Ceco | Frasario - Immigrazione | Indennità di disabilità

Documenti | Banca | Lavoro | Studiare | Alloggio | Indennità di disabilità | Animali

Indennità di disabilità - Fare domanda

Maluliyet tazminatı alma hakkına sahip olup olmadığımı nereden öğrenebilirim?
Kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky?
Domandare dove puoi informarti sui requisiti per ricevere l'indennità di disabilità
Maddi yardım vergiden muaf mı?
Musím platit daně z dávek?
Domandare se l'indennità è tassabile
Ne kadar kazanacağımı hangi etmenler belirliyor?
Které faktory ovlivňují výši mého příjmu?
Informarsi sui fattori che determinano l'importo dell'indennità che riceverai

Indennità di disabilità - Accompagnatori

Bakıcı tazminatı alma hakkına sahip olmak için gerekenler nelerdir?
Jaké jsou požadavky, aby jsem mohl/a žádat o příspěvek na péči?
Domandare quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili
Bakıcılığını yaptığım kişiyle akraba olmam gerekiyor mu?
Musím být příbuzný s osobou o kterou se starám?
Domandare se devi avere una relazione di parentela con la persona che assisti per ricevere l'assegno
Ek yardımları alabilmek için bakıcılığını yaptığım kişiyle haftada kaç saat ilgilenmem gerekiyor?
Kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl žádat o podporu?
Domandare quante ore a settimana devi assistere la persona per poter ricevere il sussidio
Tazminat vergiye tabi mi?
Je podpora zdanitelná?
Domandare se il sussidio è tassabile
Hangi yardımları alacağım?
Jakou podporu dostanu?
Domandare quali benefici riceverai
Tazminat diğer yardımları etkileyecek mi?
Ovlivní tento přídavek další výhody?
Domandare se il sussidio influenza altre indennità che ricevi
Tazminatım bakıcılığını yaptığım kişinin yardımlarını etkiler mi?
Může můj přídavek ovlivnit osobu o kterou pečuji?
Domandare se il tuo sussidio influenza le indennità della persona che assisti
Bir kararı temyize götürebilir miyim?
Můžu se odvolat proti rozhodnutí?
Domandare se puoi contestare una decisione di spettanza di indennità
Şartlarım değişirse ne yapmam gerekir?
Co mám dělat, jestliže se změní moje okolnosti?
Domandare cosa devi fare in caso le tue circostanze cambino