiznáním.
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Dire che hai bisogno dell'aiuto di un commercialista per fare la dichiarazione dei redditi
Kdy je uzávěrka pro podání daňového přiznání?
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Domandare quando è la scadenza per inviare la tua dichiarazione dei redditi
Existují sankce pokud nepošlu své daňové příznání včas?
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Domandare se ci sono sanzioni se non invii in tempo la dichiarazione dei redditi.
Kdo mi dá vědět ______________?
谁会告诉我______________?
Domandare chi ti farà sapere se ti spetta un rimborso o se devi pagare più tasse
výše kolik dostanu zpátky
我的税收返还是多少
Opzione fiscale
jestliže musím zaplatit více daní
我是否要交更多税
Opzione fiscale