Ceco | Frasario - Immigrazione | Indennità di disabilità

Documenti | Banca | Lavoro | Studiare | Alloggio | Indennità di disabilità | Animali

Indennità di disabilità - Fare domanda

Hol tudok utánanézni, hogy jogosult vagyok-e speciális juttatásokra?
Kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky?
Domandare dove puoi informarti sui requisiti per ricevere l'indennità di disabilità
Adómentesek a juttatások?
Musím platit daně z dávek?
Domandare se l'indennità è tassabile
Mi alapján dől el, hogy mennyi pénzt kapok?
Které faktory ovlivňují výši mého příjmu?
Informarsi sui fattori che determinano l'importo dell'indennità che riceverai

Indennità di disabilità - Accompagnatori

Mik a követelmények, hogy járjon gondozói támogatás?
Jaké jsou požadavky, aby jsem mohl/a žádat o příspěvek na péči?
Domandare quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili
Az általam gondozott ember rokonának kell lennem?
Musím být příbuzný s osobou o kterou se starám?
Domandare se devi avere una relazione di parentela con la persona che assisti per ricevere l'assegno
Heti hány órában kell gondoskodnom a gondozottról annak érdekében, hogy járjon a támogatás?
Kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl žádat o podporu?
Domandare quante ore a settimana devi assistere la persona per poter ricevere il sussidio
Adóköteles a támogatás?
Je podpora zdanitelná?
Domandare se il sussidio è tassabile
Milyen juttatásokat kaphatok?
Jakou podporu dostanu?
Domandare quali benefici riceverai
A támogatás befolyásol más juttatásokat?
Ovlivní tento přídavek další výhody?
Domandare se il sussidio influenza altre indennità che ricevi
A támogatás befolyásolja a gondozott juttatásait?
Může můj přídavek ovlivnit osobu o kterou pečuji?
Domandare se il tuo sussidio influenza le indennità della persona che assisti
Fellebbezhetek egy döntés ellen?
Můžu se odvolat proti rozhodnutí?
Domandare se puoi contestare una decisione di spettanza di indennità
Mit kell tennem, ha megváltoznak a körülmények?
Co mám dělat, jestliže se změní moje okolnosti?
Domandare cosa devi fare in caso le tue circostanze cambino