Cinese | Frasario - Immigrazione | Indennità di disabilità

Documenti | Banca | Lavoro | Studiare | Alloggio | Indennità di disabilità | Animali

Indennità di disabilità - Fare domanda

Hol tudok utánanézni, hogy jogosult vagyok-e speciális juttatásokra?
我该如何查看我是否可以拿残疾补贴?
Domandare dove puoi informarti sui requisiti per ricevere l'indennità di disabilità
Adómentesek a juttatások?
请问补贴是不需要纳税的吗?
Domandare se l'indennità è tassabile
Mi alapján dől el, hogy mennyi pénzt kapok?
请问哪些因素决定我拿多少钱?
Informarsi sui fattori che determinano l'importo dell'indennità che riceverai

Indennità di disabilità - Accompagnatori

Mik a követelmények, hogy járjon gondozói támogatás?
哪些指标决定我是否可以拿到护工津贴?
Domandare quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili
Az általam gondozott ember rokonának kell lennem?
请问我是否必须和护理对象有亲戚关系才能接受津贴?
Domandare se devi avere una relazione di parentela con la persona che assisti per ricevere l'assegno
Heti hány órában kell gondoskodnom a gondozottról annak érdekében, hogy járjon a támogatás?
请问申请津贴要求我每周必须照顾该对象多久?
Domandare quante ore a settimana devi assistere la persona per poter ricevere il sussidio
Adóköteles a támogatás?
该津贴是否要纳税?
Domandare se il sussidio è tassabile
Milyen juttatásokat kaphatok?
我能拿到什么福利?
Domandare quali benefici riceverai
A támogatás befolyásol más juttatásokat?
这个津贴是否影响其他福利?
Domandare se il sussidio influenza altre indennità che ricevi
A támogatás befolyásolja a gondozott juttatásait?
我的津贴是否影响我的护理对象的福利?
Domandare se il tuo sussidio influenza le indennità della persona che assisti
Fellebbezhetek egy döntés ellen?
我能否申诉反对某个决定?
Domandare se puoi contestare una decisione di spettanza di indennità
Mit kell tennem, ha megváltoznak a körülmények?
如果情况有所改变我该如何做?
Domandare cosa devi fare in caso le tue circostanze cambino