Polacco | Frasario - Immigrazione | Indennità di disabilità

Documenti | Banca | Lavoro | Studiare | Alloggio | Indennità di disabilità | Animali

Indennità di disabilità - Fare domanda

Hol tudok utánanézni, hogy jogosult vagyok-e speciális juttatásokra?
Gdzie mogę się dowiedzieć, czy przysługuje mi zasiłek dla niepełnosprawnych?
Domandare dove puoi informarti sui requisiti per ricevere l'indennità di disabilità
Adómentesek a juttatások?
Czy zasiłek podlega opodatkowaniu?
Domandare se l'indennità è tassabile
Mi alapján dől el, hogy mennyi pénzt kapok?
Jakie czynniki wpływają na wysokość zasiłku?
Informarsi sui fattori che determinano l'importo dell'indennità che riceverai

Indennità di disabilità - Accompagnatori

Mik a követelmények, hogy járjon gondozói támogatás?
Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby dostać zasiłek dla opiekunów?
Domandare quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili
Az általam gondozott ember rokonának kell lennem?
Czy muszę być krewnym osoby, którą się opiekuję?
Domandare se devi avere una relazione di parentela con la persona che assisti per ricevere l'assegno
Heti hány órában kell gondoskodnom a gondozottról annak érdekében, hogy járjon a támogatás?
Ile godzin tygodniowo muszę spędzać jako opiekun/opiekunka, żeby dostawać zasiłek?
Domandare quante ore a settimana devi assistere la persona per poter ricevere il sussidio
Adóköteles a támogatás?
Czy zasiłek (dla opiekunów) podlega opodatkowaniu?
Domandare se il sussidio è tassabile
Milyen juttatásokat kaphatok?
Jakie świadczenia dostanę?
Domandare quali benefici riceverai
A támogatás befolyásol más juttatásokat?
Czy ten zasiłek wpłynie na inne świadczenia?
Domandare se il sussidio influenza altre indennità che ricevi
A támogatás befolyásolja a gondozott juttatásait?
Czy mój zasiłek wpłynie na inne świadczenia osoby, którą się opiekuję?
Domandare se il tuo sussidio influenza le indennità della persona che assisti
Fellebbezhetek egy döntés ellen?
Czy mogę odwołać się od decyzji?
Domandare se puoi contestare una decisione di spettanza di indennità
Mit kell tennem, ha megváltoznak a körülmények?
Co muszę zrobić, gdy w mojej sytuacji życiowej zajdą zmiany?
Domandare cosa devi fare in caso le tue circostanze cambino